Dobre wyniki Stalexport Autostrady

Koncesjonariusz autostrady A4 Katowice–Kraków w 2018 r. kontynuował program modernizacji i rozwoju infrastruktury autostradowej, m.in. inwestując  w elektroniczny pobór opłat A4Go. Od momentu uruchomienia tej formy płatności za przejazd, do końca 2018 r. wydano ok. 30 tys. urządzeń pokładowych.

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady wyniosły w ubiegłym roku ponad 31 mln zł.  Inwestycje realizowano przede wszystkim w obszarze ochrony środowiska: wybudowano kolejne ekrany akustyczne,  modernizowano system odwodnienia autostrady. W ramach prac utrzymaniowych zakończono wymianę nawierzchni jezdni autostrady, której koszt w roku 2018 wyniósł ponad 10,1 mln zł. Prowadzono także remont jednego z obiektów mostowych w województwie małopolskim.

Emil Wąsacz, prezes zarządu Stalexport Autostrady oraz Stalexport Autostrada Małopolska:

W 2019 roku kontynuować będziemy rozwój infrastruktury autostradowej na odcinku zarządzanym przez Grupę. Planujemy m.in. uruchomienie tzw. videotollingu, czyli usługi umożliwiającej pobór opłaty za przejazd z karty bankowej klienta przypisanej do tablicy rejestracyjnej pojazdu, odczytywanej przez kamerę na bramce autostradowej. W dalszym ciągu realizować będziemy remonty obiektów mostowych oraz modernizację odwodnienia autostrady. Na ten rok przewidziana jest także wymiana urządzeń infrastruktury informatycznej systemu poboru opłat. Z kolei do najważniejszych przedsięwzięć utrzymaniowych, które przewidziane są na lata 2019–2020, należy wymiana nawierzchni jezdni na odcinku 42,4 km.