Autobusy – wyniki sprzedaży w 2022 roku. Łącznie zarejestrowano 1156 nowych autobusów i minibusów

Wykres 1. Rejestracje nowych autobusów, autokarów i minibusów w Polsce w 2022 r. Fig. 1. Registrations of new buses, coaches and minibuses in Poland in 2022.

W ciągu 12 miesięcy 2022 r. w Polsce zarejestrowano 1156 nowych autobusów i minibusów. To niestety o 200 pojazdów, czyli 14,7%, mniej niż w 2021 r.

Prezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu do Unii Europejskiej pochodzą z danych publikowanych przez ACEA, czyli Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych. Wszystkie szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce zaczerpnięto z raportów publikowanych na stronach Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Mimo że dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować rzetelne materiały, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność zapisów zawartych w CEP. Tradycyjnie prosimy więc o potraktowanie tych danych jako informacyjnych, mających na celu ukazanie głównych trendów, a nie jako szczegółowych wyników sprzedaży.

Odrodzenie zahamowane
Transport autobusowy w Unii Europejskiej w 2021 r. zaczął powoli odradzać się po załamaniu przewozów pasażerskich, jakie nastąpiło po wybuchu pandemii koronawirusa. Na terenie UE zarejestrowano wówczas 29 941 autobusów i autokarów > 3,5 t dmc. – było to o 2,8% więcej niż w 2020 r. Niestety rok 2022 przyniósł spadek koniunktury, zarejestrowano bowiem 28 376 autobusów i autokarów – był to spadek o 5,1% r/r. Za przyczynę należy uznać w dalszym ciągu niewielkie zainteresowanie przewozami turystycznymi i nadal odczuwalne braki w dostawach komponentów oraz wzrost kosztów produkcji. Autobusowym liderem unijnego rynku pozostaje Francja – klienci odebrali tam 5883 nowe pojazdy (–14,2% r/r).

W Polsce w ubiegłym roku zarejestrowano 1156 nowych autobusów i autokarów – o 14,7% mniej niż w 2021 r. Liczby te uwzględniają również minibusy budowane na podwoziach samochodów dostawczych (< 8 t dmc.). Pocieszające jest to, że wzrosło zainteresowanie autobusami używanymi – 3454 zarejestrowane pojazdy z tej grupy to o 703, czyli 25,6%, więcej niż w 2021 r.

W 2022 r. do rodziny autobusów elektrycznych Solaris dołączył model Urbino 18 hydrogen. To niskopodłogowy autobus przegubowy o długości 18 m, w którym stanowiące bezpośrednie źródło energii wodorowe ogniwo paliwowe ma moc 100 kW, na pokładzie znajduje się do 51,2 kg wodoru, co pozwala na uzyskanie zasięgu do 350 km (fot. Solaris Bus & Coach)

W 2022 r. najczęściej rejestrowano w Polsce autobusy marki Solaris: 256 pojazdów (–31,6% r/r). W pierwszej trójce znajdują się również autobusy marki Mercedes-Benz (242 szt., –12% r/r) oraz MAN (162 szt., +113,2% r/r). Jeśli jednak w statystykach uwzględnimy minibusy do 8 t dmc., to rejestracje Marki Mercedes-Benz wzrastają do 395 pojazdów, a MAN do 223. Zarejestrowano również 79 nowych autobusów marki Iveco (spadek o 33,3% r/r) i 34 pojazdy marki Autosan (spadek o 43,3% r/r). Klienci zarejestrowali również 169 autobusów pozostałych marek (–16,3%). Graficznie prezentujemy to na wykresie 1.

Wykres 1. Rejestracje nowych autobusów, autokarów i minibusów w Polsce w 2022 r.
Fig. 1. Registrations of new buses, coaches and minibuses in Poland in 2022.

Tradycyjnie największy udział w rejestracjach miały autobusy miejskie. W minionym roku ich udział wyniósł 74,8% − zarejestrowano 693 takie pojazdy. Jest to wynik identyczny jak w 2021 r. Liderem rankingu niezmiennie od lat pozostaje Solaris.

Produkowany w fabryce MAN Bus w Starachowicach autobus miejski MAN Lion’s City E został wybrany Międzynarodowym Autobusem Roku 2023. Autobus ma przełomowy design, wysoki poziom komfortu i bardzo cichą przestrzeń wewnątrz, a kabina kierowcy jest jedną z najlepszych na rynku i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa (fot. MAN Truck & Bus)

W 2022 r. zarejestrowano 139 autobusów międzymiastowych, o 30,5% mniej niż rok wcześniej – tym samym udział nowych autobusów międzymiastowych w rynku wyniósł 15%. Pojawiły się również 84 nowe autobusy turystyczne, to o 46,2% mniej niż w 2021 r. (udział w rynku 9,1%). Na czele zestawienia w segmencie autobusów turystycznych – autokarów − uplasowały się marki Irizar oraz Iveco, klienci kupili po 18 pojazdów każdej z nich. Dwie marki z czołowej piątki uzyskały wynik mniejszy niż rok wcześniej – Mercedes-Benz (17 szt., spadek o 70,2% r/r) oraz Setra (15 szt., –6,35% r/r). Pozostałe rodzaje autobusów stanowiły jedynie 1,1% w rejestracjach.

Alternatywne napędy w natarciu
Przewiduje się, że pod koniec II kwartału 2023 r. w polskich miastach może jeździć nawet 950 autobusów elektrycznych – to o 32% więcej niż w czerwcu 2022 r. Będzie to efekt zamówień z poprzednich lat.
O ile główny czynnik stymulujący popyt na autobusy zeroemisyjne w polskich jednostkach samorządu terytorialnego stanowią przepisy Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o tyle czynnikiem ułatwiającym, a w większości przypadków wręcz umożliwiającym, realizację tych inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego jest rozbudowany system wsparcia rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego oparty na środkach finansowych pochodzących zarówno ze źródeł unijnych, jak i ze środków krajowych.

Niestety w tym roku inwestycje w zeroemisyjny transport publiczny mogą zostać ograniczone przez trudną sytuację samorządów związaną ze znacznym wzrostem cen energii i brakiem dodatkowych funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Nie bez znaczenia dla procesu decyzyjnego o zakupie zeroemisyjnych środków transportu miejskiego może być również to, że bieżący rok jest rokiem wyborczym.

Opracowanie: Dariusz Piernikarski

Od lat Mercedes-Benz Sprinter stanowi ulubioną bazę, na której powstają minibusy do 8 t dmc. W 2022 r. zarejestrowano 153 takie pojazdy (fot. Daimler Truck)