Pierwszopomocni na drodze – trwają szkolenia

fot. Pierwszopomocni

Przez całe wakacje w wybranych Miejscach Obsługi Pasażerów (MOP) odbywają się szkolenia z pierwszej pomocy skierowane do zawodowych kierowców. Zdaniem organizatorów akcji „Pierwszopomocni na drodze” poziom wiedzy i wyszkolenia kierowców w tym obszarze jest niski.

fot. Pierwszopomocni

Każde kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu to kolejnych kilkudziesięciu przeszkolonych kierowców. Organizatorzy spodziewają się, że zostanie przeszkolonych co najmniej 300 osób. Szkolenia, które już się odbyły, pokazują skalę potrzeb w tym obszarze.

Cechują się oni pewną dozą ostrożności i nieśmiałości, chętnie obserwują z boku, co się dzieje, biorą aktywny udział w dyskusji, ale już przekonanie ich do praktyki czasami jest trudne. Jednak nasi instruktorzy potrafią zachęcić do działania. Obserwujemy żywe zainteresowania kierowców poruszanymi tematami, starają się poszerzać swoją wiedzę, którą zdobyli w przeszłości. Należy pamiętać, że wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy są regularnie aktualizowane. Nowością dla większości jest urządzenie AED, z którym spotykają się niejednokrotnie po raz pierwszy. Szczególne zainteresowanie budzą pokazy ewakuacji kierowcy z kabiny ciągnika, w czym kierowcy chętnie biorą udział – mówi Paweł Oskwarek, instruktor ratownik medyczny.