Wielton na fali wzrostu – maj kolejny dobry miesiąc dla branży

Piotr Kuś, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu Wielton S.A.

Wzrostowy trend sprzedaży przyczep i naczep utrzymał się w maju, który był kolejnym dobrym miesiącem z rzędu dla całej branży. Nie tylko wyniki rok do roku, ale także porównanie następujących po sobie miesięcy pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Czołowy polski producent, firma Wielton, zamyka maj ze wzrostem 323% r/r.

Firma rozpoczęła 2021 r z ambitnymi planami i jasno określonymi celami, dążąc do 44% wzrostu r/r. Zrealizowane inwestycje, przeprowadzone prace modernizacyjne i poprawiona efektywność produkcji poczynione w ub. roku przynoszą dzisiaj wymierne rezultaty.

Maj 2021 r. to kolejny miesiąc, w którym Wielton wypracował bardzo dobre wyniki. Spółka odnotowała ponad trzykrotny wzrost liczby rejestracji nowych przyczep i naczep pow. 3,5t w stosunku do ub. roku.

“Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że aktualnie porównanie rok do roku  nie jest całkowicie miarodajne. Z tego powodu ważny i budujący jest dla nas kolejny wskaźnik, czyli zestawienie poziomu rejestracji miesiąc do miesiąca, w którym porównując dane z kwietnia i maja odnotowaliśmy wzrost na poziomie 1,7%. Co więcej, analizując wyniki trzech, czołowych producentów, tylko Wielton wypracował wynik dodatni. Utrzymaliśmy także pozycję lidera w rejestracji wywrotek. Doceniamy naszą stabilną pozycję i zaufanie klientów oraz aktywnie działamy, aby sprostać, a nawet wyprzedzić oczekiwania naszych klientów, co, jak pokazują dane, przynosi dobre rezultaty” – podsumowuje Piotr Kuś, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu Wielton S.A.

Comiesięczne dane publikowane przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego prezentują kondycję branży transportowej, która obecnie jest bardzo dobra. To także cenne źródło informacji na temat obserwowanych trendów zakupowych.

“Po niezwykle trudnym 2020 roku z satysfakcją przyjmujemy znaczące wzrosty na rynku przyczep i naczep systematycznie odnotowywane w roku bieżącym. Cieszymy się, że firmy transportowe coraz odważniej patrzą w przyszłość, inwestując w nowy tabor. Oczywiście ożywienie branży przekłada się również na naszą działalność. W maju odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży, dzięki czemu Wielton stabilnie utrzymuje swoją pozycję w czołówce producentów przyczep i naczep w naszym kraju”- dodaje Piotr Kuś.

Fot. Wielton