PZPO: sprzedaż opon w pierwszym kwartale

Sprzedaż opon w pierwszym kwartale 2020 r. w Polsce na podstawie danych PZPO i ETRMA (fot. PZPO)

Według Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA), w pierwszym kwartale 2020 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadek sprzedaży we wszystkich segmentach opon, oprócz przemysłowych – gdzie wolumen sprzedaży wzrósł o 6%.

Największe zmniejszenie sprzedaży zanotowano w kategorii opon do samochodów lekkich dostawczych (-28%) oraz pasażerskich i SUV (-23% w obu segmentach). Wpływ globalnej pandemii COVID-19 na sprzedaż opon i przemysł oponiarski jest bezprecedensowy.

Wyniki za pierwszy kwartał 2020 roku obrazują radykalne spowolnienie sprzedaży i wymiany opon w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa.

W sprzedaży opon na rynek biznesowy odnotowaliśmy duże spadki w niemal wszystkich segmentach. Spowodowane jest to sytuacją gospodarczą, jaka od początku roku występuje w Europie. Widmo kryzysu oraz uderzenie pierwszej fali koronawirusa, spowodowały zmniejszone zakupy opon we flotach i hurtowniach. Na skutek interwencji Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Związku Dealerów Samochodów Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na wymianę opon zimowych na letnie przez osoby, które używają samochodów do dojazdów do pracy i zaspokajania bieżących, codziennych potrzeb – wskazuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

A jak w Europie?

Nie jest jasne, kiedy europejski przemysł oponiarski będzie mógł wznowić działalność produkcyjną, a międzynarodowy łańcuch dostaw znów będzie działał. Według danych ETRMA, 89% mocy produkcyjnych zakładów oponiarskich jest wstrzymane, co dotyka bezpośrednio 84% siły roboczej. 10% personelu badawczo-rozwojowego nie jest w stanie kontynuować działalności.

Zarówno zawieszenie działalności operacyjnej, jak i gwałtowny spadek popytu będą miały długotrwały wpływ na wyniki naszej branży. To największe wyzwanie, przed jakim kiedykolwiek stanęliśmy. ETRMA popiera środki podjęte przez Komisję Europejską, aby złagodzić skutki tego bezprecedensowego kryzysu. Z niecierpliwością oczekujemy dalszego dialogu z decydentami na temat tego, w jaki sposób możemy wznowić nasze działania w najbliższej przyszłości. W międzyczasie przemysł oponiarski będzie nadal przyczyniał się do walki z pandemią COVID-19 – jesteśmy nadal gotowy udzielić wszelkiej możliwej pomocy. Wielu członków ETRMA produkuje maski chirurgiczne i wentylatory w różnych państwach członkowskich i nadal mobilizuje się na wszystkich frontach, aby odgrywać aktywną rolę w globalnej bitwie z COVID-19 – powiedziała Fazilet Cinaralp, sekretarz generalna ETRMA.