Iveco kontynuuje rozwój systemów skomunikowanej i autonomicznej jazdy — sukces projektu ENSEMBLE

Firma Iveco, jako członek konsorcjum ENSEMBLE, uczestniczyła w opracowaniu oraz wdrożeniu w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego technologii platooningu, czyli tworzenia zautomatyzowanych konwojów samochodów ciężarowych wielu marek, opartej na założeniach uzgodnionych przez wszystkich czołowych europejskich producentów takich pojazdów.

Realizowany przez 46 miesięcy projekt, współfinansowany ze środków UE, wykazał, że platooning może stanowić kluczowy element zrównoważonego transportu, konwoje pojazdów różnych producentów i jazda autonomiczna mogą przyczynić się do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2 oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach i efektywności ruchu.

Projekt ENSEMBLE, współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany pod kierunkiem holenderskiej niezależnej organizacji badawczej TON, został zainicjowany w czerwcu 2018 r. Jego celem było opracowanie, przetestowanie i weryfikacja technologii platooningu, wykazanie wykonalności tego rozwiązania w rzeczywistym ruchu drogowym oraz integracja usług łączności C‑ITS. Do konsorcjum przystąpiło sześciu największych europejskich producentów samochodów ciężarowych, Europejska Organizacja Systemu Inteligentnego Transportu ERTICO, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Branży Motoryzacyjnej CLEPA oraz partnerzy naukowi, tacy jak Uniwersytet Gustawa Eiffela i Vrije Universiteit z Brukseli.

Projekt właśnie się zakończył, a jego wyniki zostały przedstawione przez konsorcjum ENSEMBLE na finałowym wydarzeniu, które odbyło się z udziałem publiczności 17 marca w Brukseli. W ramach projektu opracowano wielomarkową technologię opartą na uzgodnieniach między producentami samochodów ciężarowych, dotyczących między innymi protokołu bezpiecznej komunikacji między pojazdami (V2V), który gwarantuje właściwe reakcje poszczególnych pojazdów w konwoju w każdej sytuacji na drodze. Technologia ta została z pozytywnym wynikiem przetestowana w warunkach rzeczywistego ruchu w Hiszpanii. 23 września 2021 r. siedem samochodów ciężarowych odpowiednio przygotowanych przez producentów przemierzało drogi w okolicach Barcelony jako zautomatyzowany konwój.

W ramach projektu ENSEMBLE zdefiniowano także dwie funkcje platooningu: jako funkcja wspomagająca jazdę w grupie (Platooning as Support Function; PSF), oparta na przetestowanej technologii i gotowa na wszystkie sytuacje spotykane w  ruchu drogowym, oraz jako funkcja jazdy autonomicznej (Platooning as Autonomous Function; PAF), czyli pośredni krok do pełnej autonomii samochodu ciężarowego, która dotychczas była zdefiniowana wyłącznie w kategoriach teoretycznych.

„Projekt ENSEMBLE stanowi ważny krok na naszej drodze do skomunikowanej i autonomicznej jazdy. Skuteczna współpraca największych europejskich producentów pojazdów, ich kooperantów oraz ośrodków badawczych i uczelni pozwoliła wykazać, że platooning pojazdów wielu marek jest możliwy do zrealizowana w rzeczywistych warunkach. Jednakże pełny potencjał tej technologii można będzie osiągnąć dopiero wtedy, gdy kierowcy w pojazdach podążających za pierwszym samochodem w konwoju nie będą nieodzowni (lub gdy ich godziny pracy można będzie wydłużyć), oraz dalszy rozwój tej technologii pozwoli na zmniejszenie dystansu między pojazdami. Zaowocowałoby to lepszą aerodynamiką, obniżeniem zużycia paliwa oraz poprawą wydajności transportu (większe zagęszczenie pojazdów na pasie przeznaczonym dla samochodów ciężarowych). Taki jest właśnie cel platooningu jako funkcji autonomicznej (PAF). Wreszcie, nawet gdyby okazało się, że platooning jako taki nie ma przed sobą przyszłości, to przeprowadzone badania i technologie opracowane w ramach projektu i tak można będzie wykorzystać w najbliższych latach w rozwoju systemów skomunikowanej i autonomicznej jazdy w Europie” – powiedział Valerio Liga, kierownik projektu Advanced Engineering CCAM w Iveco