Komponenty SIRIT dla układów pneumatycznych firmy Metaltech – digitalizacja dostaw w praktyce

Wykorzystywanie przez SIRIT Poland systemu kanban, m.in. w ramach współpracy z firmą Metaltech, pozwala na praktyczne wdrażanie filozofii lean minimalizującej poziom marnotrawstwa, co generuje oszczędności czasu i kosztów na poziomie nawet kilkudziesięciu procent (fot. SIRIT Poland)

Oprogramowanie oferowane klientom przez firmę SIRIT Poland pozwala na stałe monitorowanie stanów magazynowych. Jest ono oparte na metodologii kanban.

Duża konkurencja na rynkach, stale ewoluujące potrzeby klientów i rosnące ceny surowców wymagają szukania oszczędności i optymalizacji procesu sprzedaży. Jednym z nowoczesnych rozwiązań, które wspierają biznes w tym zakresie, jest metodologia kanban wykorzystana w oprogramowaniu IT, które oferuje swoim partnerom SIRIT Poland − jedyny oficjalny dystrybutor złączek do pneumatycznych układów hamulcowych marki SIRIT w regionie CEE.

SIRIT Poland, optymalizując procesy sprzedaży, stosuje metodologię kanban w oprogramowaniu IT, oferowanym partnerom firmy (fot. SIRIT Poland)

Jak działa oprogramowanie kanban?
Produkty SIRIT są używane w układach hamulcowych samochodów ciężarowych, naczep, pojazdów rolniczych i autobusów oraz w kolejnictwie. Komponenty te są synonimem wysokiej jakości, jednak na przewagę konkurencyjną wpływa sposób ich dostawy oraz doradztwo techniczne w zakresie montażu.

„Nasza filozofia jest ściśle związana z koncepcją lean (tzw. szczupła produkcja, eliminacja wszelkich przejawów marnotrawstwa) oraz just-in-time (realizacja dostaw wyłącznie wówczas, gdy istnieje zapotrzebowanie na materiały produkcyjne). Nasze oprogramowanie stale monitoruje stany magazynowe klientów i, gdy zbliża się minimalny poziom zapasów, realizujemy dostawę” – tłumaczy Fabrizio Cottura, CEO SIRIT Poland.

Dane odnośnie do wielkości zapasów pozyskiwane są dzięki kodom kreskowym umieszczonym na pudełkach ze złączkami. Kody te są skanowane zarówno przy przyjęciu produktów do magazynu, jak i wysyłce złączek do klientów. Rejestrowane jest każde pobranie surowców, co odnotowywane jest w systemie i przekazywane do SIRIT Poland. Dodatkowo, co miesiąc, analizowana jest wielkość sprzedaży z poprzedniego okresu i na tej podstawie opracowywane są wymagania dotyczące pożądanego poziomu zapasów.

Produkty SIRIT są używane w układach hamulcowych samochodów ciężarowych, naczep, pojazdów rolniczych i autobusów oraz w kolejnictwie, będąc synonimem wysokiej jakości (fot. SIRIT Poland)

To się opłaca
Dzięki temu, że SIRIT Poland w każdym miesiącu analizuje poziom sprzedaży złączek pneumatycznych, możliwe jest wyznaczanie minimalnego poziomu zapasów i wielkości partii ponownego zamówienia. Prowadzi to do wielu korzyści organizacyjnych dla klientów, w tym stabilności zaopatrzenia, eliminacji nadwyżek materiałowych oraz wysokiej częstotliwości monitoringu w oparciu o trend sprzedażowy. Ważne są także efekty ekonomiczne związane z oszczędnościami w kosztach zaopatrzenia (na poziomie 3–8%) oraz w wymiarze pracy kierownika ds. zakupów (6 roboczogodzin miesięcznie).

SIRIT Poland zapewnia swoim klientom darmowy dostęp do pojemników z kodami kreskowymi, co pozwala na oszczędności czasowe w wymiarze 24 godzin (na początku wdrażania systemu), które są związane z brakiem wymogu znakowania pudełek. Klienci korzystają też z oprogramowania SIRIT, którego utrzymanie jest po stronie firmy. Także i w tym przypadku pojawiają się oszczędności kosztowe oraz czasowe, stworzenie bowiem własnego programu kanban jest znaczącą inwestycją.

Wymierne korzyści dotyczą również samej procedury monitorowania poziomu zapasów. Dzięki rejestrowaniu pobrania materiałów, w biurze zakupów można osiągnąć oszczędność czasu na poziomie 4 roboczogodzin miesięcznie. Redukcja czasu jest związana także z codziennym sprawdzaniem przez SIRIT Poland poziomu zapasów w magazynach klientów i realizowaniem natychmiastowych dostaw (4 godziny miesięcznie) oraz aktualizowaniem stanów magazynowych po zakończeniu wysyłki towarów (również 4 godziny miesięcznie).

Chociaż system wykorzystywany przez SIRIT Poland mógłby wywoływać obawy związane z wprowadzeniem zmiany i komputeryzacją magazynu, to jednak statystyki pokazują jasno, że przekłada się on na konkretne oszczędności, które, w przypadku średniej wielkości firmy, wynoszą około 8% od wartości dostawy w skali roku.

Kanban w zarządzaniu magazynem Metaltech
Metaltech Mirosławiec jest producentem maszyn i pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie i budownictwie. Firma zatrudnia ponad 300 pracowników. Swoje produkty sprzedaje na wielu rynkach świata, a ich maszyny można spotkać nawet na Grenlandii czy w Kongo. Metaltech od kilkunastu lat jest odbiorcą produktów dystrybuowanych przez SIRIT Poland: szerokiej gamy złączek, przewodów spiralnych, a także tablic wyróżniających. Produkty są dostarczane na zasadzie „znikającego pudełka”.

W związku z tym, że produkcja i sprzedaż pojazdów marki Metaltech ma charakter sezonowy, czyli nie ma stałej wielkości sprzedaży komponentów, taki sposób dostaw podzespołów jest dla firmy wygodny. W rezultacie dział zakupów Metaltech nie musi sprawdzać stanów magazynowych, składać zamówień, ani ponaglać dostaw, co daje oszczędność czasu rzędu 4 godzin tygodniowo. Kierownik magazynu nie musi każdorazowo rejestrować rozładunku, ponieważ odbywa się to za pomocą laserowego czytnika SIRIT, który komunikuje potrzebę klienta w czasie rzeczywistym (oszczędność 1 godzina dziennie). Nie tylko nie mamy do czynienia z nadwyżkami magazynowymi, ale i cała odpowiedzialność za ciągłość dostaw leży po stronie SIRIT.

„Ze względu na to, że jesteśmy producentem maszyn, musimy mocno dbać o wysoką jakość naszych komponentów. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na wybór marki SIRIT. Dodatkowym atutem tej firmy jest profesjonalizm związany z błyskawiczną dostawą materiałów. W pełni dopracowany system informatyczny umożliwia skrócenie procesu zamówień do minimum, co zapewnia oszczędność kosztów związaną z nadwyżkami na magazynie, ale także niweluje stres związany z opóźnieniami lub brakami w dostawach. Zdecydowanie możemy polecić SIRIT Poland przedsiębiorstwom, które cenią czas swoich pracowników oraz szukają sposobu na eliminację kosztów związanych z magazynowaniem” – mówi Michał Kędzierski, szef działu zaopatrzenia w firmie Metaltech.

Wykorzystywanie przez SIRIT Poland systemu kanban, w ramach współpracy z Metaltech, pozwala na praktyczne wdrażanie filozofii lean. Implikuje to oszczędność czasu i kosztów na poziomie nawet kilkudziesięciu procent. Jest to osiągane dzięki realizacji dostaw wyłącznie po powstaniu zapotrzebowania na surowce i redukcji zapasów, a także eliminacji marnotrawstwa podczas procesów magazynowych.

Opracowanie Dariusz Piernikarski

Firma Metaltech Mirosławiec jest producentem maszyn i pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie i budownictwie i od kilkunastu lat jest odbiorcą produktów dystrybuowanych przez SIRIT Poland: szerokiej gamy złączek, przewodów spiralnych, a także tablic wyróżniających (fot. SIRIT Poland)