KH- Kipper podsumowuje 2021 rok i zapowiada kolejny rekord produkcji

Fot. KH- Kipper

KH- Kipper specjalizuje się w zabudowach dla sektora budowlanego – wysoka koniunktura w tej branży idzie w parze ze zwiększeniem sprzedaży. Dynamiczny wzrost nowych projektów w obszarze infrastruktury drogowej i budownictwa mieszkalnego oraz boom w branży wydobywczej pozwoliły w 2021 roku nadrobić spadki produkcji do jakich przyczynił się rozwój pandemii.

KH- Kipper

Miniony rok producent zamyka ilością ponad 2400 sztuk, czyli największym w historii firmy rocznym wolumenem produkcji. W szerokim portfolio znajdują się zabudowy, przyczepy i naczepy dla różnych branż: budowlanej, wydobywczej, komunalnej, energetycznej, a nawet rolniczej. Wyzwaniem pozostają występujące cały czas braki w dostawach komponentów i materiałów, ale działania KH-Kipper są planowane tak, aby klienci otrzymywali produkty na czas.

Fot. KH- Kipper

Dzięki wzrostowi zamówień z całego świata i długofalowemu planowaniu w 2018 roku podjęto decyzję o powiększeniu zakładu. Budowę nowej hali montażu końcowego ukończono jeszcze przed wybuchem pandemii, a na przełomie 2021/2022 rozpoczyna funkcjonowanie przylegające do niej nowe biuro.

Fot. KH- Kipper

Oddanie do użytku nowej hali pozwalającej w najnowocześniejszy sposób zarządzać produkcją diametralnie poprawiło możliwości produkcyjne i jakość produktów. Teraz w nowej hali o powierzchni ponad 1000 m2 mieści się 18 przestronnych stanowisk montażowych, na których łatwo zorganizować prace. Hala pozwala na realizację nietypowych zleceń, w tym dużych i ciężkich zabudów kopalnianych, których produkcja wymaga dużo miejsca i transportowania za pomocą suwnic o dużym udźwigu. Więcej miejsca daje dodatkowe możliwości wdrażania nowych technologii produkcji. Stanowiska na dotychczasowej hali zostały zagospodarowane głównie pod potrzeby lakierni. W 2021 roku powiększono także parking samochodów ciężarowych.

Fot. KH- Kipper

W najbliższym czasie KH-Kipper planuje nadal rozwijać produkcję i udoskonalać produkty. To ważne, aby pozostawać konkurencyjnym na międzynarodowym rynku. Po oddaniu do użytku budynku biurowego zapowiadane są kolejne inwestycje, m. in. zorganizowanie działu laserowego cięcia profili, które usprawni wytwarzanie ram pośrednich oraz unowocześnienie linii automatycznego śrutowania i lakierowania proszkowego. Innowacje niewątpliwie ulepszą proces produkcji i realizację zamówień do klientów. W związku z dużym zapotrzebowaniem na wielu rynkach spływ nowych zamówień utrzymuje się cały czas na bardzo dobrym poziomie, a gotowe produkty są odbierane i opłacane na bieżąco bez opóźnień. Na rok 2022 planowany jest kolejny wzrost i rekordowa ilość produkcji oraz wartość sprzedaży.

Fot. KH- Kipper