Górażdże Beton nagrodzone certyfikatem za beton najwyższej jakości

Fot. Górażdże Beton

Polska jest piątym co do wielkości rynkiem betonu towarowego w Europie z wielkością produkcji ponad 25 mln m3. Jednym z kluczowych aspektów produkcji tworzywa jest odpowiedzialność za wpływ, jaki ma ona na środowisko. Po raz pierwszy w Polsce przyznano certyfikat Concrete Sustainability Council (CSC). Otrzymało go Górażdże Beton sp. z o.o.

Beton jest materiałem ekologicznym. Charakteryzuje się najmniejszym śladem węglowym w stosunku do innych materii konstrukcyjnych – takich jak stal lub tworzywa sztuczne – i w 100% podlega recyklingowi. Procesu produkcyjny betonu wywiera jednak wpływ na otoczenie – w rozumieniu społecznym, ekologicznym i infrastrukturalnym. Branża od dawna stopniowo minimalizuje to oddziaływanie we wszystkich obszarach łańcucha dostaw. Górażdże Beton w sposób wymierny pokazał efektywność tych działań poprzez uzyskanie certyfikatu Concrete Sustainability Council.

Fot. Górażdże Beton

Ideą certyfikatu Concrete Sustainability Council jest transparentne pokazanie procesu produkcji betonu w danym przedsiębiorstwie oraz samego produktu. Firmy, które poddają się audytowi nie tylko otrzymują certyfikat, ale także dostając informację zwrotną – mogą zwrócić uwagę na miejsca w procesie produkcyjnym, które wymagają poprawy.

Górażdże od lat produkuje najwyższej jakości beton przy zachowaniu dobrych praktyk w całym łańcuchu dostaw – skomentował Przemysław Malinowski, prezes zarządu Górażdże Beton. Dzięki temu, że poddaliśmy się procedurze certyfikacji, uzyskaliśmy dodatkowe, formalne potwierdzenie faktu, że nasz beton pochodzi z odpowiedzialnych źródeł. Jest to istotne również dlatego, że systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM, DGNB czy też LEED, zdobywające coraz większą popularność w naszym kraju, wykorzystują certyfikację CSC w swojej ocenie. CSC przedstawia zatem realną wartość dla naszych klientów.

Beton jest drugim po wodzie najczęściej wykorzystywanym materiałem na świecie. W miastach użycie betonu jest kluczowym czynnikiem rozbudowy nowych przestrzeni, zarówno jeśli chodzi o budynki, jak infrastrukturę. Poziom produkcji utrzymuje się i w kolejnych trzech latach w Polsce prognozuje się nieznaczne wzrosty o 1-2% do ponad 27 tys. m3 w roku 2021. Kontrola standardów w obszarze wpływu na otoczenie jest więc kluczowa w perspektywie mikro i makro.

Fot. Górażdże Beton