Dobre wyniki Stalexport Autostrady

Fot. Pixabay

Rok 2018 w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady zakończył się wzrostem zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysku netto. Najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku to wypłata dywidendy akcjonariuszom Stalexport Autostrady, a także spłata przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska płatności z tytułu koncesji do Krajowego Funduszu Drogowego oraz kontynuacja programu modernizacji i rozwoju infrastruktury autostrady A4 Katowice–Kraków.

W 2018 r. przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom 336,5 mln zł i były o ok. 9,5% wyższe niż w roku 2017. Z kolei zysk netto wzrósł o 17,4% i wyniósł ostatecznie 186,4 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej ukształtowała się na poziomie ok. 270,9 mln zł.

O wzroście przychodów zadecydowało przede wszystkim rosnące natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków – w 2018 r. był to przyrost o 5,2%, tj. do poziomu 45,3 tys. pojazdów na dobę. Lepszy wynik finansowy Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady jest również rezultatem niższego o 18,3 mln zł poziomu kosztów własnych sprzedaży, do którego przyczyniły się rozwiązanie rezerwy na wymianę nawierzchni oraz niższe o 10,5 mln zł koszty finansowe netto, związane z niższym poziomem zobowiązań ogółem.

W minionym roku również należąca do Grupy Kapitałowej spółka Stalexport Autostrada Małopolska spłaciła płatności z tytułu koncesji do Krajowego Funduszu Drogowego, które stanowiły refundację kredytu zaciągniętego przez Skarb Państwa w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na remont autostrady zrealizowany przed przekazaniem koncesji na A4 Katowice–Kraków. Pozwoliło to na wypłatę w lutym 2019 r. jedynemu akcjonariuszowi Stalexport Autostrada Małopolska, tj. spółce Stalexport Autoroute S.à r.l, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018 w kwocie 10 908 000 zł.