Zarządzanie przedsiębiorstwem według proALPHA

fot. proAlpha

Przedsiębiorstwa działające w branży pojazdów użytkowych stoją przed trudnym zadaniem dostosowywania swoich produktów do ciągle zmieniających się oczekiwań klientów. Jednym z najważniejszych problemów staje się skrócenie czasu potrzebnego na obsługę procesu produkcji, czyli przejścia od koncepcji do jej realizacji.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw dodatkowo utrudnia konieczność utrzymania  konkurencyjności, co jest szczególnie uciążliwe w sytuacji ograniczonego dostępu do zasobów ludzkich i materialnych. Wszystko to wymusza na organizacji dążenie do optymalnego zarządzania cyklem życia swoich produktów. Walka z przeciwnościami Problem ten dotyka trzech obszarów działalności firm z branży inżynieryjnej, tj.  projektowania, wytwarzania i serwisowania produktów przekazanych klientowi w użytkowanie. Nadmierne wydłużenie w czasie tych procesów lub brak rzetelnych informacji koniecznych do ich realizacji może negatywnie wpłynąć na poziom satysfakcji klienta i w efekcie spowodować utratę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Współczesne przedsiębiorstwa do projektowania, produkcji i serwisowania wykorzystują różnorodne narzędzia informatyczne. Jednak w większości organizacji systemy  komputerowego wspomagania projektowania typu CAD, aplikacje ERP oraz narzędzia PDM/PLM zarządzające danymi produktu to często zupełnie odrębne lub jedynie częściowo zintegrowane środowiska. Kombinacja tych narzędzi powinna płynnie wspierać dostęp do danych dotyczących produktów, opracowywanej dokumentacji technicznej, materiałów, zaopatrzenia aż po planowanie produkcji i późniejszych czynności serwisowych. Jednak ograniczenie przepływu informacji pomiędzy różnorodnymi systemami lub brak szybkiego dostępu do nich odbiera użytkownikom szansę sprawnego planowania działań i śledzenia  kosztów ich realizacji.

proALPHA ma rozwiązanie

Opisane problemy może rozwiązać wdrożenie zintegrowanego środowiska CIM (Computer Integrated Manufacturing) stanowiącego podstawę przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy sprzężenie fazy projektowania wyrobów i ich bezpośredniego wytwarzania oraz działających w tych fazach narzędzi planowania i sterowania produkcją. Dostępny na rynku system proAlpha to aplikacja stanowiąca stabilną podstawę budowania takiego środowiska. Wśród jego funkcjonalności znajdziemy m.in.:

  • zarządzanie projektami w ERP,
  • gotową integrację z systemami typu CAD,
  • wbudowany Workflow i DMS,
  • konfigurator produktu,
  • planowanie produkcji w module APS,
  • teczkę produktu,
  • zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi,
  • planowanie przeglądów i napraw.

Trzeba dodać, że firma proALPHA należy do wiodących producentów oprogramowania ERP dla sektora produkcji. Doświadczona kadra i siła finansowa pozwalają proALPHA na  zrównoważony rozwój oprogramowania i usług doradczych. Ponadto firma aktywnie angażuje się w liczne inicjatywy w obszarze badań naukowych, zapewniając sobie i swoim klientom przewagę na rynku. Klienci firmy pochodzą z sektora MŚP. Więcej na: https://erp-dla-produkcji.pl/