Grupa Wielton z rekordowymi przychodami po trzech kwartałach 2019 r.

fot. K.Biskupska

Grupa Wielton, należąca do grona największych światowych producentów przyczep, naczep i zabudów samochodowych, wypracowała w okresie 9 miesięcy br. 1 838 mln zł przychodów (wzrost o 26,3% r/r) oraz 119 mln zł zysku EBITDA (o 17,7% więcej r/r). Było to możliwe dzięki geograficznej dywersyfikacji sprzedaży. Grupa nadrobiła spowolnienie na rynku m.in. polskim, przede wszystkim dzięki rosnącej sprzedaży we Francji i w Rosji, a także na niektórych rynkach regionu CEE.

Po trzech kwartałach Grupa Wielton wypracowała 1 838 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 26,3% r/r), nominalnie stanowi to wzrost o  383 mln zł wobec analogicznego okresu 2018 r. Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2019 r. są najwyższe r/r w historii Grupy. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. Grupa pochwaliła się 17,7% wzrostem r/r EBITDA, do kwoty 119,3 mln zł.

Wypracowanie rekordowych przychodów było możliwe dzięki geograficznej dywersyfikacji sprzedaży Grupy. Na rynku francuskim spółka Fruehauf osiągnęła niemal 520 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 14,2% r/r). Zrealizowane na tym rynku obroty stanowią ponad 28% w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Grupy po trzech kwartałach br., czyniąc rynek francuski największym pod względem uzyskiwanych przychodów dla Grupy Wielton.  Dzięki 12,6% wzrostowi r/r wolumenu sprzedaży Grupa rośnie szybciej niż rynek, który w badanym okresie urósł o 5,6%. Spółka pozostaje liderem rynku z niemal 20% udziałem (wzrost o ok. 2 p.p. r/r).

Na rynku polskim spółka Wielton zaraportowała 309,5 mln zł przychodów. Stanowi to spadek o niespełna 14% w porównaniu do wyniku w takim samym okresie rok temu. Widoczne schłodzenie rynku polskiego wpłynęło na presję cenową oferowanych produktów przez producentów. Aby sprostać wyzwaniom Grupa wdrożyła program naprawczy, m.in. reorganizację struktur sieci sprzedaży w Polsce. Dodatkowym bodźcem pozytywnie wpływającym na wsparcie sprzedaży ma być poszerzenie oferty produktowej oraz rozwój programów finansowania zakupu.

Grupa Wielton nadal rośnie, a to wszystko przy coraz to bardziej widocznych efektach wypłaszczenia rynków w Europie. Na każdym z rynków, na których sprzedaż była w ostatnich okresach pod presją, mamy ustalony indywidualny plan działania. Cieszy nas fakt, że widać dziś już wyraźnie efekty postępującej dywersyfikacji geograficznej sprzedaży. Mniejsza sprzedaż na niektórych rynkach – w tym polskim – jest kompensowana przez m.in. Francję i Rosję – skomentował mówi Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A.

Najszybciej Grupa Wielton rośnie na rynku rosyjskim. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. Grupa wypracowała prawie 159 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o prawie 24% r/r). Wielton stale poszerza swoją ofertę. W planach jest rozpoczęcie sprzedaży naczep niskopodłogowych i inloaderów pod marką Langendorf, co dodatkowo pomoże budować udziały w rynku i wesprze marżowość.

Spółka Langendorf, która działa na rynku niemieckim, osiągnęła niemal 196 mln zł przychodów. Przełożyło się to na ponad 6% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Langendorf odnotował wzrost udziału w rynku sprzedaży wywrotek pomimo spadku tego rynku. Spółka kontynuuje działania prowzrostowe, tj. zarządzanie portfelem produktów, rozwój oferty sprzedażowej oraz wykorzystanie synergii. Celem działań jest wzrost przychodów i udziału w rynku, a także maksymalizacja marż.

Po raz pierwszy Grupa pokazała zgrupowane wyniki z rynków CEE (sprzedaż w Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji, Serbii, Słowenii i Chorwacji). Po trzech kwartałach Grupa odnotowała w CEE ponad 5 proc. wzrost sprzedaży, do wartości 101 mln zł. W celu dalszego umacniania pozycji w tej części Europy Wielton planuje m.in. większą penetrację rynków (Rumunii, Bułgarii, Czech i Słowacji) oraz wejście na rynek Serbii z nowym partnerem.