Jak przewozić maszyny samojezdne?

Maszyny kołowe i lekkie maszyny gąsienicowe należy mocować w taki sposób, aby zminimalizować podrzucanie spowodowane przez wstrząsy powstające w trakcie jazdy, a spotęgowane przez oddziaływanie opon i zawieszenia maszyny. Ruchy pionowe można ograniczyć, stosując np. odciągi (fot. Nooteboom)

Naczepy niskopodwoziowe wykorzystywane są bardzo często do przewozu maszyn samojezdnych na gąsienicach lub kołach, takich jak dźwigi, spycharki, walce, zgarniarki, wózki widłowe, wózki podnośnikowe lub podnośniki.

W większości przypadków (z wyjątkiem największych i najcięższych maszyn) takie zestawy transportowe mogą poruszać się bez ograniczeń po terytorium UE, ponieważ ich wymiary i masa mieszczą się w dopuszczalnych przepisami granicach i nie jest wymagane specjalne pozwolenie na przewóz nienormatywny.

Mocowanie maszyn samojezdnych
Dobrą praktyką jest to, aby producenci tego typu maszyn przedstawili szczegółowe instrukcje dotyczące zabezpieczenia ich produktów podczas transportu, wymaganego osprzętu mocującego oraz rady dotyczące sztauowania i mocowania. Ponadto producenci powinni sami zainstalować punkty mocowania na pojeździe i odpowiednio je oznakować. Jeżeli maszyny wyposażone są w punkty mocowania odciągowego przeznaczone do użytku w trakcie transportu, należy z nich korzystać, a maszynę mocować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli niedostępne są zalecenia producenta, odciągi lub urządzenia mocujące należy mocować tylko do tych części maszyny, które są wystarczająco mocne, aby wytrzymały naprężenia, na jakie najprawdopodobniej będą narażone. Na przykład nie należy mocować haków, odciągów łańcuchowych lub taśmowych do gąsienic, chyba że zezwolił na to producent.

Jak transportować maszyny budowlane?
W transporcie maszyn budowlanych często pojawia się następujący problem: chociaż jest to przewidziane w Dyrektywie maszynowej WE (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE dotyczy oceny bezpieczeństwa i certyfikacji maszyn), większość urządzeń nie ma odpowiednich punktów do zamocowania istniejących urządzeń zabezpieczających. W razie potrzeby następuje niebezpieczna improwizacja, np. łańcuchy mocujące są zawieszone na gąsienicach koparek. Oprócz tego, że hak mocujący zawieszony z zewnątrz w łańcuchu gąsienicy przekracza maksymalną dozwoloną szerokość zestawu o słynne pięć centymetrów, ten punkt mocowania nie jest w stanie wytrzymać ekstremalnych obciążeń. Jest to przykładowy dowód na to, że nawet najlepszy sprzęt do mocowania jest bezużyteczny, jeśli nie można go właściwie podłączyć do ładunku.
Maszyny kołowe lub gąsienicowe muszą być przymocowane odciągami do pojazdu wiozącego, a ich hamulec postojowy musi być zaciągnięty. Ponieważ nawet w normalnych warunkach jazdy skuteczność hamulca postojowego jest niewystarczająca, przewożony pojazd wymaga dodatkowych środków unieruchamiających. Są nimi systemy odciągów lub układy właściwie przymocowanych do pojazdu rozpórek blokujących zapobiegające ruchom pojazdu do przodu lub do tyłu. Powinny one opierać się o koła lub gąsienice albo inne części przewożonych urządzeń.

Przewożona maszyna powinna być ustawiona na pokładzie ładunkowym w sposób zapobiegający jej przemieszczaniu się do przodu przez oparcie jej o główną bryłę pojazdu, np. łabędzią szyję, próg lub ścianę przednią, albo o poprzeczny element mocno złączony za pośrednictwem platformy z ramą podwozia pojazdu (fot. D. Piernikarski)

Zabezpieczenie przez przemieszczaniem
Wszelkie ruchome instalacje, takie jak żurawie, wsporniki, wysięgniki oraz kabiny, powinny być pozostawione w pozycji zalecanej do transportu przez producenta i muszą być zamocowane tak, aby nie doszło do ich ruchu względem korpusu maszyny.
Przewożona maszyna powinna być ustawiona na pokładzie ładunkowym w sposób zapobiegający jej przemieszczaniu się do przodu poprzez oparcie jej o główną bryłę pojazdu, np. łabędzią szyję, próg lub ścianę przednią, albo o poprzeczny element mocno złączony za pośrednictwem platformy z ramą podwozia pojazdu. Dodatkowo maszynę i wszelkie odłączone od niej części należy tak sztauować, aby nie przekroczyć dopuszczalnych limitów nacisku na osie i nie spowodować zmniejszenia bezpieczeństwa obsługi pojazdu.
Maszyna powinna zostać zabezpieczona przed ruchami do przodu, do tyłu i na boki za pomocą odciągów łańcuchowych lub taśmowych przymocowanych do punktów mocowania na pojeździe wiozącym. Wszystkie odciągi powinny być wyposażone w napinacz.

Maszyny kołowe lub gąsienicowe muszą być przymocowane odciągami do pojazdu wiozącego, a ich hamulec postojowy musi być zaciągnięty (fot. Nooteboom)