Grupa Wielton podsumuje 2021 rok i wyznacza cele by zrekompensować ubytek sprzedaży w Rosji i Ukrainie

Fot. Wielton

W 2021 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wzrosły o ponad 48% do ok. 2,7 mld zł i przekroczyły o 15% poziom wypracowany w 2019 roku, czyli sprzed wybuchu pandemii. Wolumeny sprzedaży wyniosły 21 870 szt., zwiększając się  o 41% r/r oraz przewyższając o 5% wartość z 2019 r.

“Wzrost zyskowności na wszystkich poziomach, zanotowany przez Grupę Wielton w 2021 roku, był rezultatem wyższych o 48% przychodów ze sprzedaży, utrzymywania dyscypliny kosztowej w Grupie, a także poprawy efektu dźwigni operacyjnej, uzyskanej dzięki modernizacji zakładu produkcyjnego w Wieluniu. Grupa wypracowała marżę EBITDA w wysokości 5,4%, pomimo wyzwań związanych z rosnącymi cenami surowców i komponentów oraz utrudnieniami w ich pozyskaniu, a także mniejszą dostępnością pracowników. Jako trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani do sprostania rynkowym wyzwaniom i dalszego umacniana naszej pozycji rynkowej” – mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton. (Pełen wywiad w prezesem o działaniach w roku 2021 i planach na 2022 w tym linku)

Wynik EBITDA zwiększył się  o 50% r/r do 144,5 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 5,4% (Grupa zakładała, że sięgnie ona ok. 7%). Wielton utrzymał poziom marży EBITDA z 2020 r. pomimo wyzwań związanych z rosnącymi cenami surowców i komponentów wywierającymi znaczącą presję na marże oraz utrzymującą się mniejszą dostępnością pracowników, szczególnie we Francji i Wielkiej Brytanii.

Priorytetem Grupy Wielton jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa płynnościowego oraz dalsze aktywne zarządzanie kapitałem pracującym i długiem. Na koniec 2021 r. wskaźnik dług netto/EBITDA kształtował się na bezpiecznym poziomie 2,44 wobec 3,8 na koniec 2020 r. Wynik ten był jednak wyższy od zakładanego (2,0) z uwagi na wzrost cen komponentów i zwiększenie zapasów umożliwiających utrzymanie ciągłości produkcji przy rosnących wolumenach sprzedaży.

Piotr Kamiński, CFO i wiceprezes Grupy Wielton (fot. Wielton)

“Poszukując dalszych możliwości rozwoju, koncentrowaliśmy się na rozwoju mocy produkcyjnych i poszerzeniu oferty produktowej, jednocześnie utrzymując ścisłą dyscyplinę kosztową. W 2021 roku przy ok. 48% wzroście przychodów ze sprzedaży, koszty sprzedaży zwiększyły się o 38%, a koszty ogólnego zarządu o 26%. Podjęliśmy szereg działań niwelujących wpływ rekordowo wysokich cen surowców, głównie stali i aluminium, poprzez zawieranie kontraktów na okresy od czterech do sześciu miesięcy, przesuwanie w czasie implementacji wzrostu cen u dostawców komponentów oraz zabezpieczanie dostaw materiałów. Efekty przyniosły również działania związane z podwyżkami cen sprzedawanych wyrobów, a także wprowadzenie formuły surowcowej RMI dla niektórych nowo zawieranych umów” – mówi Piotr Kamiński, CFO Grupy Wielton.

Grupa z sukcesem wykorzystała ubiegłoroczne ożywienie w branży transportowej, podejmując efektywne działania sprzedażowe oraz zwiększając moce produkcyjne. Historycznie wysoką wartość osiągnął, zgodnie z oczekiwaniami, rynek w Polsce, a wolumeny na pozostałych rynkach zbliżyły się lub przekroczyły poziomy z 2019 r.

Spółka Fruehauf, z udziałami na poziomie 19,7%, utrzymała pozycję lidera we Francji, osiągając poziom sprzedaży powyżej 4,88 tys. sztuk, czyli o 17% wyższy niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek francuski wzrósł o 1% r/r. Francja jest krajem, w którym Grupa notuje najwyższe przychody ze sprzedaży swoich produktów. W ubiegłym roku wyniosły one ok. 643,5 mln zł wobec 541,9 mln zł rok wcześniej. W 2021 roku w Polsce spółka Wielton sprzedała ok. 5,16 tys. sztuk, wypracowując 89% wzrost i utrzymując trzecią pozycję z 12,7% udziałem w rynku. Przychody ze sprzedaży w Polsce zwiększyły się o 98% r/r do 518,7 mln zł. Z kolei w Wielkiej Brytanii spółka Lawrence David sprzedała ok. 3,87 tys. sztuk, wobec ok. 3,39 tys. rok wcześniej (wzrost o 14% r/r), co przełożyło się na 12,8% udziałów w rynku i pozycję wicelidera branży. Przychody na rynku brytyjskim poszły w górę o 32% do 391,7 mln zł. W Niemczech spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 72% wzrost wolumenu, do poziomu 1 325 sztuk. Natomiast spółka Viberti zwiększyła poziom sprzedaży o 97%, czyli znacznie powyżej wzrostu całego rynku, zajmując 7. miejsce we Włoszech.

W 2021 r. Grupa Wielton rozszerzyła działalność o kolejny rynek europejski, dzięki przejęciu pod koniec roku 80% udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén. Zrealizowała także znaczące inwestycje o łącznej wartości 75,5 mln zł, m.in. zwiększające moce produkcyjne i poziom automatyzacji parku maszynowego w kluczowych spółkach. W Wieltonie moce wytwórcze wzrosły z 44 szt. do 75 szt. dziennie, a w Lawrence David z 21 szt. do 23 szt. dziennie.

Sytuacja na Ukrainie
W związku z sytuacją wojenną w Ukrainie Zarząd Wielton S.A. zdecydował o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów Grupy do Rosji. Jednocześnie Grupa podejmuje działania mające na celu ograniczenie skali negatywnego wpływu sytuacji na Wschodzie na prowadzoną działalność, zwiększając aktywność w pozostałych krajach Europy oraz w Afryce.

Sytuacja wojenna w Ukrainie uniemożliwia nam obecnie prowadzenie działalności na tamtejszym rynku. Zdecydowaliśmy również o zawieszeniu dostaw do Rosji, gdzie posiadamy montownię – od 24 lutego br. nie trafił tam żaden z naszych produktów. Trudne do przewidzenia skutki makroekonomiczne niepewnej sytuacji na Wschodzie skłoniły nas do aktywnego działania sprzedażowego w pozostałych krajach europejskich oraz w Afryce, aby jak najskuteczniej zrekompensować ubytek przychodów w Rosji i Ukrainie – łącznie sprzedaż na tych rynkach stanowiła w 2021 r. ok. 11% przychodów Grupy” – dodał Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Fot. Wielton