Koronawirus usprawnia zarządzanie łańcuchem dostaw

Fot. iStock

Epidemia koronawirusa zmieniła świat. Niektóre branże, w tym logistyczna, musiały bardzo szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, by zapewnić ciągłość dostaw leków i żywności. Jakie zmiany wprowadzono, by mimo tak dużych trudności zagwarantować płynność dostaw?

W sytuacji globalnego zagrożenia epidemicznego, osoby odpowiedzialne za zarządzanie łańcuchem dostaw musiały w bardzo krótkim czasie wypracować nowe rozwiązania w zakresie dostaw towarów, pamiętając jednocześnie o zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim pracownikom.
Co więcej, wymagania te musiały być spełnione przy jednoczesnych ograniczeniach przepływu ładunków, takich jak wzmożone kontrole, zakaz wjazdu do wybranych regionów czy zamknięte granice państw. Jednak jak szacują eksperci wiele z wprowadzonych w tej sytuacji zmian usprawni procesy zarządzania łańcuchem dostaw i będzie wykorzystywana w przyszłości.

Prognozy i trendy
W oparciu o obserwacje branży eksperci firmy C.H. Robinson przedstawili kilka najważniejszych prognoz, które mogą mieć wpływ na kształt sektora TSL w przyszłości. Oto niektóre z nich:

 • Potrzeba zapewnienia większej widoczności ładunku
  Platformy zapewniające widoczność łańcucha dostaw będą jeszcze bardziej potrzebne. Dzięki nim możliwe będzie lepsze zrozumienie sieci dostaw, zapasów i sprzedaży, w tym lokalizacji geograficznych dostawców i różnych towarów, poziomów zapasów w magazynach i punktach końcowych (np. sklep detaliczny lub dostawca końcowy) oraz wzorców zakupowych nabywców. Dzięki temu łańcuchy dostaw będą lepiej przygotowane do sprawniejszej obsługi, o wiele szybszego uzupełniania zapasów oraz uniknięcia nadmiernego ich wydatkowania.
 • Plan zarządzania ryzykiem
  Na efektywność łańcucha dostaw wpływ ma wiele czynników. Jednak dzięki przemyślanym planom zarządzania ryzykiem, firmy mogą proaktywnie zarządzać ewentualnymi słabymi punktami na każdym jego etapie.
  Przykładowo, znając dokładne oszacowanie zapasów, ważne jest również zrozumienie, w jaki sposób ograniczenia w imporcie z krajów dotkniętych pandemią wpłyną na ich bieżący stan i regularną kadencję wysyłkową. Przy opracowywaniu obszernego planu inwentaryzacji należy stosować strategie zarządzania ryzykiem przerwania dostaw, w tym mapowanie i monitorowanie dostawców. Firmy muszą mieć także możliwość przewidywania czy popyt na towary może się zwiększyć lub zmniejszyć z powodu zmieniających się warunków rynkowych.
 • Dywersyfikacja, czyli więcej niż jeden dostawca
  Do tej pory model zarządzania łańcuchem dostaw opierał się na uniwersalnej filozofii – surowce potrzebne do produkcji były łatwo dostępne do pozyskania na całym świecie. Mimo że takie podejście pozwoliło na obniżenie modelu kosztów obsługi, to ostatnie napięcia handlowe, a w końcu pandemia, przyczyniły się do powstania dodatkowych problemów w środowisku logistycznym.
  Aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, przedsiębiorstwa powinny sprawdzić dostawców w różnych lokalizacjach geograficznych lub rozważyć posiadanie dodatkowego wsparcia poza głównym źródłem. Takie podejście z pewnością może pomóc w dalszej dywersyfikacji łańcucha wartości.
 • „Ostatnia mila” jeszcze ważniejsza
  Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uzależniła konsumentów od zakupów online podczas izolacji. Stąd też logistyka „ostatniej mili” szczególnie zyskała na znaczeniu i stanie się jeszcze bardziej konkurencyjnym środowiskiem. Będzie wymagało to wprowadzenia innowacji technologicznych, które umożliwią detalistom szybkie skalowanie systemów dostawy po powrocie do normalności.
 • Łańcuch dostaw 4.0
  Informacje o występujących zagrożeniach, możliwości zwiększenia wydajności, a także pozwalające określić pojawiające się wzorce popytu będą niezbędne do zrozumienia konfiguracji sieci dostaw oraz pozwolą natychmiast adaptować łańcuchy dostaw.
  Łańcuch dostaw 4.0 w postaci łączenia maszyn z przepływem informacji o dostawach oraz włączania technologii czujników i przetwarzania w chmurze, będzie coraz bardziej przekształcał się z rozmowy w działanie i wdrażanie. Analityka i sztuczna inteligencja wyposażą liderów łańcucha dostaw w niezbędne informacje umożliwiające zaspokojenie popytu, szybszą niż kiedykolwiek reakcję na zmieniające się warunki rynkowe oraz analizę i testy potencjalnych scenariuszy przed ich realizacją.