Trailer Innovation 2023: nominowani

[English version below]

Nagrody Trailer Innovation 2023 w siedmiu kategoriach tematycznych zostaną wręczone podczas uroczystej ceremonii na wrześniowych targach IAA Transportation 2022 w Hanowerze. Prezentujemy w skrócie rozwiązania zgłoszone do tegorocznego konkursu.

Przyznawana od 2002 r. (a więc już od 20 lat) co dwa lata nagroda Trailer Innovation promuje wyróżniające się pomysły i rozwiązania produktowe producentów naczep, przyczep i nadwozi. W skład niezależnego międzynarodowego jury wchodzi 16 dziennikarzy z wiodących czasopism branżowych z całej Europy. „Samochody Specjalne” są w tym gronie. Od lat konkurs Trailer Innovation jest objęty ścisłym patronatem VDA, czyli Niemieckiego Związku Przemysłu Samochodowego.

W tegorocznej edycji Trailer Innovation 2023 spektrum zgłoszonych do konkursu innowacji rozciąga się od przyjaznych dla środowiska rozwiązań szczegółowych, po bardzo złożone koncepcje i kompletne systemy pojazdów. Bardziej inteligentne, lżejsze, trwalsze, bardziej przyjazne dla środowiska, mniej wymagające w konserwacji, bardziej aerodynamiczne, bezpieczniejsze i oczywiście bardziej ekonomiczne – to wspólne cechy wszystkich rozwiązań zgłoszonych do konkursu.

W tym roku do konkursu zgłoszono 67 innowacji, które rywalizują ze sobą w siedmiu kategoriach: nadwozie, podwozie, komponenty, koncepcja, środowisko, bezpieczeństwo, pojazd inteligentny. Liczba i różnorodność zgłoszonych rozwiązań zadziwia, mimo że kryzys związany z pandemią koronawirusa, inflacją, rosnącymi cenami oraz brakami w dostawach surowców i komponentów stawia obecnie cały sektor pojazdów użytkowych przed ogromnymi problemami i nowymi zadaniami.

Ostateczne wyniki poznamy we wrześniu w Hanowerze. Wcześniej jurorzy dokonają samodzielnie oceny punktowej każdego ze zgłoszeń. Zwycięzcą w każdej z kategorii konkursu Trailer Innovation zostaje to rozwiązanie, które uzyska największą liczbę punktów. Jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznych wyników, chcąc docenić trud i zaangażowanie producentów zgłaszających swoje innowacje do konkursu, zdecydowaliśmy się przedstawić tegorocznych uczestników Trailer Innovation 2023.

W tabeli przedstawiamy projekty zgłoszone do konkursu Trailer Innovation 2023 wraz z krótkim opisem rozwiązania. Szczegółowe opisy nagrodzonych rozwiązań zamieścimy oczywiście w odrębnej relacji.

  Producent Kraj Krótki opis rozwiązania
Kategoria: Nadwozie (Body)
1 Contle Oy FIN Urządzenie do podnoszenia kontenerów do pojazdów z systemami hakowymi
2 Lamberet FRA Frigolight – furgonowa zabudowa chłodnicza samochodu dostawczego
3 LECAPITANE FRA Miejska zabudowa chłodnicza
4 PWP CH Napinacz kurtyny z grzechotą
5 Schmitz Cargobull DE Kurtyna Power Curtain Plus
6 Talson Trailer NL Naczepa zabezpieczona przed kradzieżą i włamaniem
7 TMT Tank & Trailers IT Kontener z ruchomą podłogą
8 Unitrans SLR IT Naczepa chłodnicza FRC typu mega
9 Xbond DE Stalowe nadwozie wymienne XB1212
Kategoria: Podwozie (Chassis)
1 Cometto IT Adapter do transportu łopat turbin wiatrowych BladeMAX 1000 o nośności 1000 mT
2 Krone DE Podwozie podkontenerowe z automatycznym sterowaniem zdalnym
3 Schmitz Cargobull DE Ochrona przeciwwjazdowa do przewozów promowych z przesuwnymi rolkami
4 VDL & D-Tec NL Połączenie podwozia z zawieszeniem pneumatycznym MBS Omega
Kategoria: Komponenty (Components)
1 Daken IT Skrzynia paletowa z rampą rolkową
2 Daken IT Wielopoziomowa plastikowa skrzynka na narzędzia FLINK
3 Daken IT Dźwignia z blokadą do skrzynek narzędziowych NexT
4 Daken IT Stalowa skrzynia na palety
5 Daken IT Obrotowy uchwyt z blokowaniem do skrzynek narzędziowych ZEN
6 Daken IT Rodzina stalowych skrzynek narzędziowych ZEN
7 Kögel DE Przedni kształtowy system mocowania nadwozi wymiennych MSCS – Multi Container Stop
8 Leincar ADR PL Spider – system podwieszanych pasów w naczepie
9 Lokhen IT Składany klin pod koła Origamy
10 MB Pneumatyka PL Złącze do przewodów pneumatycznych MBP
11 MB Pneumatyka PL Szybkozłączki pneumatyczne z kontrolą nieszczelności
12 Okt Trailer TUR Pneumatycznie otwierana pokrywa włazu kontrolnego
13 Schmitz Cargobull DE System ryglowania drzwi tylnych naczepy TL4
14 Van Eck Trailers NL System blokowania kontenerów rolkowych
15 VDL Weweler NL System zawieszenia pneumatycznego MBS OMEGA
16 Wistra DE Wielofunkcyjny drążek mocujący Multi-Beam
17 Wistra DE Rozprężny drążek mocujący PEN
18 Wistra DE System skręcanych drążków mocujących
Kategoria: Koncepcja (Concept)
1 Carrier FRA Agregat chłodniczy Pulsor eCool do elektrycznych samochodów dostawczych
2 Carrier FRA Agregat chłodniczy Vector Hydrogen z wodorowym ogniwem paliwowym
3 Kässbohrer DE System bezpieczeństwa naczep działający w oparciu o rzeczywistość rozszerzoną – Augmentend pro-active Driving Support
4 Krone DE Naczepa kurtynowa z napędem elektrycznym
5 Langendorf DE Miejska naczepa furgonowa City Flexliner Box
6 Okt Trailer TUR Aerodynamiczna naczepa–cysterna do przewozu materiałów spożywczych
7 Thermo King IRL Elektryczny agregat chłodniczy e-500 do elektrycznych samochodów dostawczych
Kategoria: Środowisko (Environment)
1 Thermo King & BPW IRL+DE System odzysku energii z osi Axlepower do zasilania agregatu chłodniczego
2 Addvolt PRT System hybrydowy typu plug-in do elektrycznego zasilania agregatów chłodniczych w pojazdach dystrybucyjnych
3 Carrier FRA Agregat chłodniczy Vector eCool współpracujący z systemem odzysku i przechowywania energii montowanym w naczepie
4 ECOOLTEC Grosskopf DE Dachowy elektryczny agregat chłodniczy TM182
5 Kiesling Fahrzeugbau DE Nadwozia chłodnicze produkowane w zrównoważony sposób, nadające się do recyklingu, energooszczędne, z panelami Kiesling FIP
6 Kraker Trailers NL Naczepa z ruchomą podłogą E-Force Hybrid z odzyskiem energii i generatorem prądu, zasilającym układ elektrohydrauliczny pojazdu
7 Kögel DE Lekka naczepa Kögel Light Plus Rail
8 Sono Motors DE Zintegrowany system paneli fotowoltaicznych do montażu na pojazdach
9 Schmitz Cargobull DE Naczepa S.CS Ecoflex z plandeką Power Curtain i pakietem Eco Pack
10 TMT Tank & Trailers IT Naczepa z elektrycznym napędem osi
Kategoria: Bezpieczeństwo (Safety)
1 Kässbohrer DE System ochrony naczepy przed włamaniem Integrity Protection Device
2 Kögel DE KRS (Kögel Road Safety) – aplikacja ostrzegająca pieszych i rowerzystów o przebywaniu w martwym polu zestawu
3 Okt Trailer TUR Pneumatyczna obracana pokrywa włazu kontrolnego
4 PWP CH Bezpieczne schodki aluminiowe
5 SAF-Holland DE System pompowania kół SAF TIREPILOT I.Q.
6 Schmitz Cargobull DE Pokładowy system ważący do naczep wywrotek
7 Schmitz Cargobull DE System monitoringu ciśnienia w ogumieniu TPMS
8 Wielton PL Naczepa Container Master 20 SL z automatycznym elektrycznym ryglowaniem kontenerów
Kategoria: Pojazd inteligentny (Smart trailer)
1 BPW DE Internetowy plan obsługowy Cargofleet 3
2 Carrier FRA Naczepowy agregat chłodniczy Vector HE 17 z kompresorem o napędzie o zmiennej częstotliwości
3 Kässbohrer DE System trójwymiarowej wizualizacji produktów w prezentacjach sieciowych WEB AR VR
4 Krone DE Inteligentne rozwiązania transportowe
5 Lamberet FRA Lamberet LCV  – system sterowania głosowego funkcjami zabudowy chłodniczej
6 SAF-Holland DE System NFC (Near Field Communication) do zamawiania części zamiennych
7 Schmitz Cargobull DE System zarządzania danymi Trailer-Connect
8 Schmitz Cargobull DE Proaktywny system monitoring agregatu chłodniczego S.CU
9 Thermo  King IRL Agregat chłodniczy V-1000 z zasilaniem z samochodu ciężarowego
10 Thermo King IRL Naczepowy agregat chłodniczy A-500 Spectrum
11 TMT Tank & Trailers IT System telematyczny Trailer Master Technology

 

[English version]

The Trailer Innovation 2023 awards in seven categories will be presented at a gala ceremony at the IAA Transportation 2022 trade fair in Hanover in September. We present briefly the solutions submitted for this year’s competition.

The Trailer Innovation award, which has been awarded every two years since 2002 (i.e. for 20 years), promotes the outstanding ideas and product solutions of manufacturers of semi-trailers, trailers and bodies. The independent international jury consists of 16 journalists from leading trade magazines from all over Europe. Magazine “Samochody Specjalne ” is in this group. For years, the Trailer Innovation competition has been under the strict patronage of VDA, the German Automobile Industry Association.

In this year’s Trailer Innovation 2023, the spectrum of innovations entered for the competition ranges from environmentally friendly detailed solutions to highly complex concepts and complete vehicle systems. Smarter, lighter, more durable, more environmentally friendly and sustainable, maintenance-friendly, more aerodynamic, safer and, of course, more economical – these are common features of all solutions submitted to the competition.

This year, 67 innovations were submitted to the competition, competing in seven categories: body, chassis, components, concept, environment, safety, intelligent trailer. The number and variety of reported solutions is astonishing, despite the fact that the crisis related to the coronavirus pandemic, inflation, rising prices and shortages in the supply of raw materials and components currently puts the entire commercial vehicle sector facing huge problems and new tasks.

The final results will be announced in September in Hanover. Earlier, the jurors will independently score each of the entries. The winner in each category of the Trailer Innovation competition is the solution with the highest number of points.