Stacja LNG/CNG na potrzeby dużych flot – może obsłużyć nawet 160 pojazdów na dobę

Należąca do Cryogas stacja LNG/CNG umożliwia tankowanie wszystkich pojazdów zasilanych CNG – dostawczych, ciężarowych i autobusów (fot. K.Biskupska)

Otwarta w ub. r. w Warszawie przez Cryogas stacja LNG/CNG może obsłużyć nawet 160 pojazdów na dobę. Głównym odbiorcą są autobusy miejskie zasilane CNG firmy Michalczewski.

Na ulokowanej w pobliżu trasy S8 stacji LNG/CNG tankowane są głównie autobusy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG firmy Michalczewski, obsługujące linie komunikacji miejskiej na terenie Warszawy. Zmiana paliwa z oleju napędowego na CNG pozwoliła na znaczne zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz ograniczenie wydatków na paliwo. Ekologiczne paliwo CNG było także premiowane przez zlecającego usługę transportową.

Aleksandra Michalczewska

Nasza firma dużą wagę przywiązuje do troski o środowisko. Jednym z rozwiązań jest inwestycja w ekologiczne autobusy na gaz ziemny. W porównaniu z pojazdami na olej napędowy nie emitują one cząstek stałych. Kolejny plus to mniejsza emisja dwutlenku węgla i tlenków azotu. Nasza flota liczy obecnie 29 pojazdów zasilanych CNG. Jako partnera do tankowania gazu CNG wybraliśmy Cryogas, a firma ta w krótkim czasie udostępniła możliwość szybkiego tankowania CNG” – powiedziała Aleksandra Michalczewska, prezes firmy Michalczewski Sp. z o.o.

Praca autobusów miejskich w Warszawie to ciągła walka z czasem: zatłoczone ulice, niespodziewane wydarzenia i liczba kursów wymuszają stosowanie wydajnych technologii. Odpowiedzią na potrzeby firmy Michalczewski okazała się stacja tankowania gazu wybudowana i zaprojektowana przez Cryogas.

Jarosław Patyk

Zastosowanie stacji LNG/CNG zamiast kompresorów CNG umożliwia tankowanie do 160 pojazdów CNG w krótkim czasie. Pozyskując gaz sprężony CNG bezpośrednio ze skroplonego LNG, firma Cryogas zapewnia wysoką wydajność stacji. Auta gazowe mogą być tankowane rzadziej i szybciej niż na zwykłych stacjach CNG. W kolejnym roku planujemy także dodanie modułu tankowania LNG. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na CNG i LNG ze strony lokalnych przedsiębiorców” – skomentował Jarosław Patyk, wiceprezes zarządu Cryogas.

Gaz LNG dowożony jest cysternami kriogenicznymi, a następnie składowany w pionowym zbiorniku LNG na terenie stacji co kilka dni. Cysterna kriogeniczna mieści ok 45 m3 gazu, zbiornik – 60 m3 (fot. K.Biskupska)

Szybko i ekonomicznie
Stacja LNG/CNG została niejako „uszyta” na potrzeby tankowania dużej floty, a dodatkowo może przyjąć i zatankować pojazdy z zewnątrz: ciężarowe, komunalne, dostawcze, które jeżdżą po aglomeracji warszawskiej. Wdrożone rozwiązania dają możliwość szybkiego i wydajnego tankowania, z wydajnością do 1200 kg CNG/h. Przy takiej wydajności jeden autobus zostaje zatankowany 200 kg CNG w 15 min. To szybko, gdyż na miejscu jest wytwarzany gaz pod wysokim ciśnieniem utrzymywanym przez cały czas na poziomie 230 bar. Jedno tankowanie autobusu daje zasięg 300–400 km, co nie odbiega charakterem pracy od autobusu zasilanego Dieslem.

Karol Wieczorek

Wdrożona technologia LCNG jest wydajniejsza od pozyskiwania gazu z rurociągu. Przewagą jest to, że gaz magazynowany jest na miejscu i cały czas możemy go przetwarzać przy pełnej wydajności urządzeń. Kolejna zaleta wynika z faktu, że CNG otrzymujemy z temperatury ujemnej i nie ma problemu tankowania zbyt ciepłego gazu CNG do pojazdów. Gaz jest podgrzewany do temperatury otoczenia przez parownice oraz grzałkę, co stabilizuje temperaturę CNG. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać duże stabilne ciśnienie na poziomie 230 bar” – wyjaśnia Karol Wieczorek, kierownik regionalny Cryogas.
Uzyskiwane gazu sprężonego z postaci ciekłej ma też dużo niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu ze sprężaniem gazu na klasycznych kompresorach. W przyszłości Cryogas planuje dodać także możliwość tankowania LNG z tego samego zbiornika, z którego dziś tankuje się CNG. Zasilanie pojazdów tym gazem to oszczędności w wydatkach na poziomie co najmniej 25–30% względem oleju napędowego.

Autor i zdjęcia: Katarzyna Biskupska

fot. K.Biskupska

Ogólna charakterystyka stacji:
• Dostęp do stacji jest możliwy dzięki kartom paliwowym CryogasCard. Karty te są również honorowane na stacji LNG/CNG w Śremie.
• Dystrybutory szybkiego tankowania CNG z końcówkami NGV-1 i NGV-2.
• Stacja pozwala na tankowanie gazem CNG od 140 do 160 ciężarówek (autobusów) w ciągu doby.
• Gaz LNG dowożony jest cysternami kriogenicznymi, a następnie składowany w pionowym zbiorniku LNG na terenie stacji.
• Stacja pozwala na bezproblemową obsługę pojazdów o długości 18 m i 40 t dmc. Jest położona blisko drogi ekspresowej S8 w Warszawie przy ul. Płochocińskiej.

Należąca do Cryogas stacja LNG/CNG umożliwia tankowanie wszystkich pojazdów zasilanych CNG – dostawczych, ciężarowych i autobusów (fot. K.Biskupska)
Gaz LNG dowożony jest cysternami kriogenicznymi, a następnie składowany w pionowym zbiorniku LNG na terenie stacji co kilka dni. Cysterna kriogeniczna mieści ok 45 m3 gazu, zbiornik – 60 m3 (fot. K.Biskupska)