WSOP otwiera centrum badawczo-rozwojowe

Fot. WSOP

Swoją działalność rozpoczęło Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy WSOP zlokalizowane w Knurowie przy ulicy Dworcowej 62. Po wielu miesiącach prac budowlanych kluczowe działy rozwojowe przeniosły się na stałe do nowego budynku. Stało się to w roku, w którym firma świętować będzie 25-lecie istnienia. Projekt powstania CBR jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W pierwszym kwartale 2018 roku zakończyły się ostatnie prace wykończeniowe w obiekcie CBR. Wyspecjalizowane ekipy przewiozły następnie do nowego budynku całe niezbędne wyposażenie. Po kilku dniach meblowania stanowisk pracy, wszyscy zatrudnieni oficjalnie rozpoczęli swoją pracę w nowej lokalizacji.

Większość stanowisk w hali montażowej już działa. Głównie są to stanowiska zajmujące się konstrukcją urządzeń diagnostycznych i doskonaleniem metod ich wytwarzania. W ciągu najbliższych kilku tygodni uruchomione zostaną jeszcze: spawalnia, lakiernia proszkowa oraz laboratorium badawcze, które zajmie się rozwojem metod oceny stanu technicznego samochodów.

Z kolei w sąsiadującym z halą montażową budynku przewidzianym jako zaplecze badawczo-szkoleniowe umiejscowiły się już pozostałe działy odpowiedzialne za rozwój produktu i kształcenie specjalistów branży motoryzacyjnej. Najbliższe tygodnie ekipa WSOP poświęci jeszcze na ostateczne meblowanie i dostosowanie pomieszczeń do ich docelowych funkcji. Przed wakacjami wszystko ma być już gotowe. Oficjalne otwarcie CBR odbędzie się we wrześniu 2019 roku. Budowa obiektu jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obiekt CBR ma łączną powierzchnię prawie 2000 metrów2. W jego skład wchodzi hala montażowa z zapleczem badawczo-szkoleniowym. W CBR prowadzone będą prace w zakresie nowych konstrukcji urządzeń diagnostycznych, doskonalenia metod wytwarzania, prowadzenia badań dotyczących zwiększenia trwałości produkowanego sprzętu, a także rozwoju metod oceny stanu technicznego samochodów.

WSOP jest producentem linii diagnostycznej CERTUS. Oferuje ponadto kompleksowe wyposażenie dla: stacji kontroli pojazdów, serwisów autoryzowanych, warsztatów niezależnych oraz myjni. Firma powstała w 1994 roku.