Druga, ulepszona generacja systemu MirrorCam od Mercedes-Benz Trucks

Fot. Mercedes-Benz Trucks

Mercedes-Benz Trucks wyposaża swoje pojazdy już w drugą generację MirrorCam. Skrócenie ramion obu kamer o dziesięć centymetrów oraz nowe parametry obrazu zapewniają kierowcy  lepsze wsparcie w wielu sytuacjach drogowych. Zapewniając jeszcze bardziej realistyczny obraz otoczenia i jeszcze więcej informacji wizualnych.

Już w roku 2014 Mercedes-Benz Trucks w ramach swojego projektu studyjnego „Mercedes-Benz Future Truck 2025” zaprezentował ciężarówkę wyposażoną w kamery zamiast lusterek zewnętrznych. Następnie w roku 2018 producent, jako pierwszy w swej branży, wprowadził do produkcji seryjnej MirrorCam – pierwszy system kamer zastępujących lusterka w samochodach ciężarowych. Seryjna ciężarówka wyposażona w MirrorCam nie posiada już klasycznych lusterek głównych i szerokokątnych, lecz system składający się z dwóch kamer, zamontowanych na ramie dachowej po lewej i po prawej stronie, dwóch pionowych monitorów umieszczonych w kabinie na słupkach A oraz elementów sterujących w miejscu pracy kierowcy. Nieprzypadkowo zadecydowano też o zastosowaniu dwóch jednakowych
15-calowych monitorów po stronie kierowcy i pasażera. To dlatego, że im większy jest obraz poruszającego się obiektu, tym łatwiej oszacować jego prędkość. Aby kierowca mógł jak najszybciej przyswajać istotne dla sytuacji informacje wizualne, zrezygnowano ze złożonego widoku wielosektorowego na rzecz pojedynczego obrazu.

Teraz Mercedes-Benz Trucks wprowadził pierwszą zmianę w MirrorCam. W drugiej generacji tego wielokrotnie nagradzanego za innowacyjność systemu, dostępnej od kwietnia 2022 r. w typoszeregach Actros i Arocs oraz w eActrosie, Mercedes-Benz Trucks wprowadził ulepszenia istotnych rozwiązań szczegółowych. „Intensywna wymiana informacji z naszymi klientami i ich doświadczenia z codziennej praktyki były dla nas podstawą do ponownej modyfikacji poszczególnych parametrów technicznych, co pozwoliło nam uzyskać produkt jeszcze lepiej spełniający oczekiwania, zwłaszcza w zakresie prezentacji obrazu i bezpieczeństwa”, powiedział prof. dr Uwe Baake, szef działu rozwoju produktów Mercedes-Benz Trucks.

Oprócz poprawy aerodynamiki, a co za tym idzie obniżenia zużycia paliwa / energii, system MirrorCam przyczynił się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bowiem MirrorCam zapewnia dobrą widoczność obszarów po prawej i lewej stronie słupka A, które wcześniej były zasłonięte przez szklane lusterka. To szczególnie korzystne na skrzyżowaniach, podczas manewrowania oraz podczas pokonywania ciasnych zakrętów. Kolejnym udogodnieniem, jakie ten elektroniczny system oferuje kierowcom zawodowym w ich codziennej pracy, są takie funkcje, jak śledzenie ruchu naczepy czy specjalne widoki do trudnych zadań manewrowych.

Fot. Mercedes- Benz Trucks

Mniej znaczy więcej: jedną z zalet są krótsze ramiona kamer
Wygląd zewnętrzny systemu MirrorCam drugiej generacji zwraca uwagę skróceniem obu ramion kamer o dziesięć centymetrów. Dotyczy to zarówno kabiny węższej, jak i szerszej, a w porównaniu z MirrorCam pierwszej generacji ma m.in. tę zaletę, że ułatwia kierowcy cofanie na wprost. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż perspektywa kamery MirrorCam jest teraz jeszcze bardziej zbliżona do perspektywy zwykłego lusterka szklanego. Skrócenie ramion jest korzystne jeszcze z innego względu: w kabinie kierowcy o szerokości 2,50 m ramię kamery nie wystaje poza obrys pojazdu bardziej niż dobrze widoczne dla kierowcy lusterko rampowe, co praktycznie wyklucza kolizje z obiektami znajdującymi się na skraju drogi. Dzięki takiej samej szerokości podwozia dotyczy to również wariantu kabiny kierowcy o szerokości 2,30 m.

Dalsza optymalizacja parametrów obrazu i okapnik MirrorCam
W ramach modernizacji systemu kamer Mercedes-Benz Trucks wprowadził także modyfikacje innych funkcji. Przykładowo na spodzie kamery MirrorCam umieszczono okapnik, który zapobiega przedostawaniu się wody deszczowej na soczewkę i niepożądanym efektom optycznym. Dzięki systemowi MirrorCam do przeszłości należą również brudne lusterka szklane, na które w najgorszym wypadku patrzy się przez nieoczyszczone szyby boczne.

Ponadto inżynierowie Mercedes-Benz Trucks zoptymalizowali mapowanie tonów co uwidoczniło się przede wszystkim w postaci lepszego kontrastu – mapowanie tonów to proces, w którym obraz jest modyfikowany w taki sposób, aby umożliwić prawidłowe wyświetlanie na nośniku szerokiej gamy odcieni. Ewolucja tego już wcześniej bardzo jasnego systemu kamer w zakresie regulacji kolorów i jasności sprawia, że teraz wyświetlacze jeszcze dokładniej pokazują obszar istotny dla ruchu pojazdu, np. podczas cofania do ciemnej lub słabo oświetlonej hali.

Troska o bezpieczeństwo i komfort kierowcy
Dzięki wszystkim wprowadzonym modyfikacjom MirrorCam jeszcze lepiej spełnia oczekiwania użytkowników. Jako system wspomagający, udoskonalony MirrorCam umożliwia jeszcze mniej stresujące i bezpieczniejsze prowadzenie pojazdu w takich sytuacjach, jak wyprzedzanie, manewrowanie, jazda w warunkach ograniczonej widoczności i w ciemności, pokonywanie zakrętów czy zwężeń. Oczywiście system wciąż zachowuje swoje dotychczasowe zalety, np. tryb szerokokątny przy manewrowaniu tyłem, linie odległościowe na wyświetlaczu, umożliwiające lepsze oszacowanie odległości od obiektów znajdujących się za pojazdem, funkcja obracania obrazu z kamery podczas pokonywania zakrętów czy funkcja monitorowania otoczenia pojazdu w czasie odpoczynku.

Swej użyteczności dowiodła już współpraca MirrorCam z asystentem martwego pola Mercedes-Benz Trucks, szczególnie w skomplikowanych sytuacjach drogowych oraz na zagmatwanych skrzyżowaniach. Jeśli istnieje ryzyko, że kierowca ciężarówki podczas wykonywania skrętu w prawo nie zauważy nieoczekiwanego rowerzysty czy pieszego znajdującego się w „martwym polu”, możliwa jest wspomagająca interwencja systemu w postaci wielostopniowego procesu ostrzegania kierowcy, a w przypadku dostępnego opcjonalnie systemu Active Sideguard Assist – przy własnej prędkości skrętu do 20 km/h – uruchomienie zautomatyzowanego hamowania. W dalszym ciągu ostrzeżenia wizualne asystenta martwego pola są widoczne na wyświetlaczu MirrorCam.

Fot. Mercedes- Benz Trucks