ZMPD: Białoruś zamyka granicę dla ciężarówek zarejestrowanych w UE

Fot. Pixabay

Jak czytamy w komunikacie ZMPD:

“Od godziny 00.00 dnia 16 kwietnia 2022 r. Białoruś wprowadziła zakaz przemieszczania przez granicę celną Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej do Białorusi środków transportu (pojazdów i ciągników) zarejestrowanych w UE.

Wyznaczono również wykaz punktów (miejsc), do których mogą przejeżdżać środki transportu zarejestrowane UE w celu wykonania operacji ładunkowych i przepinki w pobliżu przejść (granicznych). Informacja o wykazie tych miejsc ma znajdować się na stronie Państwowego Komitetu Celnego Białorusi.

Niniejsze ograniczenie nie stosuje się do 23 kwietnia 2022 r. do środków transportu zarejestrowanych w UE, które wjechały na terytorium Białorusi przed 16 kwietnia 2022 r.

Środki transportu zarejestrowane w UE przewożące przesyłki pocztowe i żywe zwierzęta przejeżdżają bez ograniczeń.

Państwowy Komitet Celny w porozumieniu z Ministerstwem Transportu Białorusi może wyznaczyć również inne miejsca.

Źródło: Białoruska państwowa agencja informacyjna BIEŁTA: belta.by”