Odbiór odpadów – sprawniej z systemem Presko

W czasie wrocławskiej akcji pilotażowej do opróżniania pojemników Presko wykorzystano podwozie Scania P410 ze specjalną zabudową wykonaną przez włoską firmę Nord Engineering (fot. Chemeko-System)

W lutym zakończył się 3-miesięczny program pilotażowy nowatorskiego systemu odbioru odpadów Presko prowadzony na wrocławskim osiedlu Pilczyce. Pierwszy w kraju tego typu program został przygotowany we współpracy z zajmującą się odbiorem odpadów firmą Chemeko-System oraz zarządzającą miejską gospodarką odpadami spółką Ekosystem.

System odbioru odpadów marki Presko (dostawcą technologii jest firma Hewea) składa się z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz specjalnego pojazdu do ich opróżniania – wyposażoną w automatyczny manipulator i zabudowę śmieciarkę (kompaktor). Pojemniki Presko są trwałe (wykonane ze stali), wygodne w obsłudze m.in. dzięki systemowi otwierania za pomocą dźwigni nożnej oraz szczelne, co zapobiega uwalnianiu się brzydkich zapachów i chroni przed żerowaniem gryzoni i ptactwa. Przykłady zastosowania podobnego typu pojemników zobaczyć można w wielu miastach europejskich, szczególnie w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania.
Głównym celem przeprowadzonego pilotażu była ocena funkcjonalności nowego systemu, co jednocześnie związane było z poprawą estetyki podwórek, zwiększeniem skuteczności segregacji odpadów przez mieszkańców oraz usprawnieniem procesu odbioru śmieci.

Szybki i sprawny odbiór odpadów
W ramach pilotażu, który rozpoczął się 18 listopada ub. r., w wybranych lokalizacjach umieszczono 11 naziemnych gniazd nowych pojemników na odpady. Każde z nich składało się z pojemnika na odpady zmieszane o pojemności 3750 l, pojemnika na tworzywa sztuczne i metale (3000 l), szkło (2250 l), a także papier (3000 l).
Do opróżniania pojemników Presko wykorzystano podwozie Scania P410 ze specjalną zabudową wykonaną przez włoską firmę Nord Engineering. Nadwozie o pojemności do 20,5 m3 zostało wyposażone w manipulator służący do podnoszenia pojemników oraz kompaktor(kontener na odpady wyposażony w prasę). Głównym elementem pojazdu jest manipulator – urządzenie w pełni automatyczne, obsługiwane z kabiny samochodu wyłącznie przez jedną osobę, czyli kierowcę. „Manipulator jest szybki i precyzyjny. Dzięki systemowi czujników namierza pojemnik, chwyta go, przenosi nad zabudowę, a po opróżnieniu odstawia dokładnie w to samo miejsce. Specjalnie zaprojektowana oraz opatentowana przez Nord Engineering głowica podnosząca pojemnik uniemożliwia jakikolwiek jego obrót lub kołysanie, co zapobiega obijaniu czy uszkadzaniu pojemnika w trakcie podnoszenia i odstawiania. Jej konstrukcja zapobiega wypięciu się pojemnika w trakcie przenoszenia, gdyż zamontowano w niej uchwyt samozaciskowy” – mówi Marcin Saluk, przedstawiciel firmy Hewea.

Odpady zostają wrzucone do komory zasypowej o pojemności 6 m3, która stanowi część zabudowy głównej (tzw. kompaktora) wykonanej ze stali Hardox, o liniowym układzie siłowników. Komora zasypowa wyposażona jest w przesuwną pokrywę górną, która po opróżnieniu pojemnika zostaje zamknięta, co nie powoduje efektu pylenia. Kompaktor jest odporny na korozję, instalacja hydrauliczna pracuje pod ciśnieniem 200 bar. Jego tylne drzwi otwierają się pod maksymalnym kątem 120° (kąt zrzutu śmieci wynosi 40°), zapewniając sprawne opróżnianie odpadów. Poza tym jest on całkowicie szczelny. „Dzięki hermetycznemu zamknięciu w czasie transportu nie są gubione odcieki, które trafiają do wnętrza śmieciarki z pojemników” – dodaje Marcin Saluk. Oprócz tego duża komora zgniotu umożliwia zgniatanie odpadów w bardzo krótkim czasie. Dwa równoległe tłoki zapewniają współczynnik zgniotu na poziomie 5:1.

Potwierdzone korzyści
Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia kosztów eksploatacji w nowym systemie odbioru odpadów Presko (w porównaniu z tradycyjną śmieciarką) jest to, że cały proces jest obsługiwany przez jedną osobę. Jednoosobowa obsługa systemu to istotny aspekt zarówno ze względu na powszechny brak pracowników, jak i w szybkim tempie rosnące koszty pracy.
Wykorzystując nowy system odbioru odpadów Presko, zyskać można też na czasie. Cały cykl pracy: od automatycznego wysunięcia ramienia, chwycenia pojemnika, jego podniesienia, opróżnienia i odstawienia na miejsce, trwa nie więcej niż 90 s. Na krótszy czas pracy wpływa również wykorzystanie pojemników o większej pojemności – standardowa pojemność jednego pojemnika Presko wynosi 3000 l, czyli prawie tyle co trzy plastikowe pojemniki. Oznacza to, że zamiast odbierać trzy mniejsze pojemniki, odbierany jest jeden większy. W efekcie pozwala to obsłużyć więcej lokalizacji w tym samym czasie. Równie ważne jest to, że dzięki systemowi kamer kierowca widzi dokładnie otoczenie pojazdu, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Poprawa wizualna otoczenia, większe bezpieczeństwo pracy, a także oszczędność czasu i pieniędzy to kluczowe zalety nowego systemu odbioru odpadów Presko, co potwierdzają opinie mieszkańców osiedla Pilczyce oraz raport niezależnej firmy badawczej WAMECO. Jak wynika z przedstawionego raportu, odbiór odpadów dokonywany w nowej technologii pozwala na znaczne oszczędności. Obsługa 20 000 mieszkańców (52 gniazda pojemników plus pojazd) jest tańsza o ponad 300 000 zł rocznie w porównaniu z tradycyjnie stosowanym systemem.

Nowe pojemniki umieszczone w tzw. gniazdach były opróżniane za pomocą wysuwanego ramienia (manipulator), które namierza pojemnik, podnosi go, opróżnia i odstawia dokładnie w to samo miejsce. Czas opróżniania jednego pojemnika przez doświadczonego operatora wynosi niespełna 90 s (fot. Chemeko-System)
Fot. Chemeko-System
Fot. Chemeko-System