Manifest CIFA – na 95-lecie istnienia producent zapowiedział zmiany

CIFA Manifesto (fot. CIFA)

Po dziewięćdziesięciu pięciu latach działalności CIFA się zmienia. Od „Compagnia Italiana Forme Acciaio” do nowej tożsamości opisanej w Manifeście CIFA.

Akronim nazwy tworzą 4 litery: CIFA – Compagnia Italiana Forme Acciaio (w dosłownym tłumaczeniu: Włoska Firma Szalunków Stalowych).

Od 1928 r. do dzisiaj, a więc przez 95 lat, CIFA stopniowo przesuwała punkt ciężkości swojej działalności z budowy szalunków dla dużych projektów infrastrukturalnych (takich jak tunele i tamy) na produkcję maszyn do betonu, takich jak betonomieszarki i pompy do betonu na podwoziach samochodów ciężarowych. Ogromną transformację przechodziły w tym czasie również wszystkie sektory firmy.

FIAT 697N z betonomieszarką CIFA_(fot. CIFA)

CIFA jest wiodącym producentem maszyn i sprzętu do obróbki betonu, o ugruntowanej obecności na rynku włoskim i światowym. Od 2008 r. jest częścią chińskiej grupy przemysłowej Zoomlion oraz międzynarodową firmą posiadającą sieci sprzedaży i wsparcia na całym świecie. CIFA zapewnia swoim klientom nie tylko niezawodne produkty wysokiej jakości, ale także wsparcie finansowe za pośrednictwem Zoomlion Capital Financial Services.

W Polsce dystrybucją pompogruszek, pomp do betonu, betonomieszarek, a także skuteczną naprawą wszelkich maszyn do produkcji i transportu betonu zajmuje się firma TarCo jako wyłączny przedstawiciel CIFA w naszym kraju.

Fabryka CIFA, lata 60. (fot. CIFA)

Dlaczego Manifest CIFA?

Rocznica 95-lecia firmy CIFA, to okazja do zaprezentowania nowej tożsamości, w ramach której podjęte zostaną starania, aby reinterpretować przeszłość, a nie ją wymazywać. Przez ostatni rok z pomocą doradców poszukiwano nowego sposobu na opisanie tożsamości CIFA, której nie da się obecnie ująć w jednym produkcie, gdyż szalunki stalowe nie są już kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa. Konieczne było sformułowanie nowego znaczenia opartego na ogólnych zasadach, mniej powiązanego z pewnym momentem w historii firmy, a przez to bardziej spójnego i długotrwałego. Akronim „CIFA” obecnie zostanie oparty na 4 angielskich słowach: Curiosity, Ingenuity, Flexibility, Attention, co po polsku można przetłumaczyć jako: ciekawość, pomysłowość, elastyczność, uwaga, a szczegółowe rozwinięcie znaczenia tych słów zostało przedstawione w Manifeście CIFA.
Termin „manifest” kojarzy nam się z wielkimi ruchami artystycznymi i poetyckimi XX wieku. Wykorzystano go jako sposób na podniesienie świadomości i publiczne ogłoszenie zestawu celów, jakie nakreśliła sobie firma CIFA – najpierw we Włoszech, a następnie w świecie. Ponieważ przedsiębiorstwo ma swoje korzenie w XX-wiecznych Włoszech, ze względu na ciągłość historyczną i geograficzną postanowiono skorzystać z „Manifestu”, aby wyjaśnić nowe znaczenie nazwy. Ważne są także powiązania z ówczesnym ruchem poetyckim pod względem zmian i innowacji, przed i po, a także z ruchami artystycznymi i rewolucją estetyczną. Dlatego też dla CIFA był to idealny sposób na ponowne zdefiniowanie tego, co kryje się pod nową starą nazwą.

Eksponaty w muzeum CIFA w Senago: na pierwszym planie FIAT 693 N1 z betonomieszarką CIFA (fot. CIFA)

C – Curiosity, czyli ciekawość

Ciekawość to cecha wyróżniająca, iskra rozpalająca całą firmę, bodziec, który nie pozwala tkwić w miejscu. Satysfakcja nie jest osiągnięciem ostatecznym: jest to stan, który należy stale odtwarzać. Oznacza to, że CIFA musi ciągle poszukiwać nowych sposobów ulepszania technologii, procesów i umiejętności. Celem jest także doskonalenie organizacji w zakresie jej funkcji i relacji. Jeśli firma skupia się na jednym celu w danym momencie, jest w stanie spowodować zmianę norm obowiązujących w branży i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zachowując otwarty umysł i zawsze wykazując duże zainteresowanie nadchodzącym rozwojem, możliwe staje się zakwestionowanie nawet największych osiągnięć i wyznaczenie nowych celów, które będą kształtować przyszłość. Innymi słowy, dla CIFA ciekawość – Curiosity – jest wartością, która pozwala stale zwiększać satysfakcję i jest bijącym sercem firmy, niewidzialnym, ale zawsze obecnym.

I – Ingenuity, czyli pomysłowość

Dalekowzroczność i talent do wymyślania i projektowania: dzięki temu CIFA pozostaje solidna we wszystkim, co robi. Pomysłowość to cecha, która pozwala na zastosowanie wyników badań w praktyce, nawet jeśli mają one jedynie charakter teoretyczny. Jest to inteligencja stosowana i to ona pozwala zespołowi CIFA wykonywać pracę. Tak naprawdę jeśli ciekawość – Curiosity – nie zostanie użyta w celu, który ją wyznacza i zawiera, naturalna ciekawość firmy może poprowadzić ją w nieoczekiwanych i nieograniczonych kierunkach. I ten cel, ta idealna granica, jest dokładnie tym, co zamienia pomysły i intuicje w prawdziwe rozwiązania: realizację projektów po innowacyjnym opracowaniu solidnego i niezawodnego produktu lub usługi. Ta praktyczna jakość musi sprawić, że firma będzie nawet bardziej niezawodna niż jej produkty materialne i tym samym zdobędzie jeszcze większe zaufanie wszystkich interesariuszy. Dostawcy, pracownicy, klienci: potrzebne jest zaangażowanie wszystkich, aby możliwe było dalsze budowanie solidnej firmy.

Montaż pompy do betonu w fabryce CIFA w Castiglione (fot. CIFA)

F – Flexibility, czyli elastyczność

Nie ma czegoś takiego jak praktyczność bez dużej elastyczności. Zdolność do adaptacji w taki sam sposób, w jaki materia dostosowuje się do ciągłego ruchu w systemie, jest niezbędnym wymogiem dla tych, którzy chcą szybko zaspokoić nie tylko własne potrzeby, ale także potrzeby rynku i społeczeństwa. Częścią tej umiejętności jest posiadanie umiejętności mediacji, jednak w przypadku CIFA nie oznacza to, że unika się dyskusji. Wręcz przeciwnie: firma zachęca do tego, ponieważ wierzy, że tylko dzięki dyskusji i ścisłej współpracy mogą pojawić się prawdziwe możliwości. Tak naprawdę przystosowanie się oznacza umiejętność słuchania i znajdowania wspólnej płaszczyzny dialogu, która zadowoli wszystkich, aby osiągnąć porozumienie w sprawie różnych perspektyw i oczekiwań. Chociaż wszystkie firmy muszą posiadać tę jakość, prawdą jest, że tylko ci, którzy zawsze postrzegali siebie jako „włoską anomalię”, są w stanie zamienić ją w prawdziwy styl. Elastyczność – Flexibility – to znak rozpoznawczy CIFA, który pokazuje producenta jako firmę potrafiącą zaproponować niespotykane dotąd rozwiązania odpowiadające szerokiemu spektrum potrzeb.

A – Attention, czyli uwaga

Oprócz bliskości i teraźniejszości ważne jest, aby postawić na trwałość i bezpieczeństwo. CIFA doskonale wie, że jest jednym z wielu węzłów globalnej sieci branży budowlanej, rozciągniętej w czasie i przestrzeni. Nie tylko konstruowanie produktów, ale wszystkie działania związane z biznesem mają trwały wpływ na środowisko i ludzi. W tym kontekście firma bierze odpowiedzialność za wykorzystanie wszystkich zasobów tworzących cały łańcuch dostaw. Nacisk na trwałość i bezpieczeństwo opiera się na trzech filarach wizji zrównoważonego rozwoju CIFA: podejściu „zielonym i zamkniętym”, zobowiązaniu do poprawy dobrostanu pracowników i pomocy w ich rozwoju oraz podejściu ekosystemowym, nie ograniczającym perspektyw. Uwaga – Attention – czyli otwartość w tym kontekście pozwala przekształcić ciekawość, pomysłowość i elastyczność w zobowiązanie do budowania w sposób bardziej zrównoważony dla ludzi i dla planety.

Opracowanie: Dariusz Piernikarski

CIFA Energya MK28E to pierwsza na świecie hybrydowa pompogruszka samochodowa typu plug-in montowana na podwoziach samochodów ciężarowych. Jako zrównoważone i innowacyjne rozwiązanie na rynku Energya MK28E spełnia wszystkie wymagania użytkowników. Ta hybrydowa maszyna wykorzystuje najnowocześniejsze technologie w celu zmniejszenia zużycia paliwa, emisji CO2 i hałasu, a jednocześnie zapewnia osiągi zgodne ze standardami CIFA (fot. CIFA)

 

Popularne betonomieszarki CIFA SLX Light Line montowane na podwoziach 3-osiowych oferowane są z mieszalnikami o pojemności nominalnej 8 m3, zamontowanie na podwoziu 4-osiowym pozwala na zwiększenie pojemności nominalnej mieszalnika do 9 m3 lub 10 m3 (fot. CIFA)