Sprzedaż naczep i przyczep w roku 2022 – łącznie zarejestrowano 28 225 nowych pojazdów, nieoczekiwane zwroty akcji

Rejestracja nowych naczep i przyczep > 3,5 t dmc. w 2022 r. z podziałam na producentów:  rejestracje, udziały rynkowe (dane wg PZPM)

Liczba rejestracji nowych przyczep i naczep > 3,5 t dmc. w 2022 r. w Polsce zmalała o 12% r/r – łącznie zarejestrowano 28 225 nowych pojazdów, w tym 25 386 naczep oraz 2839 przyczep. Spadek liczby rejestracji wynikał głównie z ograniczonych mocy produkcyjnych największych producentów przy wciąż wysokim popycie na terenie całej Unii Europejskiej.

Prezentowane w artykule dane liczbowe (bez rejestracji czasowych) podajemy za statystykami publikowanymi na stronach Polskiego Związku Producentów Motoryzacyjnych (PZPM) i Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Mimo iż dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować rzetelne materiały, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność zapisów zawartych w CEP. Tradycyjnie prosimy więc o potraktowanie tych danych jako informacyjnych, mających na celu ukazanie głównych trendów, a nie jako szczegółowych wyników sprzedaży.

Marka Schmitz Cargobull w 2022 r. utrzymała pozycję lidera polskiego rynku naczep i przyczep ciężarowych – wyłączny dystrybutor, czyli EWT Truck & Trailer Polska, dostarczył klientom 6284 pojazdy tej marki, w tej grupie znalazło się 3026 naczep kurtynowych, skrzyniowo-kurtynowych i skrzyniowych oraz 2839 chłodni, izoterm i furgonów uniwersalnych, 150 wywrotek i 65 pojazdów do przewozu kontenerów (Schmitz Cargobull)

→ W tym linku nasze opracowanie światowego rankingu producentów naczep Top 20 – w czołówce siedem firm europejskich, w tym jedna z Polski ←

Rejestracje naczep pod lupą
W 2022 r. w Polsce najwięcej naczep ciężarowych (> 3,5 t dmc.) we wszystkich grupach produktowych sprzedała firma EWT Truck & Trailer Polska, będąca dystrybutorem marki Schmitz Cargobull – według danych PZPM zarejestrowano 6278 nowych naczep tej marki (spadek sprzedaży o 24,9% r/r), co dało udział rynkowy na poziomie 24,7%. Drugie miejsce zajmuje marka Krone (polski importer – POZKRONE) – zarejestrowano 4119 nowych naczep, jest to mniej o 32,2% w porównaniu do roku 2021 – dało to Krone udział w rynku wynoszący 16,2%. Wielton, sprzedając 4082 naczepy (wzrost o 8,7% r/r), znacznie wzmocnił swoją pozycję na rynku polskim, z udziałem na poziomie 16,1% (12,8% w 2021 r.). Kögel (polski dystrybutor: Eurotrailer) przekazał klientom 2619 naczep (spadek o 5,8% r/r, udział w rynku 10,3%). Bardzo dobrze z kłopotami roku ubiegłego poradziła sobie firma Schwarzmüller, utrzymując piąte miejsce w rankingu – austriacki producent sprzedał 1354 naczepy, było to o 16,6% więcej niż w 2021 r.

W 2022 r. firma POZKRONE przekazała swoim klientom 4131 pojazdów marki Krone, w tym 3227 klasyfikowanych jako skrzyniowe (kurtynowe, skrzyniowo-kurtynowe i skrzyniowe) oraz 774 pojazdy z nadwoziem furgonowym, w tym 478 chłodni i izoterm oraz 287 furgonowych naczep uniwersalnych (fot. Krone)

Niewielki spadek sprzedaży o 1,4% r/r odnotowała firma Kässböhrer, sprzedając 785 naczep. Kłopoty związane z ograniczonymi mocami produkcyjnymi i dostawami komponentów w umiarkowanym stopniu odbiły się na wynikach osiągniętych przez firmę Bodex – spadek sprzedaży wyniósł zaledwie 6,0% (625 szt.), za to firma Berger zdołała dostarczyć aż o 11,5% naczep więcej niż w 2021 r. – były to 534 pojazdy.

Warto odnotować udaną sprzedaż naczep chłodniczych marki Lamberet – polscy klienci zarejestrowali 238 naczep tej marki (111 szt. w 2021 r., wzrost o 114,4% r/r). Rok 2022 za udany z pewnością może uważać firma D-TEC, reprezentowana w Polsce przez TrailerTec Polska – klienci kupili 153 naczepy tego producenta, w 2021 r. było to tylko 105 pojazdów (wzrost o 45,7% r/r).
Zestawienie wyników uzyskanych przez najważniejszych producentów naczep i przyczep pokazano na wykresie 1.

Wykres 1. Rejestracja nowych naczep i przyczep > 3,5 t dmc. w 2022 r. z podziałam na producentów:  rejestracje, udziały rynkowe (dane wg PZPM)
Fig 1. Registrations of new semi-trailers and trailers with a GVW. > 3.5 t in 2022, divided into producers: registrations, market shares (data according to PZPM)

Spośród 2839 sprzedanych przyczep ciężarowych i specjalnych (wzrost o 2,5% r/r) 1648 to wersje klasyfikowane jako skrzyniowe (kurtynowe, skrzyniowo-kurtynowe i skrzyniowe), 306 – przyczepy do przewozu kontenerów, 264 szt. – przyczepy kłonicowe i dłużycowe, a 199 szt. – przyczepy do przewozu nadwozi wymiennych.

Wśród producentów przyczep ciężarowych (> 3,5 t dmc.) liderem rynku, podobnie jak w 2021 r., była firma Wecon, sprzedając 762 pojazdy – było to o 5,1%więcej niż rok wcześniej. GT Trailers odnotowało wzrost sprzedaży przyczep o 5,0% r/r (484 szt. ) – obaj producenci oferują również zabudowy samochodów ciężarowych oraz nadwozia wymienne (114 – Wecon, 71 – GT Trailers), których prezentowane statystyki nie ujmują. W pierwszej piątce rankingu producentów przyczep ciężarowych i specjalnych znalazły się jeszcze firmy: Wielton ze sprzedażą 336 szt., Redos – 255 szt., MHS – 199 szt. oraz Konar – 101 szt.

Wśród producentów przyczep ciężarowych liderem rynku, podobnie jak w 2021 r., była firma Wecon – polscy klienci zarejestrowali 763 pojazdy – było to o 5,2% więcej niż rok wcześniej (fot. Wecon)

Kurtyna i furgon – pojazdy poszukiwane
Tradycyjnie od lat największym zainteresowaniem cieszą się uniwersalne środki transportu, czyli naczepy kurtynowe (klasyfikowane również jako skrzyniowe i platformowe) – w tej grupie produktowej klienci odebrali 15 229 nowych pojazdów (60% całej sprzedaży naczep), było to jednak o 5,7% mniej pojazdów tego typu niż w 2021 r.

W znaczący sposób spadła liczba rejestracji nowych naczep przeznaczonych do transportu ładunków w temperaturach kontrolowanych – zarejestrowano 4579 pojazdów tworzących grupę naczep furgonowych (chłodnie, izotermy i furgony uniwersalne) – to spadek o 31,2% r/r. Warto przy tym odnotować, że w tej grupie zarejestrowano 1995 chłodni (–39,5% r/r), 947 furgonów uniwersalnych (–23,8% r/r) oraz 1631 (–22,6% r/r) naczep określanych jako izotermiczne (część z nich po rejestracji została wyposażona w agregaty chłodnicze, stając się chłodniami).

Popyt na naczepy samowyładowcze (wywrotki) zmalał o 16,1% r/r – zarejestrowano 2744 pojazdy tego typu. Klienci zarejestrowali również o 35,2% mniej niż w 2021 r. naczep do przewozu kontenerów (984 szt.). Do klientów trafiło 325 naczep klasyfikowanych jako kłonicowe i dłużycowe, w tej grupie należy wspomnieć również o 264 przyczepach tego typu.
Szczegółowe zestawienie sprzedaży naczep (> 16 t dmc.) z rozbiciem na ich najważniejsze rodzaje przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Rejestracje nowych naczep według najważniejszych typów w 2022 r. (dane wg PZPM i IBRM SAMAR)
Fig. 2. Registrations of new semi-trailers by the most important types in 2022 (data according to PZPM and IBRM SAMAR)

Specjalizacja w naczepach utrzymana
Jeśli weźmiemy pod uwagę naczepy wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (klasyfikowane w statystykach jako skrzyniowe i platformowe), to spośród 15 229 pojazdów 3330 z nich było marki Wielton (wzrost o 27,8% r/r, awans z trzeciego na pierwsze miejsce w tej grupie produktowej), 3226 to pojazdy Krone, a 3206 to naczepy Schmitz Cargobull. Kögel dostarczył 2489 takich pojazdów. Wśród producentów, których naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe były chętnie wybierane przez polskich klientów, znalazły się jeszcze firmy Schwarzmüller (1212 szt.), Kässböhrer (602 szt.) oraz Berger (534 szt.), Fliegl (165 szt.) i CIMC (136 szt.).

Wielton, sprzedając 4418 naczep i przyczep (wzrost o 8,7% r/r), znacznie wzmocnił swoją pozycję na rynku polskim. Wśród 4082 zarejestrowanych naczep tej marki 3330 to naczepy kurtynowe – tym samym polski producent stał się liderem rynku w tej grupie (fot, Wielton SA)

Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie naczep chłodni, izoterm i furgonów w dalszym ciągu jest niezagrożona (2838 szt., w tym 151 uniwersalnych naczep furgonowych), druga w tej grupie firma Krone przekazała nabywcom 774 pojazdy (w tym 287 naczepy furgonowych uniwersalnych). Lamberet dostarczył 238 chłodni, zarejestrowano również 163 chłodnie marki Chereau. Wielton przekazał 187 furgonów uniwersalnych.

Ubiegłorocznym liderem polskiego rynku naczep wywrotek podobnie jak w 2021 r. jest firma Bodex – 469 szt., na drugiej pozycji jest firma Kempf – 427 szt., na podium znalazł się również Wielton, dostarczając 309 wywrotek. Powyżej 100 wywrotek przekazali klientom również tacy producenci jak – 300 szt., Mega – 275 szt., Zasław – 173 szt., Schmitz Cargobull – 150 szt., Schwarzmüller – 127 szt.  oraz Benalu – 106 szt. i Meiller Kipper – 104 szt.

Ubiegłorocznym liderem polskiego rynku naczep wywrotek jest firma Bodex. Zarejestrowano w Polsce łącznie 646 pojazdów tej marki, wśród nich 471 to wywrotki (fot. Bodex)

Ogółem w 2022 r. zarejestrowano w Polsce 337 naczep klasyfikowanych jako niskopodwoziowe (spadek o 4,3% r/r). Ponownie liderem rynku jest Kässböhrer – 67 szt., Bodex sprzedał 50 naczep tego typu, a Langendorf – 39 (wzrost o 116%!). Odnotujmy jeszcze to, że firma Macuga przekazała 35 pojazdów, Emtech – 34, klienci zarejestrowali również 27 naczep MAX Trailer, 26 naczep marki Lider oraz 16 niskopodwoziówek Ozgul i 8 Faymonville.

W ubiegłym roku firma Kässbohrer dostarczyła polskim klientom 67 naczep niskopodwoziowych (lider rynku) (fot. Kässbohrer)

Sprzedano również 637 naczep cystern (spadek o 4,9% r/r). Na czele w tej grupie produktowej jest firma Pro Wam – 111 szt., firma Magyar dostarczyła – 85 szt., klienci odebrali również 73 cysterny BC-LDS, firma LAG dostarczyła 60 pojazdów, Stokota – 57 , a Kässbohrer – 53. W grupie naczep silosowych (klasyfikowanych jako naczepy typu pojemnik do przewozu materiałów sypkich) odnotowano 248 rejestracji, w tym 114 pojazdów marki Feldbinder, 55 – Spitzer, 33 – Kässböhrer.

Na 984 zarejestrowane naczepy podkontenerowe 250 było marki Wielton, 153 – D-TEC, 127 – Fliegl, 105 – CIMC oraz 73 – Krone, 65 – Kögel i 63 – Schmitz Cargobull.

Popyt niezaspokojony
W 2022 r. popyt na naczepy i przyczepy na polskim rynku nadal utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. W dalszym ciągu trwało odrabianie zaległości z lat 2019–2021 spowodowane wybuchem pandemi, przy nie malejącym zapotrzebowaniu na usługi transportowe. Niestety, o ile w 2021 r. niemal wszyscy producenci i importerzy naczep i przyczep ciężarowych osiągnęli historycznie najlepsze rezultaty sprzedaży, to w ubiegłym roku już tak się nie stało. Swoje negatywne piętno odcisnęły utrzymujące się trudności z dostępnością pojazdów oraz czasy dostaw wydłużone nawet do kilkunastu miesięcy. Nie bez znaczenia było kilkumiesięczne zawahanie rynku spowodowane przez agresję Rosji na Ukrainę i wybuch wojny oraz związane z tym załamanie się tamtejszych rynków. W Polsce wzrost inflacji i nośników energii wymusił u przewoźników nieco bardziej ostrożne podejście do zakupów. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że w krajach Europy Zachodniej inflacyjne skutki pandemii i wojny w Ukrainie były mniej odczuwalne, co w praktyce oznaczało zwiększony apetyt na nowe pojazdy ze strony tamtejszych przewoźników. Musieli to uwzględnić szczególnie najwięksi producenci, tacy jak Schmitz Cargobull i Krone, priorytetowo traktując zamówienia spływające z rynku niemieckiego i równoważnie do zamówień spływających z Polski obsługując zamówienia np. z Francji, Hiszpanii czy Holandii.

W pewnym sensie powtórzyła się sytuacja z 2021 r.: ten, kto był w stanie dostarczyć naczepę w jak najkrótszym terminie, zdobywał klienta, który przeważnie akceptował bez większych dyskusji wyższą cenę pojazdu. W korzystniejszej sytuacji znaleźli się też mniejsi, krajowi producenci, którzy również borykając się z brakiem komponentów czy wzrostem kosztów produkcji, byli jednak w stanie w krótszym czasie realizować zamówienia.

Autor: Dariusz Piernikarski

POLECAMY RÓWNIEŻ ARTYKUŁ: Naczepy na IAA Transportation 2022: Kanony i megatrendy – nowości