Najnowsze technologie branży komunalnej na Targach EKOTECH w Kielcach

Fot. Targi Kielce

Ekologia, recykling, gospodarka komunalna i ochrona środowiska to główne obszary, które obejmują Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Tegoroczne spotkanie branży komunalnej odbędzie się w dniach 8-9 marca br. na terenach Targów Kieleckich.

Odwiedzający będą mogli zapoznać się z m.in. funkcjonowaniem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce komunalnej i transporcie odpadów. W programie zaplanowano szereg bezpłatnych wydarzeń towarzyszących, skierowanych do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji non-profit oraz wszystkich osób zainteresowanych kwestiami ochrony środowiska i gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Gospodarka odpadami

Swoją obecność  zadeklarowały firmy oferujące nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie gospodarowania odpadami. To m.in firmy: SANTRADE ze Stalowej Woli – dystrybutor maszyn, urządzeń i kompletnych systemów dla branż recyklingu, ARTechnik z najnowszymi maszynami do redukcji objętości odpadów i surowców wtórnych, firma Euro Centrum z Ekozgniatarkami do kompresowania odpadów, ITO z oprogramowaniem ułatwiającym prowadzenie działalności w obszarze gospodarki odpadami, a także Globtrak Polska z modułem komunalnym – inteligentnym systemem wywozu śmieci. Podczas targów będzie można zapoznać się z ofertą firmy Arbena – oferującą m.in. magazyny dla branży recyklingowej, ELJOT – producentem i dostawcą detektorów i separatorów metali, UNTHA – dostawcą rozwiązań w zakresie rozdrabniania, a także R3 Polska – pomysłodawcą i projektantem systemu wspierającego zbiórkę opakowań po napojach.

Wśród oferty tegorocznych Wystawców targów EKOTECH nie zabraknie także produktów oraz urządzeń wykorzystujących innowacyjne systemy i rozwiązania przyjazne dla środowiska. Swoją ofertę zaprezentuje firma Katalizator specjalizująca się w produkcji urządzeń do oczyszczania emitowanych do atmosfery przemysłowych gazów odlotowych z zanieczyszczeń organicznych. Firma Euro Eko Polska zajmuje się utylizacją zużytego oleju roślinnego, a Marseplast oferuje zbiorniki do magazynowania wody deszczowej. Na spotkaniu branży komunalnej EKOTECH swoją obecność zadeklarowało jeszcze wiele innych wiodących firm, których rozwiązania odgrywają kluczową rolę w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

Już po raz 9. podczas Targów EKOTECH firma AK Nova zorganizuje Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami (MIFOD), w którym wezmą udział m.in. przedstawiciele samorządów i administracji rządowej, producenci i dostawcy technologii komunalnych, przedstawiciele organizacji non-profit i eksperci branżowi. Tegoroczna edycja zaplanowana na 8 marca odbędzie się pod hasłem „E3”, czyli ekologia-ekonomia-energetyka w gospodarce odpadami.

Wykłady, konferencje, seminaria

Pierwszego dnia odwiedzający Targi EKOTECH będą mogli wziąć udział w cyklu wykładów poświęconych dokumentacji środowiskowej oraz działalności w postaci chowu drobiu i trzody chlewnej organizowanym przez firmę Ekolog. Firma Globtrak Polska zaplanowała konferencję pn. „Przyszłość bezpieczeństwa w transporcie komunalnym. Istotne zmiany w przepisach normy PN-EN 1501-01:2021”. Uczestnicy seminarium przygotowywanego przez firmę Katalizator poznają katalityczne, jak i termiczne rozwiązania istotne w procesie redukcji lotnych związków organicznych, ale także poszerzą swoją wiedzę na temat nowoczesnych instalacji przemysłowych. Drugiego dnia Targów EKOTECH Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto zorganizuje wykład poświęcony działalności i perspektywom rozwoju stacji demontażu pojazdów, a Związek Gmin Wiejskich RP spotkanie pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami i zaopatrzenia w energię w gminach”.

Drugiego dnia targów, 9 marca br. zaplanowano konferencję pn.  „Razem tworzyMY Ekoświętokrzyskie”, której tematem przewodnim będzie Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ), a także zagadnienia dot. innowacji i technologii z dziedziny ochrony środowiska, źródeł finansowania i aspektów prawnych z nimi związanych. Spotkanie w szczególności skierowane jest do przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji publicznej, przed którymi stoi szereg wyzwań wynikających z polityki środowiskowej Unii Europejskiej oraz wykonywania zadań w ramach zielonej transformacji.

Punkty informacyjne na EKOTECH

Dodatkowo odwiedzający Targi EKOTECH będą mogli uzyskać kompleksowe informacje nt. możliwości transformacji w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętego, Przemysłu 4.0, certyfikacji KRN GREEN oraz funduszy europejskich dla firm w nowej perspektywie finansowej w Klastrowym Punkcie Konsultacyjnym organizowanym przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy (KGOIR). Dodatkowych informacji w sprawach z dziedziny ochrony środowiska będzie można uzyskać podczas targów EKOTECH w punkcie informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

23. edycja Targów EKOTECH odbędzie się w dniach 8 – 9 marca br. na terenach Targów Kieleckich. W tym samym czasie odbywać się będą największe targi branży OZE w Polsce – Targi ENEX. Tegoroczna edycja spotkania branży energetycznej zapowiada się rekordowo, w 7 halach wystawienniczych kieleckiego ośrodka zaprezentuje się ponad 200 wystawców – największych producentów i dystrybutorów oferujących najnowsze rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Wstęp na targi bezpłatny, aby wziąć udział wystarczy się zarejestrować: www.targikielce.pl/ekotech