Optymalizacja kosztów użytkowania i własności pojazdów

Spełnienie tego rodzaju wymagań przez przewoźnika nie jest problemem, pod warunkiem że umowa zawierana jest na wystarczająco długi czas – z reguły nie mniejszy niż 24–36 miesięcy. Rośnie liczba zleceniodawców, którzy od przewoźnika oczekują jeszcze bardziej rozbudowanej realizacji usługi przewozowej. Przykładem takiego podejścia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu, które podpisało z firmą Michalczewski sp. z o.o. kontrakt na 10-letnie świadczenie kompleksowej usługi przewozowej w ramach komunikacji miejskiej. Po stronie zleceniobiorcy pozostają wszystkie kwestie z tym związane – od zakupu nowych autobusów (łącznie zakupiono 69 nowych pojazdów) po ich obsługę, konserwację, garażowanie, wynagrodzenia dla kierowców i zaplecze obsługowe (łącznie blisko 200 osób).

Jednym ze sposobów ograniczenia kosztów jest właściwe dobranie środka transportu do rodzaju i wielkości przewożonego ładunku (fot. Kögel)
Jednym ze sposobów ograniczenia kosztów jest właściwe dobranie środka transportu do rodzaju i wielkości przewożonego ładunku (fot. Kögel)

Trudny rynek
W odróżnieniu od rynku niemieckiego czy brytyjskiego długoletnie umowy zawierane na świadczenie usługi przewozowej są jeszcze dość rzadkie. Z tego też względu wielu przewoźników, kupując na potrzeby realizacji umowy tabor, stara się zminimalizować ryzyko związane z jej ewentualnym nieprzedłużeniem lub, co gorsze, wcześniejszym rozwiązaniem (w tym ostatnim przypadku często przewidziane są kary umowne, ale nie pokrywają one całości strat przewoźnika). Tego rodzaju podejście widoczne jest w ciężkim transporcie dystrybucyjnym, w którym najlepiej sprawdzałyby się ciągniki siodłowe z krótką dzienną kabiną, podczas gdy do tych celów kupowane są ciągniki do transportu długodystansowego z kabiną sypialną. Powodem takich wyborów jest trudność w odsprzedaży ciągników z dzienną kabiną, gdy kontrakt zostanie zakończony. Stąd też w naszych realiach nie dziwi, że do obsługi budów wykorzystywane są ciągniki dalekobieżne współpracujące z naczepami wywrotkami.
W przypadku firm zajmujących się świadczeniem usług transportowych związanych z budownictwem jednym ze sposobów na zminimalizowanie sytuacji, w jakiej tabor nie będzie w pełni wykorzystywany, jest rezygnowanie z zabudów instalowanych na stałe na podwoziach ciężarówek na rzecz montażu ich na naczepach. Tak dzieje się nie tylko w przypadku wywrotek, ale także betonomieszarek i – co ważne – nie jest to zjawisko charakterystyczne wyłącznie dla naszego rynku, ale coraz częstsze dla niemieckiego czy austriackiego.

Popularny outsourcing
Sposobem na ograniczenie kosztów działalności firmy transportowej jest outsourcing niektórych usług na rzecz innych wykonawców. Outsourcing najczęściej obejmuje obsługę serwisową i naprawczą, serwis oponiarski, mycie i konserwację taboru, a także obsługę kadrowo-płacową i księgową. Pamiętać jednak należy, że o ile w przypadku niewielkich firm posiadających flotę kilku czy kilkunastu pojazdów outsourcing prawie zawsze jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem, o tyle w przypadku większych firm tak już nie musi być. Wówczas należy poważnie rozważyć stworzenie własnego zaplecza technicznego i administracyjnego.

Autor: Marek Rutka