Schmitz Cargobull utrzymuje pozycję wiodącego producenta naczep w Europie

Fot. Schmitz Cargobull

Spadek popytu na naczepy ukształtował rok finansowy 2019/20 dla firmy Schmitz Cargobull. Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. firma wyprodukowała 46124 pojazdów i osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,87 mld euro, zatrudniając 5700 pracowników. Ze średnim udziałem w rynku wynoszącym około 25%, Schmitz Cargobull utrzymał swoją pozycję wiodącego producenta naczep w Europie.

Niestety, spadający od połowy 2018 r. popyt utrzymywał się w ciągu całego roku finansowego. Niewielkie ożywienie na rynku na początku 2020 r. zostało następnie zatrzymane przez pandemię koronawirusa. Niemniej jednak z powodzeniem wdrożyliśmy niezbędne oszczędności bez ograniczania podstawowego zespołu” – powiedział prezes Schmitz Cargobull i dodał: „Pomimo spadku liczby wyprodukowanych pojazdów wynoszącego 27,4%, spadek obrotów o 18,4% w porównaniu z rokiem poprzednim był mniej dotkliwy. Cały zespół Schmitz Cargobull był w stanie utrzymać zyski przed opodatkowaniem i amortyzacją na akceptowalnym poziomie w ostatnim roku obrotowym dzięki oszczędnościom dokonanym w ramach programu Lean to Compete. Dokonaliśmy również korekt cen, które teraz przynoszą efekt”.

Popyt na pojazdy o wyższej wartości, takie jak naczepy furgonowe i wywrotki zmalał mniej niż w wysoce konkurencyjnym segmencie naczep kurtynowych.

W związku z niepewnymi warunkami wywołanymi przez koronawirusa prognozowanie rozwoju rynku było bardzo utrudnione. „Po gwałtownym spadku w marcu popyt wzrósł szybciej, niż początkowo przewidywano” – komentuje Andreas Schmitz. We wrześniu poinformowano o możliwości ograniczenia skróconych godzin pracy, które wcześniej zostały wprowadzone. Prognozowano wówczas, że w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej i jej wpływu na gospodarkę, produkcja może osiągnąć poziom od 30 000 do 50 000 pojazdów, a sprzedaż osiągnie poziom od 1,2 do 2,0 mld euro.

Kryzys koronawirusa
Niezawodne pojazdy i kompleksowa obsługa okazały się przewagą konkurencyjną, szczególnie w środku kryzysu koronawirusa. Cały sektor logistyczny, a zwłaszcza kierowcy, wnieśli istotny wkład w zaopatrzenie ludności w tym czasie. Schmitz Cargobull podjął kompleksowe środki ochronne we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych. Zgodnie z oficjalnymi obostrzeniami niezawodnie i nieprzerwanie dostarcza pojazdy we wszystkich lokalizacjach. „Ponadto 1700 naszych partnerów serwisowych całkowicie poświęciło się zapewnieniu klientom możliwości kontynuowania swoich regularnych operacji transportowych tak płynnie, jak to tylko możliwe, w zakresie konserwacji i napraw” – komentuje Andreas Schmitz. Według producenta bezpieczne łańcuchy dostaw dowiodły swojej wartości podczas blokady. W minionym roku finansowym głównym celem był systematyczny rozwój i wzmacnianie łańcuchów dostaw.

Jedyny producent naczep
Międzynarodowe zakłady wieloproduktowe (MPP) korzystające z wielu dostawców, neutralne pod względem zamówień i zarządzanie dostawami obejmujące całą Grupę, wraz z ciągłą rozbudową centralnego centrum logistycznego, zwiększają elastyczność i skracają czas realizacji w całej sieci” – powiedział Andreas Schmitz. Solidne i proste nowe struktury okazały się szczególnie skuteczne na początku kryzysu związanego z koronawirusem, gdy blokada czasowo zakłóciła łańcuchy dostaw w wielu sektorach i krajach.

W rezultacie byliśmy jedynym producentem naczep, który był w stanie zapewnić ciągłe dostawy materiałów dla naszych zakładów i utrzymać naszą zdolność do dostarczania pojazdów naszym klientom” – zauważył Andreas Schmitz.

Aktualne plany i strategia 2025
Podstawą planowanego obecnie wzrostu produkcji i sprzedaży mają stanowić innowacje i usługi. Schmitz Cargobull konsekwentnie wprowadza i wdraża je jako pionier na rynku naczep. W ramach 100-procentowej strategii SMART już w ubiegłym roku wszystkie naczepy chłodnicze S.KO COOL SMART standardowo wyposażone były w system telematyczny TrailerConnect. Strategia ta będzie kontynuowana w dalszym ciągu – telematyka będzie montowana we wszystkich nowych naczepach kurtynowych i furgonowych W rezultacie Schmitz Cargobull zapewni swoim klientom niezależność w zakresie danych w całym łańcuchu transportowym.

Oprócz danych, ekologia odgrywa coraz ważniejszą rolę: dzięki koncepcji EcoDuo w zeszłym roku z sukcesem zaprezentowaliśmy efektywną ekologicznie kombinację dwóch standardowych naczep do transportu dalekobieżnego” – powiedział Andreas Schmitz. Ta koncepcja pojazdu została już z powodzeniem przetestowana w różnych krajach europejskich, a Schmitz Cargobull działa aktywnie na rzecz szerokiej akceptacji tego rozwiązania.

W perspektywie średnioterminowej zarząd Schmitz Cargobull nadal dąży do zrealizowania podstawowych celów Strategii 2025. „W szczególności oznacza to bycie wiodącym na świecie producentem naczep kurtynowych i pojazdów chłodniczych, liderem na europejskim rynku naczep z docelową sprzedażą przekraczającą 2,5 miliarda euro.

Opracowanie Dariusz Piernikarski

Zaprezentowana w ubiegłym roku koncepcja EcoDuo to efektywna ekologicznie kombinację dwóch standardowych naczep do transportu dalekobieżnego (fot. Schmitz Cargobull)