Volvo, Daimler i Traton planują uruchomienie publicznej sieci ładowania elektrycznych ciężarówek i autobusów za 500 mln euro

Fot. Volvo

Przedstawiciele trzech wiodących producentów pojazdów użytkowych: Volvo Group, Daimler Truck i Traton Group podpisali niewiążącą umowę na zainstalowanie i eksploatację wysokowydajnej publicznej sieci ładowania akumulatorów elektrycznych ciężkich pojazdów długodystansowych i autokarów w całej Europie.

Strony zamierzają wspólnie zainwestować 500 mln euro, aby zainstalować i obsługiwać co najmniej 1700 wysokowydajnych urządzeń do ładowania zielonej energii w pobliżu autostrad, jak również w punktach logistycznych i docelowych, w ciągu 5 lat od powstania nowej spółki. Liczba punktów ładowania ma z czasem znacznie się zwiększyć poprzez poszukiwanie dodatkowych partnerów, a także finansowanie ze środków publicznych.

Wspólnym celem jest zainicjowanie i przyspieszenie budowy infrastruktury ładowania, aby zwiększyć zaufanie klientów i wspierać transformację UE w kierunku transportu neutralnego dla klimatu. Umowa kładzie podwaliny pod przyszłą spółkę joint venture (JV) w równym stopniu należącą do wszystkich trzech stron, która planuje rozpocząć działalność w 2022 r. Przyszłe JV ma działać pod własną tożsamością korporacyjną z siedzibą w Amsterdamie.

Przyszłe JV będzie działać jako katalizator i czynnik umożliwiający realizację programu Zielonego Ładu Unii Europejskiej na rzecz transportu towarów neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. – zarówno poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury, jak i ukierunkowanie na zieloną energię w punktach ładowania. Wspólne działanie Volvo Group, Daimler Truck i TRATON Group jest odpowiedzią na pilną potrzebę uruchomienia wysokowydajnej sieci ładowania, aby wesprzeć operatorów samochodów ciężarowych w przejściu na rozwiązania transportowe neutralne pod względem emisji CO2, zwłaszcza w przypadku transportu dalekobieżnego. Wydajna infrastruktura ładowania umożliwiająca transport długodystansowy to opłacalny sposób na znaczne, szybkie do zrealizowania ograniczenia emisji.

Koncentrując się na potrzebach klientów, brane będą pod uwagę różne aplikacje. Operatorzy flot pojazdów elektrycznych będą mogli skorzystać zarówno z szybkiego ładowania dostosowanego do 45-minutowego obowiązkowego okresu odpoczynku w Europie, skupiając się na transporcie dalekobieżnym – najwyższego priorytetu przyszłej spółki, a także ładować pojazdy w nocy.

Volvo Group, Daimler Truck i Traton Group będą posiadać równe udziały w planowanym joint venture, ale nadal będą konkurentami we wszystkich innych obszarach. Podpisania umowy można się spodziewać do końca 2021 r.

Przetłumaczył i opracował: Dariusz Piernikarski

od lewej: Martin Daum – CEO Daimler Truck, Matthias Gründler – CEO Traton GROUP i Martin Lundstedt – CEO Volvo Group (fot. Daimler)