Nikola Tre z ogniwem paliwowym rusza na amerykańskie drogi

W maju Nikola przekazała na testy u klientów 2 pierwsze z 10 ciężarówek Tre FCEV zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (fot. Nikola Corp.)

Nikola Corporation – producent modelu Nikola Tre BEV z elektrycznym napędem akumulatorowym oraz Tre FCEV z wodorowym ogniwem paliwowym − w swoich ostatnich działaniach koncentruje się na Ameryce Północnej.

Ogłaszając wyniki za pierwszy kwartał 2023 r., firma wyjaśniła, że produkcja i energetyka to branże kapitałochłonne i dlatego Nikola musi pozostać skoncentrowana tam, gdzie ma przewagę konkurencyjną. Dlatego dopasowuje swoją strukturę kosztów do tego zmienionego ukierunkowania biznesowego, odpowiednio zmniejszając wydatki. Zgodnie z tymi założeniami podjęto decyzję o sprzedaży udziałów Nikola Corp. w europejskim wspólnym przedsiębiorstwie produkcyjnym Grupie Iveco. Tym samym firma zamierza skoncentrować się na produkcji pojazdu elektrycznego z ogniwami paliwowymi (Tre FCEV), utrzymując model z akumulatorowym napędem elektrycznym (Tre BEV) w swoim asortymencie jako produkt budowany na zamówienie.

Nikola miała bardzo solidny kwartał, budując dynamikę sprzedaży dzięki dostawom elektrycznych ciężarówek klasy 8 do klientów oraz zamówieniom od klientów na 140 ciężarówek napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi” — oświadczyłna początku maja Michael Lohscheller,dyrektor generalny firmy Nikola. I dodaje: „Jesteśmy na właściwej ścieżce z naszymi odnowionymi zespołami zarządzającymi i handlowymi, ulepszoną strategią sprzedaży, nowymi dealerami i partnerami energetycznymi”.

Skoncentrowanie na Tre FCEV
Z komunikatów firmy Nikola dowiadujemy się, że tymczasowo zostanie wstrzymana produkcja w zakładzie produkcyjnym w Coolidge w Arizonie, ponieważ modyfikowana jest tam linia montażowa, aby możliwa była jednoczesna produkcja pojazdów wyposażonych zarówno w wodorowe ogniwa paliwowe, jak i akumulatory elektryczne. Oczekuje się wznowienia produkcji w lipcu wraz z pierwszymi nadającymi się do sprzedaży ciężarówkami napędzanymi wodorowymi ogniwami paliwowymi.

Nikola przekazała na testy u klientów 2 pierwsze z 10 ciężarówek zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Pozostałe 8ciężarówek ma być gotowych do końca czerwca. Ciężarówki te będą wykorzystywane przez klientów pilotażowych i do finalizacji walidacji pojazdów. Floty pilotażowe obejmują Biagi Bros, Walmart, Linde i AJR Trucking – wiodącego przewoźnika działającego na rzecz United StatesPostal Service, czyli poczty federalnej.Firma spodziewa się również rozpocząć produkcję modułów i pakietów akumulatorów w Coolidge do końca lipca, a montaż modułów zasilania ogniw paliwowych Bosch do grudnia 2023 r.

Akumulatorowo-elektryczny model Nikola TreBEV pozostanie w ofercie Nikoli jako produkt budowany na zamówienie. W pierwszym kwartale br. wyprodukowano 63 akumulatorowe ciężarówki Tre, z czego 31 dostarczono jako pojazdy stokowe do dealerów, a 33 odebrali klienci końcowi od dealerów w ramach sprzedaży detalicznej. Tym samym zgromadzony zapas akumulatorowych modeli Tre BEV jest wystarczający, aby zatrzymać produkcję i wprowadzić zmiany.

Przedstawiciele Nicola Corporation oświadczyli również, że „poczyniono znaczne postępy” w zakresie produkcji wodoru i firma nadal ściśle współpracuje z FortescueFutureIndustries nad wspólnym rozwojem wielkoskalowych zakładów produkcji zielonego wodoru w Ameryce Północnej.„Widzimy ogromne możliwości mobilnego tankowania wodoru i wierzymy, że mobilne tankowanie odegra kluczową rolę w budowaniu ekosystemu tankowania wodoru, pozwalając nam być elastycznym i efektywnym kapitałowo w miarę skalowania gęstości sieci ciężarówek” – czytamy w oświadczeniu firmy Nikola. Na razie zamówiono cztery mobilne stacje tankowania wodoru Hyla i prowadzone są rozmowy nad wprowadzeniem dodatkowych stacji mobilnych.

Nikola Corporation za pośrednictwem marki HYLA oraz firma Voltera – wiodący amerykański dostawca infrastruktury krytycznej niezbędnej do wspierania pełnej dekarbonizacji transportu, zawarły umowę dotyczącą rozwoju infrastruktury do tankowania wodoru wymaganej do wspierania wdrażania bezemisyjnych pojazdów Nikola (fot. Nikola Corp.)
Fot. Nikola Corp.

Nowa faza partnerstwa Nikola – Iveco
W ramach najnowszych ustaleń Iveco Group obejmie całość udziałów w niemieckiej spółce joint-venture w Ulm. Ponadto Iveco Group otrzyma licencję na bezpłatny dostęp do oprogramowania sterującego do wspólnie opracowanych rozwiązań BEV i FCEV oraz na jego dalszy rozwój. Nikola otrzyma natomiast licencję na technologię IVECO S-Way na Amerykę Północną oraz będzie zaopatrywana wodpowiednie podzespoły przez Iveco Group, a także uzyska udział w prawach do własności intelektualnej technologii eAxleGeneration 1, opracowanej wspólnie z należącą do IvecoGroup marką FPT Industrial, specjalizującą się w napędach.

Grupa Iveco skoncentruje się na Europie w celu dalszego rozwoju i komercjalizacji własnych ciężarówek elektrycznych BEV i FCEV, z kolei Nikola skoncentruje swoją działalność w Ameryce Północnej ze zintegrowanym podejściem do swoich klientów, oferując modele TreBEV, TreFCEV oraz rozwijając infrastrukturę wodorową za pośrednictwem swojej marki Hyla.

Iveco Group pokryje nakłady kapitałowe związane z nową fazą współpracy z dostępnych środków własnych i przejmie powyższe wartości częściowo za gotówkę (35 mln USD), a częściowo za udziały w Nikoli (20 mln udziałów). Grupa zachowa także znaczący pakiet udziałów w spółce Nikola.

Iveco pozostanie dla nas ważnym partnerem i kluczowym dostawcą i będzie kibicować naszemu długofalowemu sukcesowi, a oczekuje się, że w przyszłości pozostanie znaczącym akcjonariuszem” — czytamy w oświadczeniu firmy Nicola Corp.

Opracowanie Dariusz Piernikarski

Fot. Nikola Corp.