MAN reaguje na sytuację rynkową i restrukturyzuje zakład w Starachowicach. Likwidacja 860 miejsc pracy

Sprzedaż w sektorze autobusów spadła z około 7 400 sztuk w 2019 roku do około 4 600 sztuk w 2021 roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku sprzedano około 2 800 autobusów. Na zdjęciu fabryka MAN Bus w Starachowicach (fot K.Biskupska)

Utrzymująca się trudna sytuacja rynkowa i sprzedażowa wymusza dalszą restrukturyzację działalności autobusowej w spółce MAN Bus Starachowice. Przyjęto kompleksowy pakiet działań: obniżenie kosztów materiałów, energii, produkcyjnych i rozwoju, z likwidacją 860 miejsc pracy włącznie. Zwolnionym pracownikom zaoferowana będzie praca w innych lokalizacjach firmy MAN.

Ze względu na pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej, spowodowanej wojną na Ukrainie i związany z tym wzrost kosztów materiałów i energii, w perspektywie krótko- i średnioterminowej nie można spodziewać się znaczącej poprawy sytuacji rynkowej i sprzedażowej, a tym samym rozwoju działalności autobusowej. Z tych względów konieczne jest pilne dostosowanie struktury tego obszaru biznesowego.

Pakiet działań MAN
Do osiągnięcia celu został określony kompleksowy pakiet działań. Oszczędności powstaną przez zmniejszenie kosztów materiałów, energii, produkcyjnych i rozwoju. Firma dąży również do obniżenia kosztów zatrudnienia w międzynarodowej strukturze produkcji w obszarze autobusów. Obie fabryki autobusów w Ankarze (Turcja) i Starachowicach (Polska) będą kontynuować produkcję, jednak będzie to wymagało dostosowania dziennych mocy produkcyjnych do aktualnego rozwoju sytuacji na rynku.

W polskim zakładzie produkcyjnym w Starachowicach w przyszłości ma być produkowanych osiem jednostek autobusowych dziennie zamiast obecnych dwunastu” – wyjaśnia Michael Kobriger, członek zarządu ds. produkcji i logistyki w MAN Truck & Bus SE i dodaje: „To planowane zmniejszenie mocy produkcyjnych zmusi nas do zlikwidowania 860 miejsc pracy w zakładzie w Starachowicach. Poinformowaliśmy o tym załogę w zakładzie i teraz przystąpimy do konsultacji ze związkami zawodowymi“.

Co dalej?
Podobnie jak w przeszłości MAN jest świadomy swojej odpowiedzialności społecznej i zamierza w ciągu najbliższych tygodni współpracować ze związkami zawodowymi, aby znaleźć realne rozwiązania dla firmy i pracowników w Starachowicach. Planowane jest między innymi zaoferowanie pracownikom dotkniętym restrukturyzacją zatrudnienia w sieci MAN, na przykład w fabryce samochodów ciężarowych w Krakowie lub zakładzie w Banovcach (Słowacja).