Oscar ponadgabarytowy ESTA Award 2021 dla firmy Mammoet za projekt likwidacji niemieckiej elektrowni jądrowej

Transport wytwornicy pary o masie 290 t na połączonych modułach transportowych liczących w sumie 17 linii osiowych (fot. EnBW Kernkraft GmbH)

Blok I elektrowni jądrowej w Neckarwestheim (GKN I) został zamknięty w 2011 r. i od 2017r. jest stopniowo demontowany. Zadaniem dla firmy Mammoet było usunięcie z budynku zakładu trzech wytwornic pary o masie ok. 290 t, a także układu zwiększania ciśnienia o masie ok. 90 t. Do transportu użyto połączonych modułów transportowych Scheuerle-Kamag K25 wyposażonych łącznie w 17 linii osiowych.

Spółka Mammoet otrzymała 3 nagrody w prestiżowym konkursie ponadgabarytowym ESTA Award 2021. Jedną z nich w kategorii Techniki łączone (Combined Techniques) za ambitny technicznie projekt likwidacji niemieckiej elektrowni jądrowej. Przygotowania trwały rok, kluczowymi wyzwaniami były wysokie wymagania jakościowe klienta oraz wymagania prawne dotyczące prac w obiektach jądrowych.

Zamocowanie generatora pary na hydraulicznym torze ślizgowym (fot. EnBW Kernkraft GmbH)

Wykonanie
Firma Mammoet zaproponowała wykorzystanie istniejącego żurawia budowlanego, a także systemu transportu wytwornicy pary DHS-500 – opracowanego i zbudowanego przez Mammoet – w połączeniu z hydraulicznym systemem przesuwu. Dzięki tej metodologii można było uniknąć bardziej czasochłonnych alternatyw transportowych. System DHS-500 został wcześniej poddany testom funkcjonalnym i obciążeniowym. Sprawdzono również sekwencję niezbędnych działań, aby zapewnić płynność operacji.
Po uzyskaniu przez zleceniodawcę, spółkę EnBW Kernkraft (EnKK) oficjalnej zgody na wycofanie z eksploatacji tak dużych elementów, generatory pary zostały wydobyte jeden po drugim przez bardzo ciasne otwory z budynku.

W jaki sposób? Każdy generator pary został zamocowany wewnątrz systemu DHS-500 i zamocowany do żurawia, a następnie podniesiony w kontrolowany sposób i przechylony wokół własnej osi poprzecznej. Dzięki możliwościom systemu DHS-500 można było określić dokładnie położenie środka ciężkości, a w przypadku odchyleń, punkt przechyłu i obrotu można było regulować za pomocą siłownika hydraulicznego. Generatory pary zostały następnie przechylone poziomo, aż można je było umieścić na specjalnie zaprojektowanych siodłach hydraulicznego toru ślizgowego i korzystając z toru wydobyto je z budynku.

Na wysokości około 20 m żuraw istniejącej półportalowej suwnicy uniósł każdy z generatorów i ustawił na specjalnie zaprojektowanych siodłach umieszczonych na połączonych modułach transportowych Scheuerle-Kamag K25 wyposażonych łącznie w 17 linii osiowych. W ten sposób generatory pary można było przetransportować do miejsca postoju na terenie elektrowni.

Do usunięcia był również układ zwiększania ciśnienia o masie ok. 90 t. Został podniesiony z pozycji montażowej za pomocą żurawia budowlanego. Aby zmniejszyć ugięcie ramienia z pomocniczą liną wyciągową do dopuszczalnego poziomu zaprojektowano, wykonano i zainstalowano specjalną konstrukcję odchylającą. Po podniesieniu element został również umieszczony na hydraulicznym torze ślizgowym i przetransportowany do miejsca składowania.
Pracowano w systemie dwuzmianowym z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa. Duże elementy usunięto z budynku reaktora bezpiecznie, sprawnie i na czas.

Opracował Dariusz Piernikarski

Zamocowanie generatora pary na hydraulicznym torze ślizgowym (fot. EnBW Kernkraft GmbH)