Thermo King przyznaje certyfikat Blue Track Select pierwszym dealerom

Fot. Thermo King

Thermo King®,  marka Trane Technologies, ogłosiły nowy kamień milowy w programie Blue Track firmy Thermo King, nagradzając pierwszych dealerów w Europie certyfikatem Thermo King Blue Track Select.

Program Blue Track firmy Thermo King, uruchomiony w grudniu 2020 r., został opracowany w celu podniesienia i zwiększenia dostępności usług dealerskich. Certyfikat Blue Track Select przyznawany jest wybranym dealerom spośród ponad 500 autoryzowanych punktów serwisowych Thermo King w 75 krajach.

Aby uzyskać certyfikat Blue Track Select, dealer musi się wyróżniać w zakresie serwisu, wiedzy specjalistycznej i oferować dodatkowe korzyści, które pozwolą zmaksymalizować dyspozycyjność klientów i zwiększyć wykorzystanie pojazdów. Obejmuje to między innymi:

  • całodobowy zasięg mobilnego serwisu w przypadku sytuacji awaryjnych na drodze,
  • zobowiązanie do rozwiązania problemu klienta w ciągu sześciu godzin od odebrania telefonu w dowolnym miejscu w Europie,
  • zespół techników z ukończonym certyfikowanym szkoleniem Thermo King,
  • ciągłą dostępność oryginalnych części.

„Jesteśmy dumni, że możemy przyznać pierwszym 43 dealerom w Europie certyfikat Blue Track Select” . Aby zagwarantować tę wyjątkową i zorientowaną na klienta usługę, zatrudniliśmy inną firmę w celu przeprowadzenia audytu i oceny parametrów, takich jak czas oczekiwania, akceptacja przypadku i certyfikacja techników. Certyfikat potwierdza, że dealerzy zapewniają proaktywne usługi serwisowe, dzięki którym nieplanowane przestoje należą do przeszłości ”. – powiedział Juan Urmeneta, menedżer ds. doskonałości operacyjnej w kanale dealerskim w firmie Thermo King

Oczekiwany i nieoczekiwany przestój systemów chłodniczych kosztuje firmy transportowe średnio 1250 euro dziennie. Oznacza to całkowitą szacowaną stratę przemysłu w wysokości 2 miliardów euro rocznie. Usługi objęte programem Blue Track firmy Thermo King przystosowano pod kątem skrócenia planowanych i nieplanowanych przestojów floty o 15–20 procent oraz zwiększenia wykorzystania floty o 5 procent. Przekłada się to bezpośrednio na niższy koszt całkowity posiadania oraz lepszą stopę zwrotu z inwestycji dla klienta.