Schmitz Cargobull podsumował rok finansowy 2022/23 i przedstawił strategię na przyszłość

Andreas Schmitz, dyrektor generalny Schmitz Cargobull AG (fot. Schmitz Cargobull AG)

Schmitz Cargobull zamknął rok finansowy 2022/23 (kwiecień 2022 r. – marzec 2023 r.). Okres ten naznaczony był kryzysami politycznymi i gospodarczymi, wzrostem obrotów i pozytywnym wynikiem. Ważnym wydarzeniem było nawiązanie strategicznego partnerstwa z firmą Berger Fahrzeugtechnik.

Zatrudniająca ok. 6800 pracowników grupa Schmitz Cargobull wyprodukowała 57 122 pojazdy (spadek produkcji o 6,5%) i wygenerowała obrót o wartości 2,6 mld euro. Wzrost obrotów o 13% w połączeniu z poprawą efektywności w firmie, po roku strat, ponownie przełożył się na dodatni wynik. W raportowanym okresie zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) wyniósł 108,5 mln euro. Przy poziomie 4,1% EBIT jest to nadal poniżej 5-procentowego celu wyznaczonego przez spółkę w Strategii 2025.

fot. Schmitz Cargobull AG

Strategia 2025
Podstawowym elementem Strategii 2025 jest rentowny zrównoważony rozwój, który w firmie rodzinnej, takiej jak Schmitz Cargobull, oznacza także bezpieczną przyszłość. Coraz częściej w centrum uwagi znajdują się tematy ochrony zasobów i ochrony klimatu. W swojej całościowej strategii zrównoważonego rozwoju Schmitz Cargobull uwzględnia ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty swojej działalności biznesowej. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jest zakotwiczone w całej organizacji i pomaga tworzyć wartość dodaną dla klientów, jednocześnie zmniejszając ślad węglowy w całym łańcuchu wartości.

Trzymamy się naszej Strategii 2025 i chcemy dalej umacniać naszą wiodącą pozycję na rynku w Europie dzięki elastycznej sieci produkcyjnej, odpowiednim produktom oraz zrównoważone innowacje zwiększające wydajność. Po stracie 15 mln euro w sezonie 2021/22, pozytywny wynik ostatniego roku obrotowego daje nam możliwość ponownego zainwestowania większych środków w badania i rozwój, rozwój obsługi posprzedażnej, optymalizację naszych zakładów produkcyjnych, a także w cyfryzację, zrównoważony rozwój i miejsca pracy” – powiedział Andreas Schmitz, dyrektor generalny Schmitz Cargobull AG

Pomimo licznych zakłóceń wynikających z przerwania łańcuchów dostaw, wąskich gardeł w dostawach materiałów i wysokiego wzrostu kosztów, Schmitz Cargobull kontynuuje rozbudowę i adaptację swojej międzynarodowej sieci produkcyjnej. W ostatnim roku finansowym inwestycje obejmowały budowę nowego zakładu w Saragossie w Hiszpanii oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w zakładach w Wielkiej Brytanii i Turcji. Ambitnym celem producenta jest przekształcenie zakładów produkcyjnych w tzw. inteligentne fabryki, co powoli na zwiększenie produktywność o co najmniej 3%. Wymaga to wirtualnego planowania produkcji, produkcji opartej na danych i w dużej mierze cyfrowej logistyki w zakładach. Pierwsze kroki w zakresie automatyzacji i cyfryzacji poczyniono w zakładzie montażu osi w Altenberge i innych obszarach pilotażowych w zakładach we Vreden i Gaxel.

Na dobry wyniki Schmitz Cargobull decydujący wpływ miała także oferta usług posprzedażowych i usług cyfrowych. W tych obszarach odnotowano znaczny wzrost – przychody w roku finansowym 2022/23 wzrosły łącznie do 403,9 mln euro (rok poprzedni: 345,6 mln euro). Pomimo braków materiałowych, zakłóceń w łańcuchach dostaw i konsekwencji wojny, w 29 lokalizacjach dystrybucyjnych utrzymany został wysoki poziom dostępności części zamiennych. Segment ten, podobnie jak w roku poprzednim, utrzymał pozycję trzeciej najsilniejszej linii produktowej pod względem obrotów Grupy, po segmencie naczep chłodniczych S.KO i naczep kurtynowych S.CS.

Dzięki rosnącej cyfryzacji w branży transportowej oraz stałemu rozwojowi portfolio usług i części, w przyszłości spodziewany jest wzrost również w linii biznesowej usług posprzedażowych i cyfrowych (Aftersales and Digital Services), zwłaszcza że łączna liczba pojazdów wyposażonych w systemy telematyczne stale rośnie. Na koniec ubiegłego roku obrotowego (31 marca 2023 r.) spółka Schmitz Cargobull odnotowała ponad 100 000 aktywnych jednostek telematycznych TrailerConnect (wzrost o 47,7%). Zalety takich inteligentnych rozwiązań są dalekie od pełnego wykorzystania.

Tłumaczenie: Dariusz Piernikarski

Fot. Schmitz Cargobull