100 obwodnic w latach 2020–2030

Fot. Pixaby

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało program budowy nowych obwodnic w latach 2020–2030. W jego ramach ma powstać 100 obwodnic w obrębie sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t na oś.

Nowe obwodnice przyczynią się do redukcji zanieczyszczeń i hałasu w miastach, bardziej efektywnego funkcjonowania drogowego transportu osobowego i towarowego, a także zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego i jakość życia mieszkańców. Budowa obwodnic poprawi też funkcjonowanie miast najbardziej dotkniętych niedogodnościami wynikającymi z ruchu tranzytowego.

Finansowanie inwestycji
Koszt budowy 100 obwodnic oszacowano na blisko 28 mld zł. Jak podaje Ministerstwo ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W KFD gromadzone są środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Do KFD wpływają również fundusze z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Ważnym źródłem wpływów w KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014–2020 oraz 2021–2027.

Obwodnice w budowie
Powstawanie kolejnych obwodnic będzie odbywało się etapami. Obecnie część inwestycji z opracowaną już dokumentacją jest gotowa do budowy. Kolejne czekają na przygotowanie niezbędnej dokumentacji albo na uruchomienie działań w tym zakresie.
Według informacji Ministerstwa Infrastruktury dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych jest planowane jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich (DK 22), Lipska (DK 79), Suchowoli (DK 8), Wąchocka (DK 42), Smolajn (DK 51), Koźmina Wielkopolskiego (DK 15) i Gryfina (DK 31).

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury