Ruszyło głosowanie w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju, w którym startuje Solaris

Fot. Solaris

Dziś ruszyło głosowanie Internautów na najlepsze raporty z zakresu odpowiedzialnego biznesu. W „Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju” startuje także pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Solaris. Zachęcamy do oddania głosu!

W Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. W tegorocznej edycji bierze udział 55 raportów. Wśród nich jest Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Solaris Bus & Coach.

19.08.2021 uruchomiono etap głosowania internautów. Głosowanie trwa do 20 września i odbywa się poprzez stronę http://raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport/.

Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 rok firmy Solaris jest pierwszą publikacją producenta, tak kompleksowo podsumowującą działania w obszarze ESG. Raport jest wyrazem świadomości firmy, że jej działania nie kończą się za terenem fabryki, a wszystkie podejmowane decyzje, wdrożone projekty czy finalne produkty mają ogromny wpływ na otoczenie. To przekrojowy opis oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczność. Ma na celu pokazać, w jakim miejscu Solaris jest dziś – jako organizacja, jako pracodawca i jako partner biznesowy. Co więcej, pozwolił umieścić działalność firmy w szerszym kontekście, ale przede wszystkim – ma zaowocować szeregiem nowych inicjatyw i działań z obszaru ESG w przyszłości.

Dokument można przeczytać tu: bit.ly/Solaris_ESG_2020