Grupa Wielton obejmuje 100% udziałów w brytyjskim Lawrence David

Fot. Grupa Wielton

Grupa Wielton dokonała zakupu pozostałych 25% udziałów i stała się jedynym właścicielem firmy Lawrence David. Kwota przejęcia udziałów wyniosła 0 GBP. Uzyskanie 100% własności w spółce Lawrence David to kolejny krok w umacnianiu pozycji Grupy w Europie po przejęciu w lutym 2022 r. hiszpańskiego Guillén Desarrollos Industriales S.L. To również kolejny etap w konsolidacji brytyjskiej marki w ramach Grupy Wielton.

 Lawrence David to firma o prawie 50-letniej historii, działająca na silnym, brytyjskim rynku przyczep i naczep. Jest wiceliderem rynku naczepowego z udziałami na poziomie ok. 13%.
W 2021 roku spółka Lawrence David sprzedała ok. 3,9 tys. sztuk (wzrost o 14 proc. rdr.), co przełożyło się na 391,7 mln zł przychodów (wzrost o 32 proc. rdr.). Wielka Brytania jest dla Grupy trzecim największym rynkiem działalności (po Francji i Polsce), odpowiadającym za ok. 16%  przychodów w 2021 r.

Wielka Brytania to silny rynek o potencjale ok. 22 tys. sztuk rocznie i jeden z kluczowych rynków dla naszej sprzedaży. Fakt ten leżał u podstaw podjętej w 2018 roku decyzji o nabyciu spółki Lawrence David. W tym czasie pozyskanie silnego podmiotu na rynku brytyjskim, dodatkowo umożliwiającego Wieltonowi eksport kluczowych komponentów jakimi są produkowane w Wieluniu podwozia, dawał szansę na trwałą obecność na jednym z najważniejszych rynków w Europie oraz optymalizację wykorzystania nowych możliwości produkcyjnych uruchamianych w tym czasie w Wieltonie. Przejęcie to było kluczowe z perspektywy budowania europejskiej siły Grupy Wielton” – mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Pierwszy etap przejęcia spółki Lawrence David przez Grupę Wielton nastąpił w 2018 roku. Grupa zakupiła wtedy 75% udziałów spółki. Wartość transakcji wyniosła 26 mln GBP. Umowa nabycia udziałów przewidywała przeprowadzenie akwizycji w dwóch etapach, tj. nabycie 75% udziałów w 2018 roku oraz pozostałych 25% udziałów po dniu  31 maja 2022 r.  Konsekwencją podpisanej umowy jest przejęcie pozostałych 25% w 2022 roku za cenę wyliczoną zgodnie z zawartym w umowie modelem earn-out, która wyniosła 0 GBP. Grupa Wielton posiada zatem 100% udziałów spółki Lawrence David.

 “Konstrukcja ustalenia ceny nabycia uwzględniała chęć szybkiego uzyskania kontroli  nad spółką Lawrence David poprzez pozyskanie pierwszego pakietu 75% akcji. Jednocześnie przyjęto bardzo wysokie parametry opcji earn-out dla uzyskania przez sprzedającego ceny wyższej niż 0 GBP dla pozostałych 25% akcji. Taka konstrukcja dawała Grupie szansę pozyskania kluczowego aktywa i ewentualną dopłatę tylko w przypadku nadzwyczajnych wyników generowanych przez sam podmiot przejmowany. Taka sytuacja nie miała miejsca, dlatego przy coraz lepszych wynikach Lawrence David i dobrych wynikach generowanych w innych podmiotach Grupy na współpracy z brytyjską spółką  mogliśmy przejąć pozostałe akcje bezkosztowo. Dzisiaj spółka Lawrence David pod skrzydłami Grupy Wielton umacnia pozycję na rynku brytyjskim. Patrząc na wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku możemy śmiało powiedzieć, że integracja w ramach Grupy przynosi marce szereg korzyści, które przełożyły się na spore wzrosty”– dodaje Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Wielton S.A.

Integracja wywodzącej się z Wielkiej Brytanii spółki pod szyldem Grupy Wielton przyniosła korzyści obu stronom. Dzięki efektowi skali istotnie zwiększony i unowocześniony został potencjał produkcyjny spółki Lawrence David, a uzyskane synergie przełożyły się na optymalizację w trzech kluczowych obszarach – procesowym, produkcyjnym i zakupowym.

“Na przestrzeni niemal 4 lat zreorganizowaliśmy i unowocześniliśmy nasz proces produkcyjny oraz poszerzyliśmy portfolio produktowe, a Wielton stał się naszym stabilnym partnerem biznesowym. Wierzymy w to, że przyszłość w Grupie przyniesie nam jeszcze więcej korzyści, które przełożą się na zwiększenie sprzedaży i wzrost naszego udziału w rynku brytyjskim” – dodaje Andy Dodge, Managing Director w Lawrence David Ltd.

Brytyjska spółka od 2018 roku zrealizowała szereg inwestycji w automatyzację i robotyzację produkcji. Dzięki temu rozbudowała swoje portfolio produktów i jeszcze lepiej dopasowała ofertę do potrzeb klientów. Z kolei Grupa wkroczyła do Wielkiej Brytanii z silną pozycją wicelidera rynku oraz uznaną marką, a jednocześnie znalazła stabilnego odbiorcę podwozi produkowanych w Wieluniu. Dzięki wymianie know-how pomiędzy spółkami, Grupa Wielton posiada unikalne, innowacyjne produkty oraz rozwiązania ograniczające negatywny wpływ transportu na środowisko.