Zmiany w Daimlerze

Fot. Daimler

Pod koniec maja br. podczas dorocznego spotkania udziałowców Daimler AG w Berlin Expo Center podjęto kluczowe decyzje strategiczne. Udziałowcy głosowali nad nową strukturą grupy, w której Daimler stanie się spółką-matką, a dywizje motoryzacyjne zyskają prawną niezależność.

W czasie spotkania omówiono również dalsze kroki transformacji firmy z producenta samochodów w dostawcę usług z zakresu mobilności oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju dla zachowania skutecznego modelu biznesowego. Pod koniec spotkania dr Dieter Zetsche, wieloletni prezes zarządu, przekazał ster grupy swemu następcy: Ola Källenius będzie kontynuował prace nad nowym kształtem koncernu. Na dorocznym spotkaniu udziałowców, podobnie jak w roku minionym, pojawiło się ok. 6000 akcjonariuszy.

W 2018 r. mimo ogólnie trudnych warunków rynkowych sprzedaż i przychód Daimler AG rosły. EBIT i zysk netto grupy osiągnęły dobry poziom. Dzięki wsparciu 298 683 pracowników (289 321 w 2017 r.) sprzedaż pojazdów wzrosła o 2,4%, osiągając 3,4 mln (3,3 mln w 2017 r.), a cel wzrostu został osiągnięty. Przychód wyniósł 167,4 mld euro (164,2 mld w 2017 r.), EBIT uplasował się na poziomie 11,1 mld euro, znacznie niżej niż rok wcześniej (w 2017 r.: 14,3 mld w 2017 r.). Zysk netto spadł do 7,6 mld euro (w 2017 r.: 10,6 mld), a zysk na akcję do 6,78 euro (w 2017 r.: 9,61).

Podczas dorocznego spotkania udziałowców zarząd i rada nadzorcza zaproponowały dywidendę w wysokości 3,25 euro za akcję (rok wcześniej: 3,65 euro). Całkowita wartość wypłaconych dywidend wyniesie 3,5 mld euro (rok wcześniej: 3,9 mld). Będzie to druga najwyższa dywidenda w historii firmy.