Dobry rok Megi

Fot. Mega

Według danych CEPIK dotyczących pierwszych rejestracji naczep i przyczep w 2019 r. spółka Mega znalazła się w grupie 5 największych dostawców wywrotek dla firm transportowych i budowlanych działających w naszym kraju.

„To dobre wyniki. Jesteśmy w grupie dosłownie kilku, spośród kilkunastu klasyfikowanych producentów, którzy nie odnotowali spadku sprzedaży. W naszym przypadku okazało się, że warto było elastycznie planować produkcję. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to, co dziś sprzedaje się dobrze – jutro może zostać na placu – podkreśla Maciej Radomski, prezes zarządu. – Nie wolno także ograniczać się do jednego rynku. Bardzo dobrze radzimy sobie w krajach południowej i środkowej Europy, ale cały czas pracujemy nad nowymi kierunkami eksportowymi i dostosowaniem oferty do potrzeb kontrahentów” – dodaje.

W ubiegłym roku producent zoptymalizował m.in. flagową wywrotkę aluminiową Mega Light 3 oraz unowocześnił tzw. rynnę, czyli wywrotkę stalową. Pozwoliło to na wydłużenie gwarancji na konstrukcję tych pojazdów do trzech lat. Spółka rozbudowuje park pojazdów do wynajęcia i serwis ASO.

„Za kluczowe w tym roku uważamy mocniejsze niż dotychczas wykorzystanie efektów synergii w ramach grupy Benalu. Nasze działania skoncentrujemy na standaryzacji podzespołów i transferze technologii między spółkami. W konsekwencji liczymy na optymalizację kosztów. Pracujemy też z naszymi partnerami nad wypracowaniem elastycznych programów finansowania zakupów. To ważne również dlatego, że większość wykorzystywanych naczep i przyczep nie tylko w naszej części Europy to pojazdy stosunkowo nowe i nic nie zapowiada ich masowej wymiany” – dodaje Maciej Radomski.

W tym roku zarówno grupa Benalu, jak i Mega zakładają utrzymanie silnej pozycji na dotychczasowych rynkach, stabilne wzrosty i wprowadzanie nowych modeli w ślad za zidentyfikowanymi potrzebami rynkowymi.