Predykcyjne utrzymanie ruchu

fot. proAlpha

Predictive Maintenance (PdM) to jeden z elementów Przemysłu 4.0, który jest strategią optymalnego wykorzystania urządzeń i maszyn w firmie dzięki wyeliminowaniu możliwości występowania przestojów związanych z awariami oraz jak najlepszego wykonywania prac związanych z utrzymaniem ruchu w oparciu o regularne badania stanu technicznego sprzętu.

Aby osiągnąć doskonałe wyniki oferowane przez predykcyjne utrzymanie ruchu, należy wdrożyć profilaktyczne działania, których zadaniem jest pomoc w ocenie stanu technicznego urządzeń i maszyn. W oparciu o wnioski wyciągnięte z działań predyktywnych można podejmować decyzje związane z wymianą lub regeneracją części eksploatacyjnych maszyn, czyszczeniem, serwisowaniem itd. Prognozowanie zużycia maszyn i przewidywanie ewentualnych awarii to element szerszej strategii eksploatacyjnej o nazwie CBM, czyli Contidion Based Maintenance. Podsumowując: w predykcyjnym utrzymaniu ruchu przeprowadza się regularne badania diagnostyczne, analizuje ich wyniki i podejmuje decyzje w oparciu o przyjęte wartości graniczne parametrów diagnostycznych.

IoT w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

Internet rzeczy coraz szerzej wkracza do świata realnego. Już dzisiaj w fabrykach na całym świecie urządzenia będące elementami Internet of Things wspierają Predictive Maintenance poprzez monitorowanie stanu maszyn i urządzeń oraz ustawiczne przesyłanie danych diagnostycznych do powiązanego systemu ERP. Taka automatyzacja procesów związanych ze sprawdzaniem sprzętu to duża oszczędność zasobów osobowych i pieniężnych. Cała strategia predykcyjnego utrzymania ruchu może być oparta na zestawie algorytmów i zasad, które będą wymagały interwencji człowieka dopiero w momencie przekroczenia pewnych wartości granicznych dla kluczowych parametrów diagnostycznych.

Oszczędności – jedna z korzyści

Według badań McKinsey & Company wdrożenie strategii Predictive Maintenance może pomóc zaoszczędzić firmie w dłuższej perspektywie od 10% do nawet 40% kosztów związanych z utrzymaniem ruchu oraz zmniejszyć nakłady potrzebne na inwestycje w sprzęt i maszyny o nawet 5%. W raporcie przeczytać możemy, że w samej branży produkcyjnej przyswojenie predykcyjnego utrzymania ruchu może wygenerować niemal 630 miliardów dolarów oszczędności do roku 2025. Należy więc rozważać wdrożenie takiego podejścia do utrzymania jako inwestycję długoterminową z wysoką i jak najbardziej realną stopą zwrotu. Najdroższym elementem całej układanki jest system ERP, który będzie zarządzał nowymi procedurami. Pamiętajmy jednak, że wybierając rozwiązania ERP wspierające tak nowatorskie podejście do utrzymania ruchu, z pewnością uzyskamy jeszcze wiele innych korzyści wynikających z innowacyjnego podejścia firmy do innych aspektów prowadzenia operacji w firmach produkcyjnych.

Przykład wdrożenia

Producent systemów ERP, firma ProALPHA, wdrożyła w firmie KLAUS Multiparking nowoczesne rozwiązanie tworzone w duchu Produkcji 4.0, którego istotnym elementem była właśnie predyktywna strategia utrzymania ruchu. Pomysłem na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej było wdrożenie takiego rozwiązania, które stale monitorowałoby czas i intensywność wykorzystania ich instalacji parkingowych.

Specjaliści z proALPHA wspólnie z KLAUS Multiparking oraz doświadczoną firmą dostarczającą rozwiązania PLC i IoT stworzyli w pełni działający prototyp urządzenia, które komunikuje się z systemem ERP i przesyła do niego wszystkie kluczowe dane diagnostyczne i telemetryczne. Dane przesyłane do bazy to m.in. informacja o nagłym spadku napięcia lub jego braku, uszkodzenie jednego z elementów systemu parkingowego czy zaistnienie niebezpiecznej sytuacji wymagającej natychmiastowego wyłączenia instalacji parkingowej.

Największą korzyścią z wdrożenia systemu wspierającego predyktywne utrzymanie ruchu (PdM) jest zadowolenie i zaufanie klientów, którzy odczuwają znaczną różnicę w jakości obsługi i niezawodności urządzeń oferowanych przez KLAUS Multiparking.

Więcej o wdrożeniu ERP w KLAUS: https://erp-dla-produkcji.pl/wdrozenie-erp-przemysl/

fot. proAlpha