Krone na targach IAA Transportation 2022 – “Mission Beyond Zero” czyli “Misja poza zerem”

Zelektryfikowane naczepy (eTrailer) są wyposażone w e-oś z silnikiem/generatorem elektrycznym, która wspomaga napęd ciągnika siodłowego, a także odzyskuje energię hamowania poprzez rekuperację – w efekcie możliwa jest redukcja zużycia paliwa przez ciągnik od 20% do 40% (fot. K.Biskupska)

Zrównoważony rozwój, cyfryzacja, automatyzacja, elektryfikacja to główne trendy rozwojowe, na które stawia firma Krone. Ich praktyczną realizację można było zobaczyć na ekspozycji producenta podczas tegorocznych targów IAA Transportation w Hanowerze.

Na targach IAA Transportation Krone zaprezentowało łącznie 11 eksponatów – były to innowacyjne rozwiązania związane z megatrendami: cyfryzacją, automatyzacją, zrównoważonym rozwojem i elektryfikacją. Wystawę targową uzupełniały w pełni wyposażone naczepy Krone, takie jak wszechstronna naczepa kurtynowa Profi Liner oraz naczepa skrzyniowa Dry Liner STG do przewozu ładunków suchych – gotowe do pracy w trudnych warunkach branży transportowej, wyposażone również w zaawansowane rozwiązania technologiczne.

Premiera: Krone eTrailer- eTrailer: oszczędzaj od 20 do 40% CO2 podczas jazdy
„Misja poza zerem” to koncepcja zaprezentowana przez Krone na IAA. Producent idzie o krok dalej w stosunku do znanego już motto „Zero emisji”. Zrównoważona technologia stosowana w naczepach firmy Krone pozwala na zmniejszenie zużycie paliwa, a tym samym również emisji CO2 z ciągników siodłowych nawet o 20–40%.

Za pomocą prototypów eCool Liner i eMega Liner Krone pokazało, w jakim stopniu zelektryfikowane naczepy mogą wpłynąć na zrównoważony rozwój flot. Zelektryfikowane naczepy eTrailer zostały opracowane przez Krone we współpracy ze start-upem Trailer Dynamics. Sercem innowacyjnej technologii jest e-oś wyposażona w silnik/generator elektryczny, która wspomaga napęd ciągnika siodłowego, a także odzyskuje energię hamowania poprzez rekuperację.

Fot. K.Biskupska

Naczepy Krone eTrailer mogą być używane z dowolnym konwencjonalnym ciągnikiem siodłowym. Ponadto na długich dystansach energia gromadzona w akumulatorach zamontowanych w naczepie, jeśli będą one połączone z ciągnikami o akumulatorowym napędzie elektrycznym (BEV), pozwala na wydłużenie zasięgu w pełni zelektryfikowanego zestawu o ponad 500 km.

Fot. K.Biskupska

Krone eCool Liner z agregatem chłodniczym Celsineo to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju: w innowacyjnej naczepie chłodniczej elektryczny system chłodzenia Celsineo zapewnia utrzymanie żądanej temperatury wrażliwego ładunku bez emisji spalin przy precyzyjnej współpracy układu chłodzenia z napędem elektrycznym. Wraz z pojawieniem się agregatu Celsineo – wspólnej marki firm Krone i Liebherr – powstała zupełnie nowa klasa systemów chłodzenia oparta na zasadzie trzech modułów chłodzących typu plug-and-play o tej samej konstrukcji. Teraz agregaty Celsineo dostępne są również w wersji w pełni elektrycznej. System wysokiego napięcia 800 V w Krone eCool Liner nie tylko zasila elektryczny układ chłodzenia Celsineo, którego średnie zapotrzebowanie na moc w zakresie zamrażania wynosi 15 kW, ale także elektryczny układ napędowy naczepy eTrailer.

Fot. K.Biskupska

Krone eCool Liner to przykład kolejnego pojazdu wpisującego się w ideę zrównoważonego transportu chłodniczego – pojazd może być również wyposażony w elektryczny system chłodzenia z agregatem Carrier Vector HE 19. W tym przypadku druga oś naczepy wyposażona jest w układ odzysku energii elektrycznej – generowany prąd zasila zespół akumulatorów zamontowany wzdłużnie. Dzięki inteligentnej elektronice sterującej akumulatory zasilają  elektryczny układ chłodzenia, dzięki czemu agregat chłodni Cool Liner może nie mieć silnika wysokoprężnego, a układ chłodzenia nie emituje CO2 ani cząstek stałych. Innym trwałym efektem jest niższa emisja hałasu napędzanego wyłącznie elektrycznie agregatu, co pozwala na realizację dostaw w porze nocnej.

Wystawę targową uzupełniała w pełni wyposażona i wszechstronna naczepa kurtynowa Profi Liner.

Fot. K.Biskupska
Fot. K.Biskupska

Cyfryzacja: od inteligentnego zarządzania pojemnością do samoobsługi
Inteligentne rozwiązania transportowe Krone (Krone Intelligent Transport Solutions – KITS) wpisują się doskonale w trend związany z cyfryzacją transportu. Na targach IAA Transportation 2022 Krone zaprezentowało szereg nowych rozwiązań technologicznych i usług. KITS wprowadza nowe standardy i uwypukla swoją rolę jako niezależnej od producenta platformy, służącej do łatwego zarządzania różnymi systemami telematycznymi za pomocą tylko jednego rozwiązania portalowego. Nowy standardowy interfejs jest otwarty dla wszystkich systemów zarówno przychodzących, jak i wychodzących. Dotyczy to m.in. platform widoczności w czasie rzeczywistym (RTV) oferowanych przez dostawców zewnętrznych czy systemów zarządzania flotą i zarządzania transportem (TMS). Dzięki praktycznej funkcji „samoobsługi” prosta i przejrzysta transmisja danych do wszystkich podłączonych systemów staje się jeszcze wygodniejsza.

Coraz bardziej zaawansowane usługi Krone Intelligent Transport Solutions torują drogę dla implementacji dodatkowego megatrendu, jakim jest automatyzacja. Dzięki współpracy z partnerem Shippeo firma Krone była pierwszym producentem naczep, który dostarczał w czasie rzeczywistym prognozy przewidywanego czasu przyjazdu ETA (Estimated Time of Arrival) w ramach swoich rozwiązań telematycznych.

Innym przykładem postępującej automatyzacji produktów Krone jest inteligentne wykrywanie przestrzeni ładunkowej Krone Smart Capacity Management. Rozwiązanie to jest już gotowe do produkcji seryjnej. Krone Smart Capacity Management pozwala na ocenę rzeczywistej ładowności (i pojemności przestrzeni ładunkowej) pojazdu i tym samym umożliwia bardziej efektywne jej wykorzystanie. Na podstawowym poziomie SmartScan bada przestrzeń ładunkową za pomocą kamery. W portalu Krone Telematics dla optymalnej kontroli wyświetlany jest zarówno algorytm, jak i obraz z kamery dla każdej naczepy. Tym samym dyspozytor może śledzić naczepę w czasie rzeczywistym i sprawdzać, ile miejsc paletowych w naczepie jest aktualnie zajętych.

Kolejny poziom to inteligentne zarządzanie pojemnością SmartLoad. System analizuje obraz wnętrza ładowni pozyskany przez SmartScan za pomocą metod sztucznej inteligencji, a tym samym automatycznie określa dostępną przestrzeń ładunkową. Zapobiega to jazdom bez ładunku, a także poprawia ślad węglowy. System Krone Smart Capacity Management może być również zintegrowany z systemami zarządzania transportem i wspiera w pełni zautomatyzowane wykorzystanie dostępnych pojemności. Co więcej, SmartLoad automatycznie wykrywa niewystarczające zabezpieczenie ładunku, a także ładunek przemieszczony i ewentualnie uszkodzony.

Kolejną cyfrową innowacją jest autonomiczna jednostka telematyczna Krone Smart Collect Solar, która działa autonomicznie i bezobsługowo dzięki energii słonecznej. W systemie Krone TPMS (monitorowania ciśnienia w oponach) pojawiły się również nowe praktyczne funkcje: można zintegrować czujniki TPMS różnego typu, spotykane we flotach mieszanych. Co więcej, Krone TPMS uwzględnia teraz ekstremalne temperatury, jakie obserwuje się w środku lata i w bardzo zimnych regionach, podczas określania progów alarmowych. Zapobiega to wywoływaniu niepotrzebnych alarmów i zakłóceniom w procesie transportu.

Inteligentna naczepa podkontenerowa Box Liner Automatic
W przypadku transportu kontenerowego często nie dysponuje się z wyprzedzeniem informacją na temat tego, jaki rozmiar kontenera należy przewieźć. Kierowca zwykle otrzymuje te informacje na krótko przed załadunkiem, a następnie musi odpowiednio szybko dostosować swoje podwozie podkontenerowe, wykonując wiele działań tak szybko, jak to możliwe. Pod hasłem Automatyzacja Krone wkracza tutaj na nowy poziom dzięki innowacyjnemu pojazdowi koncepcyjnemu Box Liner eLTU 50 Traction Automatic. Naczepa ta będzie operować w środowisku, w którym automatyzacja staje się czymś powszechnym (np. port Hamburg), jako że wykorzystywane są tam zautomatyzowane transportery kontenerowe

Box Liner eLTU 50 Traction Automatic to naczepa podkontenerowa, w której ustawienie podwozia dla kontenera, który ma być transportowany, odbywają się automatycznie; kierowca w celu regulacji ustawień podwozia używa odpowiednich przycisków na pilocie (fot. Krone)

Kluczową cechą innowacyjnej naczepy Box Liner Automatic jest opcja automatycznych ustawień wstępnych. Kierowca może wygodnie i bezpiecznie zainicjować ustawienie podwozia dla kontenera, który ma być transportowany, naciskając przycisk na pilocie. W porównaniu ze standardową procedurą nowa technologia Box Liner Automatic firmy Krone stanowi milowy krok. Wszystkie dotychczasowe manualne czynności wykonywane przez kierowcę w celu regulacji ustawień podwozia podkontenerowego stają się zbędne. Dla kierowcy oznacza to nie tylko fizyczną ulgę, ale także znaczną poprawę bezpieczeństwa. Jednocześnie unika się błędnego ustawienia podwozia. Nowa funkcja automatyczna również korzystnie wpływa na prędkość przeładunku: w przypadku przeładunku w portowym terminalu kontenerowym oczekuje się, że wydajność wzrośnie o około 10%.

Krone Denkfabrik (Think Tank): platforma dla start-upów i dyskusji
Oprócz prezentowanych rozwiązań transportowych odwiedzający stoisko Krone na targach mogli uczestniczyć w spotkaniach realizowanych w ramach zróżnicowanego i wieloaspektowego programu Krone Denkfabrik. W ramach Denkfabrik Krone oferuje start-upom możliwość prezentacji i wymiany własnych pomysłów, tworząc w ten sposób platformę innowacji i komunikacji. Każdego dnia targów odbywały się  interesujące dwu-, trzyminutowe prezentacje start-upowe z kolejnymi sesjami pytań i odpowiedzi, warsztaty lub spotkania eksperckie Tech-Talk z rundami dyskusyjnymi na takie tematy, jak eTrailer czy cyfrowe monitorowanie przestrzeni ładunkowej Smart Capacity Management.

Fot. Krone