Koronawirus: koncern Daimler AG wstrzymuje produkcję w Europie

Fot. Daimler

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemii spowodowanej wirusem COVID-19, koncern Daimler AG podjął decyzję o wstrzymaniu znacznej części produkcji w Europie i pracy w niektórych działach administracyjnych wstępnie na okres dwóch tygodni.

Podejmując to działanie, firma stosuje się do zaleceń władz międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Zawieszenie dotyczy fabryk samochodów osobowych, dostawczych i użytkowych Daimlera w Europie i wchodzi w życie w tym tygodniu.

Decyzja została podjęta głównie ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Powodem jest też niemożność zapewnienia w pełnym zakresie globalnych łańcuchów dostaw. Ewentualne dalsze kroki będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji. Wszędzie tam, gdzie konieczne będzie kontynuowanie działalności zakładów, firma podejmie odpowiednie środki ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w miejscu pracy.

Wprowadzone środki ostrożności pozwolą, miejmy nadzieję, zoptymalizować ochronę pracowników, przerwać przenoszenie się infekcji i powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się pandemii. Jednocześnie wprowadzone działania pomogą firmie przygotować się na okres okresowego niższego popytu i zabezpieczyć finanse.

Biorąc pod uwagę skalę i tempo rozprzestrzenianie się COVID-19, trudno w tym momencie oszacować wiarygodnie skutki gospodarcze dla koncernu Daimler AG. Zarząd koncernu Daimler AG monitoruje sytuację i wraz z rozwojem sytuacji będzie podejmował dalsze działania. Pełne operacje zakładów i fabryk zostaną wznowione, gdy tylko sytuacja ulegnie poprawie”.