MAN ogłasza restrukturyzację

Fot. MAN Truck & Bus

Zarząd spółek MAN SE i MAN Truck & Bus SE poinformował o planowanej reorganizacji przedsiębiorstwa. Główne założenia zmian zostały już przedstawione radzie pracowniczej.

Celem wprowadzanych zmian jest zdecydowane rozwinięcie cyfryzacji i automatyzacji w spółce MAN Truck & Bus oraz zapewnienie jej stałej dochodowości. W przyszłości spółka ma się także koncentrować na alternatywnych układach napędowych.
Dzięki przeprowadzeniu gruntownej transformacji firma oczekuje, że w połowie tego dziesięciolecia znajdzie się w gronie wiodących producentów pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym i wodorowym. Pozwoli jej to na spełnienie zaostrzonych regulacji Unii Europejskiej dotyczących emisji CO2 i umożliwi także w przyszłości pozostanie zrównoważonym i innowacyjnym przedsiębiorstwem.
Bazując na aktualnych technologiach i strukturach, firma nie byłaby w stanie za kilka lat realizować skutecznego modelu biznesowego. Aby nadal inwestować w rozwiązania istotne dla przyszłości, czyli alternatywne układy napędowe, cyfryzację i automatyzację, MAN musi przeprowadzić gruntowną restrukturyzację. Celem tych działań jest trwała poprawa sytuacji dochodowej firmy. Kryzys spowodowany przez koronawirusa pogorszył i tak już napiętą pod tym względem sytuację przedsiębiorstwa: w pierwszym półroczu firma MAN Truck & Bus wykazała stratę w wysokości 387 milionów euro.

Pracownicze negocjacje
Dotychczasowe plany przewidują redukcję nawet 9500 miejsc pracy we wszystkich działach przedsiębiorstwa w Niemczech i Austrii oraz na całym świecie. W związku z tym zakłada się częściowe przeniesienie procesów projektowania i produkcji do innych lokalizacji. Co oznacza, że zakład produkcyjny w Steyr oraz zakłady w Plauen i Wittlich, będą również przedmiotem rozmów. Szczegóły dotyczące wdrożenia zmian w sposób społecznie odpowiedzialny będą stanowiły element rozmów prowadzonych z przedstawicielami pracowników.
Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami spowodowanymi rewolucją technologiczną w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i alternatywnych układów napędowych. MAN Truck & Bus wymaga restrukturyzacji, aby zdecydowanie poprawić innowacyjność i rozwój cyfryzacji oraz zapewnić firmie stałą dochodowość. Dzięki tym działaniom zabezpieczamy przyszłość przedsiębiorstwo w szybko zmieniającym się świecie. Zarząd podejmie wszelkie starania, aby MAN nadal należał do najlepszych producentów autobusów i pojazdów ciężarowych na świecie. Dlatego zwróciliśmy się do organizacji reprezentujących pracowników z prośbą o przyjęcie naszego zaproszenia do rozmów – powiedział Andreas Tostmann, prezes zarządu spółki MAN Truck & Bus SE.