Terminy wydawnicze

Terminarz wydawniczy

Numer pisma

Termin składania zamówień i przysyłania materiałów
(tekstów i zdjęć)
do składu artykułów

Termin przysyłania reklam w wersji elektronicznej

Termin ukazywania się czasopisma w sprzedaży

1-2/2016

24.01.2013

28.01.2013

11.02.2013

3/2016

1.03.2013

5.03.2013

20.03.2013

4/2016

3.04.2013

5.04.2013

22.04.2013

5/2016

6.05.2013

6.05.2013

21.05.2013

6/2016

4.06.2013

6.06.2013

21.06.2013

7-8/2016

15.07.2013

17.07.2013

1.08.2013

9/2016

3.09.2013

5.09.2013

20.09.2013

10/2016

2.10.2013

4.10.2013

21.10.2013

11/2016

31.10.2013

4.11.2013

20.11.2013

12/2016

4.12.2013

6.12.2013

20.12.2013