Co to jest system ERP i jaki ma związek z produkcją w motoryzacji

fot. ProALPHA

Praca przedsiębiorstw produkcyjnych w dużej mierze opiera się na projektach, które dotyczą rozwoju lub projektowania produktu, optymalizacji procesów biznesowych i realizacji zamówień.

Przedsiębiorstwa te muszą sprawnie i terminowo wykonać zlecenia. Z pomocą w tym zakresie przychodzi system ERP z wbudowanym modułem do zarządzania projektami. Zarządzanie projektami nie sprowadza się tylko do listy zadań i monitorowania ich realizacji. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z nowoczesnych narzędzi, które skutecznie będą wspierać pracę wszystkich zespołów poprzez zapewnienie spójności danych i ułatwienie współpracy między działami. Odpowiedzią na to jest moduł proALPHA Zarządzanie Projektami.

Pomocny moduł
proALPHA Zarządzanie Projektami zapewnia pełną integrację ze wszystkimi wykorzystywanymi modułami systemu. Użytkownik zyskuje dostęp do niezbędnych dokumentów, dzięki czemu może organizować i koordynować zadania poszczególnych działów, planować zasoby dla projektu, a co najważniejsze – analizować informacje w trybie Drill-Down, np. dla pojedynczej pozycji zamówienia, co pozwala wcześnie wykryć ewentualne opóźnienia i zastosować odpowiednie środki zaradcze.
Zarządzanie projektami w proALPHA ERP to funkcjonalność umożliwiająca zbudowanie klasycznej struktury projektu z podziałem na etapy, zadania oraz kamienie milowe. W projekcie możliwe jest alokowanie zasobów (również osobowych) niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań. Dzięki kalendarzom można śledzić zajętość zasobów oraz ewentualne problemy ich jednoczesnego wykorzystania. Bieżąca rejestracja czasu pracy w projekcie pozwala śledzić czasochłonność poszczególnych procesów.

System umożliwia przedstawienie projektów w formie wykresu Ganta oraz sporządzenie kalkulacji wstępnej i końcowej. Podejście projektowe daje możliwość śledzenia kosztów i przychodów na każdym zadaniu, od fazy konstrukcyjnej po uruchomienie produktu dla klienta. System proALPHA umożliwia tym samym śledzenie całego procesu wytwarzania. Planowanie zasobów projektu to również planowanie zapotrzebowania materiałowego. Już na wstępie możliwe jest uwzględnienie zapotrzebowania na surowce kluczowe lub te, które mają długie okresy uzyskania.

Zarządzanie projektami w praktyce
Podczas uruchomienia projektu każdy dział ma dostęp do zadań w przydzielonym zakresie (od działu zakupu po logistykę), zna harmonogram, wie, co i na kiedy ma przygotować. Sam projekt można podzielić na mniejsze przedsięwzięcia ze względu na kompetencje czy czasochłonność. Po wykonaniu zadania poprzez Workflow jest wysyłany komunikat do innych pracowników, co ułatwia przepływ informacji.

Wybierając system ERP z modułem zarządzania projektami, przedsiębiorca zyskuje możliwość tworzenia projektów, planowania zasobów, zlecania zadań i monitorowania postępu prac. W przypadku prowadzenia kilku lub powtarzalnych projektów można skorzystać z szablonów i uniknie się w ten sposób konieczności ponownego wprowadzania danych. System ERP używa danych rejestrowanych w module do zarządzania projektami i tak np. ustalone terminy zawarte w projekcie wpływają do modułu APS planującego proces produkcji. Więcej na: https://erp-dla-produkcji.pl/