Wszystko o VECTO

Fot. Continental

Firma Continental uruchomiła stronę internetową wyjaśniającą najnowsze regulacje dotyczące emisji CO2 i działanie narzędzia VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) dla operatorów flot w Unii Europejskiej.

W celu ograniczenia globalnego ocieplenia Komisja Europejska, zgodnie z Porozumieniem Paryskim, wprowadziła w 2019 r. pierwsze przepisy [1] dotyczące norm emisji dwutlenku węgla dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (ang. HDV – Heavy-duty vehicles). Oznacza to, że średnia emisja CO2 przez nowe ciężarówki ma być zmniejszona o 15% do 2025 r. i o 30% do 2030 r. w porównaniu z okresem referencyjnym trwającym od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Obecnie rozporządzenie UE 2019/1242 dotyczy samochodów ciężarowych z konfiguracją kół 4×2 i 6×2 o masie całkowitej powyżej 16 ton, natomiast Komisja Europejska rozważa rozszerzenie tego dokumentu w przyszłości.

Aby zapewnić osiągnięcie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, Komisja uruchomiła narzędzie symulacyjne VECTO. Na stronie internetowej www.wszystkoovecto.pl Continental będzie dostarczał operatorom flot ciężarowych wyczerpujących informacji na temat nowych unijnych przepisów prawnych i ich skutków dla firm transportowych, uwzględniając fakt, że opony w dużym stopniu rzutują na zużycie paliwa oraz są istotnym czynnikiem wpływającym na ilość CO2, emitowanego przez pojazdy HDV.

Na nowej stronie internetowej użytkownicy znajdą następujące materiały:

  • film wideo, wyjaśniający w jaki sposób działa narzędzie symulacyjne VECTO i co dokładnie jest brane pod uwagę w wyliczeniach norm dla pojazdów HDV (dostępny także na YouTube) oraz film wideo o tym, dlaczego branża transportowa i społeczeństwo muszą podjąć działania już teraz,
  • informacje o skutkach ekonomicznych dla operatorów flot, z uwzględnieniem aspektów związanych z efektywnością paliwową i większą przejrzystością w procesie zakupu pojazdu ciężarowego,
  • kompleksową infografikę przedstawiającą fakty i liczby związane z nowym rozporządzeniem i wyjaśniającą, na czym polegają wyliczenia w narzędziu VECTO.
[1]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r.