Strefa czystego transportu SCT w Warszawie przegłosowana

Fot. UM Warszawa

Już w 2024 r. m.st. Warszawa wprowadzi strefę czystego transportu – tak zdecydowali radni podczas posiedzenia, które odbyło się 7 grudnia br. Oznacza to, że stolica stanie się drugim polskim miastem, które opowiedziało się za zmianami ku poprawie jakości powietrza i ograniczeniu smogu komunikacyjnego. Zdecydowano, że do końca 2027 r. z zasad obowiązujących w SCT zwolnieni będą mieszkańcy miasta, zameldowani i opłacający podatek w stolicy. Strefa będzie także dużo mniejsza niż w wersji przedstawionej po konsultacjach.

SCT obejmie 7% powierzchni miasta – obszar całego Śródmieścia i fragmenty dzielnic centralnych. Jej granice będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi, które nie zostaną objęte strefą, a wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, al. Armii Ludowej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej – aż do al. Prymasa Tysiąclecia.

Wdrożenie strefy zaplanowano na 5 etapów
Pierwszy ma nastąpić 1 lipca 2024 r. Od tego momentu do wskazanych dzielnic Warszawy nie wjadą pojazdy z silnikami benzynowymi (w tym LPG) o normie emisji spalin mniejszej niż Euro II lub wyprodukowane przed 1997 r. (maksymalny wiek pojazdu 27 lat) oraz pojazdy z silnikami Diesla nie spełniające Euro IV lub wyprodukowane przed 2006 r. (maksymalnie 18 lat).

Drugi etap wdrożeniowy zaplanowano od 2026 r. Wtedy maksymalny wiek pojazdów objętych obostrzeniami wynosić będzie 25 lat dla wariantów benzynowych (minimum Euro III i produkcja nie wcześniej niż w 2001 r.) oraz 16 lat dla modeli z silnikiem Diesla (minimum Euro V i produkcja nie wcześniej niż w 2010 r.).

“Przegłosowanie uchwały w sprawie strefy czystego transportu to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Strefy to sprawdzony instrument walki z zanieczyszczeniem powietrza, którego skuteczność potwierdzają liczne badania. W Europie Zachodniej funkcjonuje już ponad 320 takich obszarów. Eliminacja najbardziej emisyjnych pojazdów oznacza zdecydowane obniżenie stężenia pyłów zawieszonych, tlenków azotu i innych toksycznych składników pochodzących z transportu. Te substancje rocznie przyczyniają się do aż 50 tysięcy przedwczesnych zgonów w naszym kraju. Jednocześnie ograniczenia dotyczące wjazdu do strefy obejmą niewielką liczbę samochodów – w początkowych dwóch etapach najstarsze i najbardziej zanieczyszczające powietrze pojazdy przyjezdnych” – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur, zastępczyni dyrektora Rozwoju PSPA.

Warszawscy radni podjęli decyzję o wdrożeniu prolongaty dla osób mieszkających w stolicy oraz płacących w niej podatki. Będą oni mieli 3,5 roku od uruchomienia strefy na przystosowanie się do nowych zasad. Oznacza to, że dopiero w 2028 r. będą musieli spełnić wymagania dotyczące SCT (wjazd tylko dla pojazdów spełniających co najmniej normę Euro 4 i maksymalnym wieku 22 lat – pojazdy z silnikami benzynowymi oraz Euro 6 i maksymalnym wieku 13 lat – pojazdy z silnikami Diesla). Uchwała obejmuje również dodatkowy wyjątek dla seniorów, czyli osób, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat, o ile byli właścicielami swoich pojazdów przed przyjęciem uchwały.

Warszawa planuje wprowadzić dwie metody weryfikacji pojazdów wjeżdżających do obszaru strefy. Dla większości pojazdów możliwe będzie ustalenie tego poprzez dostęp do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Natomiast dla pojazdów, które nie spełniają kryteriów wjazdu do Strefy i należą do osób korzystających z wyłączeń (np. mieszkańców stolicy lub seniorów), będzie obowiązkowe umieszczanie specjalnych nalepek.

Fot. UM Warszawa