Goodyear Total Mobility: “Inteligentne przetwarzanie danych staje się coraz ważniejszym elementem działalności biznesowej” – Piotr Czyżyk

Nowa linia opon Goodyear Fuelmax Endurance (fot. Goodyear)

Goodyear to nie tylko producent opon premium. Tegoroczne targi IAA Transportation były dla firmy doskonałą okazją, aby zaprezentować operatorom transportowym i logistycznym wydajne rozwiązania mobilne w ramach Goodyear Total Mobility.

Piotr Czyżyk (fot. Goodyear)

O tym, w jaki sposób najnowsze osiągnięcia opracowane przez Goodyear pomagają flotom osiągnąć własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, zoptymalizować wydajność i obniżyć koszty, rozmawiamy z Piotrem Czyżykiem, dyrektorem zarządzającym Goodyear ds. rozwiązań proaktywnych i floty w Europie.

Goodyear Total Mobility
Goodyear Total Mobility, co w wolnym tłumaczeniu można określić jako Totalna Mobilność Goodyeara, oferuje flotom w pełni zintegrowane, kompleksowe rozwiązania w celu zwiększenia konkurencyjności i optymalizacji wydajności w codziennych operacjach. Narzędzia te obejmują aplikację Goodyear FleetHub, która obsługuje dane dostarczane przez wysokowydajny system monitorowania ciśnienia w oponach (Goodyear TPMS), informacje przesyłane przez system zautomatyzowanej kontroli ciśnienia i głębokości bieżnika Goodyear CheckPoint oraz dane z systemu kontroli Goodyear DrivePoint.
Rozwiązania te służą temu samemu celowi: skróceniu przestojów i możliwości wystąpienia błędu ludzkiego w celu zwiększenia wydajności flot na coraz bardziej wymagającym rynku. Połączenie tych rozwiązań z najnowszej generacji oponami, takimi jak wydajna i wszechstronna gama Goodyear Fuelmax Endurance, może dodatkowo pomóc klientom firmy w obniżeniu kosztów paliwa i osiągnięciu docelowych poziomów emisji CO2.

Piotr Czyżyk, dyrektor zarządzający Goodyear ds. rozwiązań proaktywnych i floty w Europie wyjaśnia: „Ponieważ inteligentne przetwarzanie danych staje się coraz ważniejszym elementem działalności biznesowej, posiadanie jednego centrum i zintegrowanego przeglądu danych jeszcze bardziej przyspieszy wydajność floty i stworzy bezpośrednią wartość dodaną dla menedżerów korzystających z tej usługi”. Tym samym operatorzy flot i dostawcy usług dysponują danymi, których potrzebują do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zarządzania oponami i ogólnymi potrzebami w zakresie obsługi parku pojazdów.
W terenie przyczynia się to do wydłużenia czasu pracy bez przestojów, zoptymalizowanego proaktywnego planowania obsługi, wydłużenia okresu eksploatacji opon i zwiększonych przebiegów. W obecnych warunkach wyprzedzanie konkurencji jest kluczowe dla firm transportowych. Szybkie decyzje oparte na danych pozwalają na osiągnięcie większej wydajności operacyjnej i zwiększenie poziomu konkurencyjności” – uzupełnia Piotr Czyżyk.

Opony najnowszej generacji z gamy Goodyear Fuelmax Endurance mogą dodatkowo pomóc klientom w obniżeniu kosztów paliwa i osiągnięciu docelowych poziomów emisji CO 2 (fot. K.Biskupska)

CheckPoint
System CheckPoint to rozbudowany czytnik najazdowy firmy Goodyear, który tworzy zamontowana na ziemi metalowa płyta, wyposażona w zaawansowane kamery, lasery i czujniki, odczytujące informacje o oponie, podczas gdy pojazd nad nią przejeżdża. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów interpretujących otrzymane sygnały w ciągu kilku sekund otrzymujemy dokładne informacje na temat ciśnienia w oponach, pozostałej głębokości bieżnika, obciążenia osi i całkowitej masy pojazdu – te dwie ostatnie funkcje dostępne są tylko w wersji stacjonarnej. System CheckPoint, korzystając z wbudowanych kamer, odczytuje również tablice rejestracyjne, dopasowuje dane do pojazdu i dostarcza kompleksowy raport z oznaczeniem czasu jego przygotowania.

Goodyear CheckPoint (fot. D.Piernikarski)

Dużą zaletą systemu CheckPoint jest to, że pozwala on flotom na zwiększenie wydajności transportowej za sprawą krótszego czasu oczekiwania na przeprowadzenie kontroli ogumienia i mniejszej liczby przestojów spowodowanych nieprzewidzianymi zdarzeniami związanymi z oponami. Dysponując informacjami o stanie każdej opony w pojeździe, można lepiej planować działania obsługowe i zakupy – to wszystko z wystarczającym wyprzedzeniem, aby zapobiec ewentualnym problemom.

Piotr Czyżyk zwraca uwagę na to, że CheckPoint to unikatowa technologia opracowana przez Goodyear, która pozwala na lepsze zarządzanie oponami, ich rotowanie, ułatwia też dbałość o karkasy. „Dla flot pomiary głębokości bieżnika i ogólniej – dbałość o stan ogumienia są niezwykle istotne. Jeśli w wyniku pomiarów zostaną wykryte różnice w głębokości – pojawią się odpowiednie ostrzeżenia”. Nasz rozmówca jest przekonany, że tego typu systemy w przyszłości staną się bardzo popularne, choć na rynku istnieje już wiele typowych rozwiązań TPMS, w których do pomiaru ciśnienia w oponach wykorzystuje się różnego rodzaju czujniki ciśnienia.
Chcąc w jak największym zakresie wesprzeć gospodarkę ogumieniem we flotach naszych klientów, montujemy CheckPoint w ich bazach transportowych. Wkrótce systemy TPMS dostarczające informacje o ciśnieniu i ewentualnie temperaturze opon staną się obowiązkowe, ale tak naprawdę do prawidłowej gospodarki oponami potrzeba więcej informacji – a te zapewnia nasz CheckPoint. Jaka jest głębokość bieżnika, czy można go pogłębić, a może należy poddać oponę bieżnikowaniu – to w dzisiejszych czasach są informacje istotne” – dodaje Piotr Czyżyk.

Nasz rozmówca wskazuje również na fakt, że coraz więcej serwisów współpracujących z Goodyear jest zainteresowanych takim rozwiązaniem. „To otwiera im całkiem nowe możliwości, np. w zakresie definiowana alertów dla obsługiwanych flot, ułatwia też kontrolę ogumienia – wystarczy przejazd przez bramkę z prędkością 10–15 km/h, co trwa zaledwie kilka sekund” – uzupełnia dyrektor zarządzający Goodyear ds. rozwiązań proaktywnych i floty w Europie.

DrivePoint
Kolejnym rozwiązaniem proponowanym przez firmę Goodyear jest DrivePoint, czyli zainstalowany na parkingu bazy transportowej system kontroli opon, który umożliwia zautomatyzowany i dynamiczny pomiar ciśnienia. Rozwiązanie to jest łatwe w instalacji dzięki wykorzystaniu bateryjnego zasilania i bezprzewodowej transmisji danych. DrivePoint umożliwia dynamiczne oraz szybkie kontrole dużej liczby pojazdów, co jest idealne dla flot z pojazdami często powracającymi do bazy. W połączeniu z przyjaznymi dla użytkownika aplikacjami sieciowymi i mobilnymi (na telefony komórkowe), Goodyear DrivePoint pozwala na natychmiastowe wyświetlanie informacji o stanie opon, a tym samym – na aktywne monitorowanie floty (jej ogumienia) i utrzymanie jej w maksymalnej gotowości do realizacji zadań transportowych.

System DrivePoint Goodyear (fot. Goodyear)

W skład systemu DrivePoint wchodzą dwa podstawowe elementy. Są to czujniki montowane na zaworach opon oraz odbiorniki służące do gromadzenia i przetwarzania danych o oponach. Czujniki na zaworach są łatwe w montażu – ich instalacja nie wymaga zdejmowania opony z obręczy, jedynie w przypadku podwójnych kół konieczny jest demontaż zewnętrznej opony w celu umieszczenia na zaworze wysuniętego czujnika DrivePoint. Dane na temat panującego w oponie ciśnienia przesyłane są bezprzewodowo (czujniki wyposażone są w baterie litowe wystarczające nawet na 3 lata eksploatacji), a całość jest odporna na warunki atmosferyczne. Co ważne, czujniki można wykorzystywać niezależnie od marki i rozmiaru opony, a ich konstrukcja pozwala na pompowanie opony bez zdejmowania czujnika.

W systemie Goodyear DrivePoint zasilane bateryjnie do 3 lat czujniki ciśnienia są montowane na zaworach, są odporne na warunki zewnętrzne (IP67) i transmitują dane na zewnątrz do odbiorników systemu (fot. Goodyear)

Goodyear stosuje własne czujniki ciśnienia. Nasze czujniki nie podają wyłącznie ciśnienia w czasie rzeczywistym. Ich umiejscowienie na feldze i sposób montażu są dla nas bardzo ważne – algorytmy przetwarzające sygnał pozwalają nam wysłać informację do firmy transportowej. Będzie to np. komunikat o powolnym spadku ciśnienia, a na podstawie tego, jak szybko to następuje, jesteśmy w stanie zidentyfikować to, czy jest to proces naturalny, czy mamy problem z kołem, a może doszło do jego przebicia” – uzupełnia szczegóły techniczne nasz rozmówca.

System DrivePoint wyposażony jest w dwa odbiorniki: również z zasilaniem bateryjnym. Gdy pojazd przejeżdża z prędkością do 10 km/h między odbiornikami (tworzą one coś w rodzaju bramki przejazdowej), następuje odczyt i analiza sygnałów z czujników. Dane z czujników, czyli wartość ciśnienia w poszczególnych oponach, a także poziom naładowania baterii przesyłane są za pośrednictwem sieci komórkowej do chmury Goodyear.
DrivePoint jest z założenia urządzeniem łatwym w instalacji, mierzy ciśnienie w oponie bez określania temperatury. Cała zabawa polega na tym, że czujnik wyposażony we własne baterie wysyła sygnał o określonej częstotliwości, potrafi również zidentyfikować odległość od odbierającej sygnały bramownicy, ponieważ w zależności od tego sygnały są wysyłane lub nie. Jest to w sumie wiele technologicznych aspektów, którymi trzeba było się zająć” – tak w skrócie o istocie systemu DrivePoint mówi Piotr Czyżyk. I dodaje: „To rozwiązanie będzie również wdrożone w przypadku pojazdów przemysłowych – pierwsze testy mamy już za sobą”.

FleetHub
Od wielu lat platforma internetowa i aplikacja mobilna Goodyear Fleet Manager wspiera efektywne codzienne operacje flotowe. Operatorzy flot mają dostęp do wielu danych z czujników pojazdu, opon, obciążenia i innych krytycznych elementów. W praktyce te zbiory danych często pozostają odizolowane lub rozproszone, ponieważ są specyficzne dla dostawcy lub systemu. Aby zachować konkurencyjność i jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, branża domaga się bardziej zintegrowanych i połączonych rozwiązań.
Goodyear aktualizuje obecnie swoją dobrze znaną platformę i aplikację do zarządzania flotą FleetHub, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom wyrażanym przez wiodące firmy transportowe w całej Europie. Zaktualizowana wersja łączy wszystkie dostępne dane o stanie opon w jednym przyjaznym dla użytkownika zestawieniu dostępnym on- line i na urządzeniach mobilnych. W zaawansowanym FleetHub klienci mogą teraz łatwo uzyskać dostęp do danych z Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint i Goodyear DrivePoint. To przyjazne dla użytkownika rozwiązanie zapewnia kompletną pulę danych, umożliwiającą podejmowanie najbardziej świadomych decyzji.
Nasze rozwiązania zmierzają do tego, by w sposób proaktywny zająć się kompleksowo oponami u danego klienta i gdy pojawi się taka konieczność, skierować go do właściwego serwisu, gdzie przy wykorzystaniu geolokacji fachowcy już będą wiedzieli, co należy zrobić. Będzie to działać w dużych flotach, które mają rozwiązania typu TPMS, ale użytkują również nasz CheckPoint. Poszczególne rozwiązania szczegółowe, które mamy do zaproponowania, wzajemnie się dopełniają” – wyjaśnia Piotr Czyżyk.

Rozmawiał: Dariusz Piernikarski

Platforma i aplikacja do zarządzania flotą Goodyear FleetHub łączy wszystkie dostępne dane o stanie opon w jednym przyjaznym dla użytkownika zestawieniu dostępnym online i na urządzeniach mobilnych. W zaawansowanym FleetHub klienci mogą teraz łatwo uzyskać dostęp do danych z Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint i Goodyear DrivePoint (fot. Goodyear)