Daimler Truck poprawia rentowność – firma podsumowała rok 2021 i przedstawiła założenia na 2022

Fot. Daimler Truck

W 2021 r. Daimler Truck Holding AG (Daimler Truck) z powodzeniem kontynuował działania zmierzające do poprawy rentowności. Dzięki utrzymaniu ścisłej dyscypliny w zakresie kosztów stałych firma osiągnęła cele finansowe na rok 2021, pomimo znacznych utrudnień spowodowanych ograniczeniami w dostawach.

W 2021 r. na całym świecie firma sprzedała o 20% więcej samochodów ciężarowych i autobusów (455,4 tys. sztuk) niż w tym samym okresie ubiegłego roku (378,3 tys. sztuk). Znaczący wzrost sprzedaży przyczynił się do wzrostu obrotu firmy w 2021 r. do 39,8 mld euro (+10% w porównaniu z rokiem poprzednim: 36,0 mld euro). Liczba zamówień Daimler Truck w segmencie przemysłowym na rok 2021 wzrosła do 590 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 37% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Daimler Truck przyjmuje obecnie założenie, że warunki ekonomiczne na najważniejszych rynkach będą się w dalszym ciągu normalizować i że ani pandemia COVID-19, ani wojna na Ukrainie nie będą miały negatywnego wpływu na ogólny rozwój rynku. Pomimo silnego popytu, niedobory w branży półprzewodników i utrzymujące się utrudnienia w dostawach będą miały wpływ na sprzedaż. Analizując dwa duże regiony, Amerykę Północną i Europę, firma szacuje rynek północnoamerykański na 255–295 tys. sztuk, a rynek europejski (EU30) na 240–280 tys. sztuk. W zakresie działalności przemysłowej Daimler Truck prognozuje wzrost sprzedaży do poziomu 500–520 tys. sztuk w 2022 r.

W tych dramatycznych tygodniach nasze myśli są z mieszkańcami Ukrainy i mamy nadzieję, że ta wojna wkrótce się zakończy. Wkrótce po wybuchu wojny podjęliśmy decyzję o całkowitym zawieszeniu naszej działalności w Rosji do odwołania. Wspieramy jednocześnie organizacje charytatywne niosące pomoc Ukrainie, a także liczne prywatne inicjatywy naszych pracowników, za które serdecznie dziękuję” – powiedział Martin Daum, prezes zarządu Daimler Truck.

Daimler Truck zakłada, że wojna nie spowoduje znaczących zakłóceń w łańcuchach dostaw dla Daimler Truck. Jednorazowe koszty związane z zaprzestaniem działalności w Rosji zostaną przez firmę uwzględnione w pierwszym kwartale poza wynikiem operacyjnym. Przewidywane obecnie skutki operacyjne, takie jak zaprzestanie działalności w Rosji oraz ponoszone aktualnie wyższe koszty surowców i energii, zostały uwzględnione w prognozie na rok 2022.
Daimler Truck kontynuował swoją praktykę ukierunkowanych i efektywnych inwestycji w badania i rozwój, koncentrując się na tych obszarach innowacji, które firma uważa za właściwe dla wsparcia strategii prowadzącej do rozwoju transportu zrównoważonego i wolnego od lokalnej emisji. Skupiono się również na autonomicznej jeździe i rozwoju kolejnych generacji istniejących produktów.

Elektromobilność
Daimler Truck, jako spółka giełdowa, chce w przyszłości jeszcze intensywniej i dynamiczniej kształtować rozwój bezemisyjnego transportu. Planuje się przyspieszenie rozwoju pojazdów z napędem akumulatorowym i pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi – własnymi siłami oraz w ramach strategicznie uzasadnionych partnerstw. Do 2030 r. pojazdy napędzane akumulatorami i ogniwami paliwowymi mają stanowić nawet 60% sprzedaży Daimler Truck. Od roku 2039 firma zamierza na rynkach tzw. „triady” oferować już tylko takie samochody, które podczas jazdy będą neutralne pod względem emisji CO2. Daimler Truck ocenia obie wymienione technologie jako kompatybilne i niezbędne.

Od 21 marca br. firma Daimler Truck jest notowana na niemieckim indeksie giełdowym DAX.