Wielton: ponad 600 milionów złotych przychodów

Fot. Wielton

W I kwartale 2019 roku przychody Grupy Wielton wyniosły 639,9 mln zł i były o 33,3% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym.

Przychody Grupy Wielton w pierwszym kwartale 2019 roku były wyższe o ponad 33% w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 639,9 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 20,9 mln zł. przy 3,5% wzroście do analogicznego okresu 2018 roku. Skonsolidowany wynik EBITDA na koniec kwartału był aż o 8,8 mln zł wyższy niż przed rokiem i osiągnął wartość 42,1 mln zł przy rentowności 6,6%. Znaczący wzrost był widoczny również na poziomie sprzedaży – łączna ilość sprzedanych produktów wyniosła w omawianym okresie 5 767 sztuk naczep i przyczep, co dało wzrost o ponad 30%.

Grupa Wielton po raz kolejny odnotowała wzrost zarówno na poziomie przychodu, jak i wolumenu sprzedaży. W pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedaliśmy łącznie ponad 5760 szt. produktów, a nasze przychody przekroczyły 630 mln zł i były wyższe o 33% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warto podkreślić, że istotny wpływ wzrostów w omawianym okresie, miała także wysoka aktywność naszych spółek zagranicznych. Ich łączny wolumen sprzedaży był wyższy po pierwszym kwartale br. o 49% r/r, co przełożyło się na prawie 500 mln zł przychodu – ocenia Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton SA.

Kluczowym celem, jaki stawia przed sobą Grupa Wielton, jest rozwój w oparciu o konsekwentnie realizowaną strategię Wielton 2020 oraz sukcesywne umacnianie pozycji na wszystkich kluczowych rynkach działalności przy pełnym wykorzystaniu potencjału konsolidowanych spółek. Dowodem skutecznej integracji przejmowanych marek Grupy jest zwiększenie sprzedaży produktów do poziomu 5767 szt. w pierwszym kwartale 2019 r. Wartość ta konsoliduje wynik w obszarze działalności marek Wielton, Fruehauf, Viberti i Cardi oraz Langendorf, a także spółki Lawrence David. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, wynik na koniec I kwartału 2019 roku jest wyższy o 31,5%, z czego aż 4482 szt. stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Stabilne wyniki spółki na krajowym rynku

W I kwartale 2019 roku Grupa Wielton sprzedała w Polsce 1285 szt. produktów, a przychody ze sprzedaży na rynku krajowym osiągnęły poziom 124,6 mln zł. Tym samym spółka wypracowała 14,6% udział w rynku krajowym, którego wielkość po pierwszym kwartale wzrosła o 7,8%, wynosząc 7414 szt. zarejestrowanych w tym czasie pojazdów.