Przewoźnicy skupieni w Forum Transportu Drogowego żądają zawieszenia systemu e-TOLL do czasu jego pełnej sprawności. List do premiera Mateusza Morawieckiego

Fot. ZMPD

To jest kompromitacja naszego państwa” – tak przewoźnicy skupieni w Forum Transportu Drogowego FTD podsumowali wdrożenie systemu poboru opłat e-TOLL, który już od 1 października br. będzie jedynym obowiązującym w naszym kraju. Ponieważ nadal system nie jest gotowy, sygnatariusze Forum przygotowali list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z żądaniem zawieszenia e-TOLL do czasu naprawienia wszystkich błędów (list publikujemy poniżej).

Spotkanie Forum odbyła się 28 września br. w siedzibie ZMPD w Warszawie. Otwierając obrady Jan Buczek, prezes ZMPD nakreślił aktualną sytuację związaną z poborem opłat drogowych: “Już w grudniu 2020 r. domagaliśmy się od Krajowej Administracji Skarbowej przyłączenia naszej organizacji do grupy mającej wypracowywać koncepcję dotyczącą wdrażania nowego systemu. Oczywiście cały czas otrzymywaliśmy zapewnienia, że wszystko jest pod kontrolą, a sam system jest niezwykle nowoczesny, chociaż może nie wszyscy do niego dorośli. Specjaliści ministerstwa finansów wiedzą przecież, co robią. Usłyszałem m.in. że skoro poradzili sobie z systemem SENT, to i e-TOLL nie będzie stwarzał problemów“.

Prezes podkreślił także, że w związku z tym, że zapewnienia były składane publicznie, resort ma plan B na wypadek ewentualnych potknięć, chociażby związanych z brakiem profesjonalnych urządzeń pokładowych do obsługi systemu, by kierowca miał ręce i głowę wolne od zajmowania się grzebaniem w smartfonie. “Uspokajano nas, że urządzenia te będą dostępne. Dziś wiemy, jak jest” – dodał prezes ZMPD.

Do zamknięcia dotychczasowego systemu via-TOLL pozostały ledwie dwa dni. Przewoźnicy obecni na spotkaniu przedstawili listę zarzutów, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu poboru opłat e-TOLL. Są to m.in. poważne problemy z rejestracją, a także to, że nadal nie można tego dokonać za pomocą kart flotowych.

Przypomniano też o nadal obowiązujących postulatach związanych z wprowadzaniem e-TOLL, które Forum Transportu Drogowego przedstawiło na posiedzeniu 13 kwietnia 2021 r. Moderator obrad Sławomir Jeneralski wspomniał o wcześniejszych spotkaniach przewoźników związanych z tym problemem, m.in. w Tęgoborzu i Siedlcach. O zagrożeniach wynikających z wprowadzenia niesprawnego systemu e-TOLL mówił m.in. Karol Rychlik – prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów “PODLASIE”.

Wiesław Starostka – dyrektor generalny ZMPD przedstawił kilka danych statystycznych z których wynika, że – mimo zachęt finansowych ze strony operatora systemu, Krajowej Administracji Skarbowej – niewielu przewoźników zarejestrowało się w e-TOLL. To pokazuje, jak małe jest zaufanie transportowców do wchodzących lada chwila rewolucyjnych zmian.

Po dyskusji sygnatariusze Forum wypracowali jednolite stanowisko w formie listu otwartego do premiera Mateusza Morawieckiego. Współprowadzącymi obrady Forum Transportu Drogowego byli – gospodarz wydarzenia, Jan Buczek – prezes ZMPD, Piotr Litwiński – prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz Franciszek Kowaluki – wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.

Opracowanie na podstawie materiałów Forum Transportu Drogowego