Ponadgabaryty: niskopodwoziówka Nooteboom z hydraulicznie poszerzanym pokładem do transportu 47-tonowych maszyn

Fot. Nooteboom

Najnowszym modelem w gamie Nooteboom na rynek europejski jest naczepa  niskopodwoziowa semi OSD-73-04(S) z hydraulicznie poszerzanym pokładem do transportu maszyn o wadze ok. 47 t. Obejmuje to nawet koparki gąsienicowe o szerokości toru gąsienic do 2900 mm i długości co najmniej 5000 mm.

Solidna konstrukcja, łatwość obsługi i proste rozwiązanie z minimalną liczbą ruchomych części to ważne cechy tej najnowszej niskopodwoziowej naczepy semi OSD-73-04(S). Ta 4-osiowa naczepa jest dostępna z jednokrotnie rozciąganym pokładem ładunkowym i ma dwie osie samoskrętne.

Fot. Nooteboom
Fot. Nooteboom

Bezstopniowa regulacja poszerzenia podłogi ładunkowej
Na międzynarodowym rynku transportu ponadnormatywnego rośnie zainteresowanie hydraulicznym poszerzeniem pokładu w naczepach niskopodwoziowych semi. Dzięki nowemu modelowi OSD-73-04(S) przestrzeń ładunkową można szybko i łatwo poszerzyć z 2540 mm do 3210 mm. Oszczędza to czas i wysiłek, jest optymalnie ergonomiczne i skutkuje zwiększoną wydajnością transportową. Po naciśnięciu przycisku szerokość pokładu ładunkowego można regulować bezstopniowo, a lewą i prawą stronę można osobno dostosować. Dla dodatkowej przyczepności ładowanych maszyn części ślizgowe są standardowo wyposażone w gumową warstwę wierzchnią. Wzrost masy własnej naczepy niskopodwoziowej z hydraulicznie poszerzanym pokładem jest minimalny w porównaniu z naczepą niskopodwoziową z systemem z ręcznym jego poszerzeniem.

Fot. Nooteboom

Wymiar prawny
Po złożeniu poszerzenia pojazd pozostaje w legalnych wymiarach 2550 mm szerokości i może przewozić również ładunek podzielny. Dzięki całkowicie wysuwanemu systemowi poszerzeń ta sama naczepa nadaje się po chwili do transportu dużych koparek. Wymiar od 2540 mm do 3210 mm szerokości nie jest możliwy do osiągnięcia przy ręcznym poszerzeniu pokładu. W tym przypadku konfiguruje się naczepę niskopodwoziową o szerokości 2720 mm z poszerzeniem do 3240 mm. Dużą wadą jest to, że nie da się przewieźć w takiej konfiguracji podzielnego ładunku. Natomiast najbardziej tradycyjna naczepa niskopodwoziowa semi o szerokości 2520 mm z ręcznym poszerzeniem pokładu nie przekracza szerokości 3020 mm. W ten sposób nowa naczepa niskopodwoziowa semi Nooteboom OSD-73-04(S) z hydraulicznym poszerzeniem osiąga to, co najlepsze z obu wersji.

Fot. Nooteboom

Bezpieczny załadunek i rozładunek
Aby zapewnić bezpieczny i wydajny załadunek i rozładunek maszyn, nowa naczepa niskopodwoziowa semi jest wyposażona w automatyczne, hydraulicznie składane rampy o długości 4 metrów. Są one odpowiednio wytrzymałe dla maksymalnego nacisku koła 15 t na rampę. Przy kącie natarcia wynoszącym tylko 11 stopni, maszyny mogą bardzo łatwo wjeżdżać i zjeżdżać z naczepy. Rampy stalowe wyposażone są w wykończenie drewniane ze wzmocnionego drewna egzotycznego. Z tyłu pojazd jest standardowo wyposażony w ręczne opuszczane nogi podporowe do dodatkowej stabilizacji poprzecznej, ale dostępne są również opcjonalnie hydrauliczne tylne nogi podporowe. Są one bezstopniowo regulowane z lewej i prawej strony i są idealne do stabilizacji pojazdu na nierównych powierzchniach.

Nowe pojazdy są już masowo dostarczane, m.in. w Wielkiej Brytanii.

Fot. Nooteboom